Utvalt inlägg

2016-02-18, Inspirationskällor!

Den Eldrökta har skrivits efter en del instudering av ämnet. Eller ämnena, snarare. För att bara nämna några: klimat, guldsmide, astronomi, fornborgar, religionshistoria, grottor (!), folk- och bygdenamn, runor, runmagi, de isländska sagorna. Beowulf. Något kunde jag väl innan, och jag har lärt mig mycket mer, men det har alltid och kommer alltid att finnas ännu mer intressanta saker att ta till sig, kanske redan på nästa sida… Fast en god del av vad jag läst är ju förstås inte alls särskilt inspirerande och/eller har inte passat in i min tänkta handling. Ibland har jag tvingats göra ändringar av just det skälet – eller fått söka vidare för att kunna stå fast vid mina idéer. Vilket ofta lett till följdändringar, avdrag eller tillägg – d v s det kan vara en risk med att lära sig för mycket! Men för det mesta är det helt enkelt så förbannat roligt att söka efter nya vinklingar och uppslag att det kan kännas helt omöjligt att sluta, fastän jag redan har massor med bra material som jag aldrig kommer att få plats att berätta om. Tyvärr – eller som tur är! Detta är en underhållningsroman, utan staplade fakta och pekpinnar. Konsten har varit – och är – att sovra och bara ta med vad som är nödvändigt för att stödja berättelsen.

Så, den långa listan som återges nedan är inte bara ett mått på vad som krävts för att få ihop en någorlunda sann historia om järnåldern, utan ännu mer ett mått på hur mycket som måste skalas bort för att göra den spännande och underhållande. Den som läser min bok kommer bara få med sig en försvinnande bråkdel av allt som min källförteckning innehåller. Men förhoppningsvis det allra mest intressanta! För övrigt är listan inte fullständig. Dels eftersom jag började skriva utan att vara så noggrann med att föra bok över källorna. Dels – och framförallt – eftersom jag mestadels får min information från Wikipedia, och dessa källor har jag inte tagit med här alls, det skulle bli en hel bok bara det. Listan lever och kommer säkert fyllas på, min nyfikenhet förbjuder mig att sluta vända sidor…

Jag vill inleda med att redovisa ursprungskällorna. Då menar jag inte några ”mossiga” gamla läroböcker som slunkit med eftersom jag tycker det är kul att veta vad man fick lära sig i den gamla folkskolan; det var ju inte samma saker som på åttiotalet – de ärorika kungarna t. ex. utraderades som bekant (och sen sov vi oss igenom de gråtrista historielektionerna). Nej, jag menar de antika skrifterna och isländska sagorna, samt bl.a. Beowulf. Med denne som pedagog hade historielektionerna varit mer levande kan jag lova. Beowulf, Völuspá, Svipdagsmál m.fl. är de sanna mästerverken och utgör den verkliga måttstocken. Sann inspiration!

Herodotus Researches, Histories c. 450BC H
Strabo Geographica c. 10BC S
Plinius d ä Historia Naturalis 77-79 Pl
Tacitus Germania 98 T
Ptolemaios Geographia c. 150 Pt
Procopius De Bellis, (About the Wars), De bello Gothico (the Gothic Wars) c. 545 Pr
Jordanes The Origins and Deeds of the Goths (eng. övers. Mierow) c. 551 J
okänd thule + engelsk poet Widsith spoke (engelsk översättn) 600-t WS
okänd engelsk poet Finnesburg fragment 600-t FF
okänd nordisk + engelsk poet Beowulf (eng. översättningar) 700-t BW
okänd nordisk + engelsk poet Beowulf (sv. övers. Rudolf Wickberg 2013) 700-t BW
Paul the Deacon Origo Gentis Langobardorum (Origin of the Lombard People) 787 PD
Paul the Deacon Historia Langobardorum (övers. Helge Wiemarck 1971) 787 PD
okänd tysk poet Hildebrandslied (Sången om Hildebrand) c. 830 HL
okänd tysk upphovsman Merseburger Zaubersprüche (Merseburgbesvärjelserna) 800-900-t M
okänd tysk poet Nibelungenlied (Sången om nibelungarna) c. 1180 HL
okänd engelsk poet Deor 856 D
okänd engelsk poet Waldere c. 1000 W
Den poetiska eddan (kvädena) Völuspá 900-t
Den poetiska eddan (kvädena) Skirnismál 900 ca SkM
Den poetiska eddan (kvädena) Vǫlundarkvida 900-950 VK
Den poetiska eddan (kvädena) Atlakvida, Atlamál 900, 1100 AK, AM
Den poetiska eddan (kvädena) Grímnismál 900, 1200 GM
Den poetiska eddan (kvädena) Grottasǫngr 950-1000 GS
Den poetiska eddan (kvädena) Bjarkamál c. 1000 BM
Den poetiska eddan (kvädena) Helgakvida Hundingsbane I-II, Helgakvida Hjorvardsonar 900-1200 HH1-2, HHj
Den poetiska eddan (kvädena) Helreid Brynhildar, Sigrdrífumál 900-1200 HB, SdM
Den poetiska eddan (kvädena) Hyndluljód 950-1000 Hy
Den poetiska eddan (kvädena) Lokasenna 1000-1200 LS
Den poetiska eddan (kvädena) Vaftrudnismál 1000-1200 VM
Den poetiska eddan (kvädena) Svipdagsmál, Grogaldr 1150-1220 SvM
Den poetiska eddan (kvädena) Fjölsvinnsmál 1150-1220 FM
Tjodolf av Hvin Ynglingatal 800-t YT
Sturlasson, Snorre Ynglingasagan (Heimskringla) c. 1225 YS
Sturlasson, Snorre Snorres Edda (den prosaiska Eddan i svensk övers. 1999) c. 1220 SE
Saxo Grammaticus Gesta Danorum 1200-t SG
Fornaldarsagor Ásmundar saga kappabana (Åsmund Kämpabanes saga) 1300-1350 ASK
Fornaldarsagor Bósa saga ok Herrauðs (Herröds och Bosa saga) c. 1300 BSH
Fornaldarsagor Friðþjófs saga ins frækna (Fritjof djärves saga) c. 1300 FSF
Fornaldarsagor Fundinn Noregr (Hur Norge grundades) c. 1230 FN
Fornaldarsagor Gautreks saga 1250-1300 GautS
Fornaldarsagor Gríms saga loðinkinna (Grim Ludenkinds saga) 1300-1350 GSL
Fornaldarsagor Hervarar Saga ok Heidreks (eng. övers. G. Turville-Petre) 1200-t HS
Fornaldarsagor Hervarar saga ok Heiðreks (norrön övers. Gudni Jónsson) 1200-t HS
Fornaldarsagor Hervarkvädet (dansk övers. G. Thorarensen) 1200-t HS
Fornaldarsagor Hervars och Hedreks saga (svensk övers. Lars Lönnroth) 1200-t HS
Fornaldarsagor Historia Norwegiæ 1500 HN
Fornaldarsagor Hrolfs Saga Kraka (Rolf Krakes saga) c. 1400 HKS
Fornaldarsagor Hversu Noregr byggðist, Ættartölur (Hur Norge bebyggdes) 1300-t HNB
Fornaldarsagor Norna-Gests þáttr (Norna-Gästs saga) c. 1300 NG
Fornaldarsagor Sögubrot af nokkrum fornkonungum (Sagubrot) 1180-1200 SB
Fornaldarsagor Sörla Þáttr (Sagan om Sörle, Sörles tåt) 1300-t ST
Fornaldarsagor Þiðreks saga af Bern (Didrik av Berns saga) c. 1250 DSB
Fornaldarsagor Þorsteins saga Víkingssonar (Torsten Vikingssons saga) 1300-t TSV
Fornaldarsagor Völsa Þáttr (Sagan om Völse) 1000-t VT
Fornaldarsagor Völsunga Saga (norsk övers. Kjell Tore Nilssen) 1350-1400 VS

Referenser används ju så klart inte i boken, men när jag uppdaterar ordlistan kommer jag ibland att använda de förkortningar som finns i den högra kolumnen. I ordlistan kommer man också att kunna läsa lite mer om dessa källtexter.

Eftersom materialet jag använt är så stort vill jag så göra en ”shortlist” avseende de övriga källor som är extra läsvärda och/eller betydelsefulla i mitt skrivande. Det mesta är moderna forskningsrapporter, som jag tror ger en ganska komplett bild av var vi vet idag,men jag har med en del äldre författare också: dels därför att de ofta gjort väl så skarpa analyser; t ex Viktor Rydberg, akademiledamoten Elias Wessén och Eric Elgqvist, dels därför att många av dem har stått outlånade i Vitterhetens hyllor under de senaste sjuttio åren. Det är sorgligt, och det känns häftigt att återuppväcka gammal kunskap som varit död och bortglömd i flera generationer. Rätt sållat tror jag att min bok faktiskt därmed kan innehålla mer sanning och logik än vad den etablerade vetenskapen vill berätta. Jo, det handlar just om att vilja och våga. Att sticka ut hakan och påstå något, även om det inte kan beläggas strikt naturvetenskapligt, som en del purister tycks anse vara nödvändigt. Det kommer aldrig gå när det gäller historien, och vågar vi inte göra intelligenta gissningar, som Wessén, Rydberg och Elgqvist, så blir historien grå och intetsägande.

 

Agrell, Sigurd Lapptrummor och Runmagi 1934 Agrell
Andersson, Kent Guldålder – svenska arkeologiska skatter 2011 Andersson
Andersson, Kent Romartida guldsmide i Norden I-III 1995 Andersson2
Ármann Jakobsson A contest of cosmic fathers God and giant in Vafþrúðnismál 2008 Jakobsson
Arrhenius, Birgit Det forna Sveariket – en myt eller en arkeologisk realitet 2004 Arrhenius
Arrhenius, Birgit En nyfunnen svärdknapp från Uppsala Västhög 1963 Arrhenius2
Bratt, Peter Makt uttryckt i jord och sten – Storhögar 2008 Bratt
Brink, Stefan Fornskandinavisk religion 1999 Brink
Charpentier Ljungqvist, Fredrik Den långa medeltiden 2015 Charpentier
Davidson, H R Ellis Nordens gudar och myter 1993 HRD
Duczko, Wladislaw Uppsalahögarna som symboler och arkeologiska källor 1993-96 Duczko
Elgqvist, Erik Njordkulturens spridning bland de nordiska folken 1952 Elgqvist2
Elgqvist, Erik Skälv och Skilfingar 1944 Elgqvist
Gräslund, Ann-Sofie Gamla Uppsalas ställning i kulten 1999 Gräslund1
Gräslund, Bo Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen 536-537 2007 Gräslund2
Götene, Tvärvetenskapligt symposium Kult, guld, makt 2007
Hagerman, Maja Försvunnen värld 2011 Hagerman
Harari, Yuval Noah Sapiens 2015 Harari
Hedeager, Lotte Huns in Scandinavia, svar Näsman 2008 Hedeager
Hellberg, Lars Hedendomens spår i uppländska ortnamn 1986 Hellberg
Hellstam, Antonia Hunner eller heruler? – Skånes kontinentala kontakter under folkvandringstid 2012 Hellstam
Holmqvist, Wilhelm Guldhalskragarna 1980 Holmqvist
Jensen, Jörgen Danmarks Oldtid – Urotider 200-400AD, Angrepp fra Öst 2001 Jensen
Kraft, John Hednagudar och hövdingadömen 1999 Kraft
Kraft, John Tidiga spår av Sveariket 2001 Kraft2
Landström, Lars Med Uppsala i centrum 2013 Landström
Larsson, Mats G. Götarnas riken 2002 Larsson1
Larsson, Mats G. Svitjod – resor till Sveriges ursprung 1998 Larsson2
Lindström, Jonathan Bronsåldersmordet 2009 Lindström
Ljungkvist, John En hiar atti rikR, Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala 2006 Ljungkvist
Malone, Kemp Widsith 1935 KM
Nordberg, Andreas jul, disting och förkyrkllig tideräkning 2006 Nordberg
Olausson, Michael Det inneslutna rummet 1995 Olausson1
Pesch, Alexandra Der Kraft der Tiere 2015 Pesch
Rausing, Gad Beowulf och gutarna 1985 Rausing
Renck, Anna Maria Erövrad mark, erövrat släktskap 2009 Renck
Rydberg, Viktor Undersökningar i Germansk Mytologi I-II 1896 UGM1-2
Vikstrand, Per Gudarnas platser 2001 Vikstrand
Wessen, Elias De nordiska folkstammarna i Beowulf 1927 Wessén
Wessen, Elias Eddadiktningen om Helge Hundingsbane 1927 Wessén2

Det var den korta listan… och här kommer den långa:

Adler, Wolfgang Der halsring von Männer und Göttern 2004 Adler
Agrell, Sigurd Runmagin och den nyfunna Torsamuletten 1931 Agrell2
Agrell, Sigurd Runornas Talmystik 1927 Agrell3
Agrell, Sigurd Senantik Mysteriereligion 1931 Agrell4
Ale kommun Värdefulla miljöer och åtgärdsförslag Ale k.
Alkarp, Magnus Det Gamla Uppsala Alkarp
Almgren, Oskar Kung Björns hög och andra fornlämningar vid Håga 1904 Almgren
Alström, Ulf et al Norra Gärdet, utgrävningar 1993-94 1993-96 Ahlström
Anders Baeksted Målruner och Troldruner 1952 Baeksted
Andersson, Christoffer Järnåldersboplatser och historiska Byar Andersson C
Andersson, Ingalill Fornborg – Folkets fäste Andersson I
Andersson, Kent I skuggan av Rom 2013 Andersson3
Andersson, Kent Juno på Öland 2011 Andersson4
Andersson, Kent Några synpunkter på Vitteneguldet Andersson5
Andersson, Kent Suionem hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. Andersson6
Andrén, Anders Det Medeltida Gotland 2011 Andrén
Andrén, Anders Tracing Old Norse Mythology 2014 Andrén
Arbman, Holger Folkvandringstida stildrag i konsten 1945 Arbman
Arp, Lars Henrik Sveriges ursprung Arp
Arrhenius, Birgit Bebyggelsestruktur i det förhistoriska Vendel Arrhenius3
Arrhenius, Birgit Excavations at Helgö XVIII Arrhenius4
Arrhenius, Birgit Hur har högarna fått sitt namn? Arrhenius5
Arrhenius, Birgit Signums konsthistoria, järnåldern Arrhenius6
Arrhenius, Birgit Tuna och Husby i Vendel Arrhenius7
Ava Maria Press Creation of Adam 2011 Ava Maria
Baudou, Evert Regioner i Norden under bronsåldern period 4-6 1956 Baudou
Berglund, Anders Långt före Olof Skötkonung Berglund
Bergström. Pär Guldet från Tuna i Västerljung 1998 Bergström
Bohusläns museum Bronser – bronsåldersfynd i Göteborgs och Bohus län 1998 Bohus Länsm
Bojs, Karin Mannen med yxan kom hit med en helt ny tid Bojs1
Bojs, Karin Neandertalarna hade aldrig en chans Bojs2
Bojs, Karin När Doggerland gick förlorat i havet 2015 Bojs3
Bojs, Karin På spaning efter äldsta konsten Bojs4
Bojs, Karin Spansk förmänniska släkt med mystisk sibirisk art Bojs5
Bojs, Karin Tidernas största svenska fornfynd 2013 Bojs6
Bojs, Karin Tre vågar av invandrare formade Europa Bojs7
Bojs, Karin Tre vågor formade Europas folk Bojs8
Bolin, Gunnar Stockholms uppkomst Bolin
Bradley, Henry The Goths 1887 Bradley
Brandt, Troels Røkstenen – Gåder og svar 2007 Brandt
Brather, Sebastian Völker, Stämme und gentes im RGA Brather
Bratt, Peter Mälaröarnas kulturhistoriska miljöer 1988 Bratt2
Brink, Stefan Nordens husebyar – unga eller gamla Brink2
Brink, Stefan Ortnamn och bebyggelse i Tierpsbygden Brink3
Brink, Stefan Social order in the erly Scandinavian landscape Brink4
Broadbent Lapps and Labyrinths 2010 Broadbent
Bägerfeldt, Lars Forna Götar och Svear – ett sammandrag av källor Bägerfeldt2
Bägerfeldt, Lars Längs gotiska vägar 2004 Bägerfeldt3
Bägerfeldt, Lars När Sverige blev till – en annorlunda teori Bägerfeldt
Calisendorff Ortnamn i Uppland Calisendorf
Callmer, Johan Handelsplatser och kustplatser – yngre järnåldern Callmer
Carlsson, Anders Tolkande arkeologi, Bronsåldern 2001 Carlsson
Carlsson, Anders Tolkande arkeologi, del 1 1998 Carlsson2
Cartledge, Paul Sparta 2003 Cartledge
Charpentier Ljungqvist, Fredrik Global nedkylning : klimatet och människan under 10 000 år Charpentier2
Christoffersson, Rolf Om den samiska trumman 2009 Christoffersson
Clarke, M.G. Sidelights on the Teutonic History during the Migration Period 1911 Clarke
Connolly, Peter Hannibal och Romarriket 1978 Connolly
Dahlén, Ashk Krigarkung föregrep mänskliga rättigheter 2014 Dahlén
de Bruijn, A.G. Geesten en goden in Oud Oldenzaal (a summary) de Bruijn
Drejholt Tureholmsringen, föredrag Drejholt
Duczko et al Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala 1993-96
Duczko, Wladislaw Kungsgården 1993-96 Duczko2
Dunn, Marilyn Belief and Religion in Barbarian Europé 2014 Dunn
Ekholm, Gunnar Bragbysvärdet 1916 Ekholm2
Ekholm, Gunnar Folkvandringstidens guldringar, deras utveckling och släktskap 1918 Ekholm
Elgqvist, Erik Studier i Södra Smålands bebyggelsehistoria 1931 Elgqvist3
Ericsson, Alf et al Att hägna med stenmurar 2009 Ericsson
Eriksson, John Jungfrun 1905 Eriksson
Everett, Anthony Augustus, Roms förste kejsare 2007 Everett
Fabech, Charlotte Kult og Samfund i yngre jaernalder – Ravlunda Fabech
Fahlbeck, Pontus Beowulfskvädet som källa för nordisk fornhistoria Fahlbeck
Fast, Carl Otto Götaland 1937 Fast
Fischer, Svante et al De gnistrande kammargravarna 2009 Fischer
Fischer, Svante et al Hem till Jarlabanke 2009
Fischl et al Transformations in the Carpathian Basin around 1600BC Fischl
Fox, Robert Lane Antikens värld 2008 Fox
Fülep, Ferenc Hunner, Germaner, Avarer, folkvandringstid i Ungern Fülep
Gabrielsson, Jonathan Beowulf och Sutton Hoo 2004 Gabrielsson
Gahrn, Lars Bland svear och götar 1989 Gahm
Gannholm, Tore The Origins of Svear Gannholm
Gedl, Marek Die Halsringe und Halskragen in Polen I 2003 Gedl
Goldhahn, Joakim Dödens hand Goldhahn
Goldhahn, Joakim Skeppen som grav, kenotaf och geoglyf Goldhahn2
Grandjean, Johnny et al Naturgeografi och historisk regionalitet 2008 Grandjean
Grimberg, Carl Svenska folkets underbara öden 1938 Grimberg
Grimberg, Carl Sveriges historia för folkskolan 1948 Grimberg2
Grimberg, Carl, Wirsén, Ragnar Sveriges historia för folkskolan 1952 Grimberg3
Grönwall, Richard Kammargraven som symbol för hög status 2010 Grönwall
Gunther, Maria Dansk nationalsymbol kan ha varit svensk 2015 Gunther1
Gunther, Maria Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung 2014 Gunther2
Görman, Marianne The Necklace as a Devine Symbol Görman
Haas, Jonathan Twin goods, from leaders to rulers Haas
Havs- och Vattenmyndigheten Vättern anno 1723, vattenrapport 111 Havs o Vattenmynd.
Hawking, Stephen Kosmos, en kort historik 1996 Hawking
Haywood, John Världshistorisk atlas 1999 Haywood
Heather, Peter Empires and Barbarians 2010 Heather
Heather, Peter The Goths Heather2
Hedeager, Lotte Danmarks jernalder – mellem stamme og stat Hedeager2
Hedeager, Lotte Skygger av en annan virkelighet – Oldnordiske myter Hedeager3
Helgesson, Bertil Järnålderns Skåne, del 1-2 Helgesson
Helgesson, Bertil Vä – Bebyggelse och vallgrav 1997 Helgesson2
Hellberg, Lars Karlebyarna 1950 Hellberg2
Hellberg, Lars Uppländska ortnamn 1986 Hellberg3
Helmbrecht, Michaela A winged Figure from Uppåkra 2012 Helmbrecht
Henriksson, Alf Antikens historia 1958 Henriksson A1
Henriksson, Alf Byzantinsk historia år 326 till år 1453 1988 Henriksson A2
Henriksson, Göran Riksbloten och Uppsala Högar 2007 Henriksson
Henriksson, Göran Uppsalahögar ur astronomisk synvinkel Henriksson2
Henriksson, Louise et al Askeberga Skeppssättning 2011 Henriksson L
Hermelin, E. M. Om Södermanlands fornborgar 1929 Hermelin
Hermodsson, Lars Goterna Hermodsson
Herschend, Frands Livet i hallen Herschend
Holland, Tom Rubicon, den romerska republikens uppgång och fall 2004 Holland
Holmqvist, Wilhelm Fynden från Helgö 1957 Holmqvist2
Holmqvist, Wilhelm Ryttaren från Möjby runsten Holmqvist3
Hultenkrantz, Åke Vem är vem i nordisk mytologi? 1991 Hultenkrantz
Hultgård, Anders Kultens språk Hultgård
Hyenstrand, Åke Teofora ortsnamn 1999 Hyenstrand
Ilkjær, Jørgen Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl Illkjaer
Indreleid, Sven Fjell och utmark i förhisorisk tid Indreleid
Ingras, Maria Från fornborg till kloster – Julita 2009 Ingras
Jansson, Tora Germanerna 2010 Jansson
Johansson, Erik L Vänersnäs förr och nu Johansson
Jordanes Getica, Om goternas ursprung och bedrifter c. 551 J
Jungner, Hugo Uppsala och vendelkonungarnas mystiska ättefäder 1919 Jungner
Kaliff, Anders Himmel och jord, eld och vatten Kaliff2
Kaliff, Anders The Goths and Scandinavia 2008 Kaliff
Kalmar Läns Museum Rågö med Horsö, Kalvö, Skärbäckholmen och Stora Trollholmen Kalmar Länsm.
Karlenby, Leif, red Mittens rike 2003 Karlenby
Karlsson, Mats Den brutala bronsåldern 2013 Karlsson
Kennedy, Hugh Mongols, Huns, Vikings, Nomands at War 2002 Kennedy
Kilsberger, Carl-Henrik Fornborgar – järnåldersbygd i Närke 1981 Kilsberger
Klinge, Matti Östersjövärlden 1995 Klinge
Knape, Anita, red Guldets Magi i saga och verklighet 1994 Knape
Kobbergård, Lise Christie Herulernas återkomst 1997 Kobbergård
Kolmårdens kommun Kolmården I-II 1965 Kolmårdens K
Kraft, John En historisk vandring i Badelundabygden 1989 Kraft5
Kraft, John Ledung och sockenbildning 2005 Kraft3
Kraft, John Trojeborgen i Badelunda 1994 Kraft4
Kuckenburg, Martin Die kelten 2011 Kuckenburg
Lagerqvist, Lars O. Sveriges regenter 1996 Lagerqvist
Lamm, Jan Peder Goldhalskragen 2007 Lamm1
Lamm, Jan Peder Hågafyndet tyvärr aktuellt igen 1989 Lamm2
Lamm, Jan Peder Stulna fornminnen 1987 Lamm3
Lamm, Jan Peder Söderbyskatten 2006 Lamm4
Lamm, Jan Peder The Vittene Hoard 2003 Lamm5
Lamm, Jan Peder Timboholmsskatten 2006 Lamm6
Lamm, Jan Peder Tureholmsskatten 2006 Lamm7
Lappalainen, Tomas Så styrde hjältarnas våld i antika Grekland 2014 Lappalainen
Larsson, Lars Gjort och ogjort i Uppåkra 1998 Larsson L1
Larsson, Lars Neandertahlarna var inga primitiva varelser 1999 Larsson L2
Larsson, Lars Uppåkra, ett hövdinga- eller kungssäte Larsson L3
Larsson, Lars et al Centrala platser, centrala frågor 1998
Larsson, Olle Smålands historia 2006 Larsson O
Larsson, Thomas B. Form, mening och kontext Larsson T1
Larsson, Thomas B. Signums konsthistoria, bronsålder Larsson T2
Latvakangas, Arto Riksgrundarna: varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning Latvakanga
Lehtosalo, Pirkko-Lisa Luistari I, the Graves Lehtosalo
Linde, Gunnar Ortnamn i Västergötland 2001 Linde
Lindgren, Håkan Katastrofen år 536 visar sig i myterna 2013 Lindgren
Lindqvist, Ann Centralplatser i Mälardalen Lindqvist A
Lindqvist, Herman Historien om Sverige, Från islossning till kungarike 1992 Lindqvist H
Lindqvist, Sune Beowulf och Sutton Hoo 1948 Lindqvist1
Lindqvist, Sune Ottarshögen i Vendel 1917 Lindqvist2
Lindqvist, Sune Åker och Tuna 1918 Lindqvist3
Lindström, Jonathan et al Nibble – en bronsåldersmiljö i Uppland Lindström2
Linge, Per Domarringar, Bohuslän Linge
Linnell, Stig Gåtfulla platser i Sverige 2001 Linell
Ljungkvist, John Den förhistoriska bebyggelsen i Gamla Uppsala 2000 Ljungkvist2
Looijenga Runes Runology Runologists Looijenga
Lundahl, Ivar Hunner som benämning på invånare i Medelpad Lundahl
Lundqvist, Lars Centralplatser och centralområden i Västsverige 1998 Lundqvist
Låås, Sigfrid Stenhamraminnen från sekelskiftet 1959 Låås
Löfving, Carl Den nordliga vägen Löfving
Lönn, Marianne Ortnamn längs E6 2003 Lönn
Manker, Ernst Sametecken 1934 Manker
Mannervik, Cyrus Sagor och sägner 1963 Mannervik
Moberg, Wilhelm Min svenska historia 1970 Moberg
Monikander, Anne Våld och vatten 2010 Monikander
Montelius, Oscar Vadstenabrakteaten och en nyfunnen guldbrakteat 1906 Montelius
Nerman, Birger Kung Agnes ring 1919 Nerman1
Nerman, Birger Sveriges första storhetstid 1942 Nerman2
Nerman, Birger Sveriges rikes uppkomst 1941 Nerman3
Nerman, Birger Sviagríss – Adils ring 1945 Nerman4
Nerman, Birger Vandalernas äldsta hem 1930 Nerman5
Nerman, Birger Var låg centrum i Attundaland 1960 Nerman6
Nordberg, Andreas Krigarna i Odins sal 2004 Nordberg2
Nordgren, Ingemar Goterkällan 2000 Nordgren
Nordgren, Ingemar guldringar, goterkällan 2007 Nordgren2
Nordman, C.A. Gotland och Uppland i finsk forntid 1934 Nordman
Nordström, Mikael Västmanlands historia 1992 Nordström
Norr, Svante Gamla Uppsala, kungamakt och skriftliga källor 1993-96 Norr
Norr, Svante Royal Minors and Minor Royalty 2001 Norr2
Norr, Svante To Rede and to Rown 1998 Norr3
Norr, Svante Ynglingarna Norr4
Nylén, Erik Guldringen från Havor och den stora silverkitteln från Gundestrup 1967 Nylén2
Nylén, Erik Sagan om Ringarna 1996 Nylén3
Nylén, Erik Skatten från Havors fornborg 1962 Nylén
Nylén, Erik, et al The Havor Hoard 2005 Nylén4
Nyström, Staffan Ortnamn i Haninge Nyström
Näsman, Ulf Från Attila till Knut den Store 2009 Näsman2
Näsman, Ulf Huns in Scandinavia, svar Hedaegger 2009 Näsman3
Näsman, Ulf Scandinavia and the Huns 2008 Näsman1
Näsman, Ulf Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi Näsman
Näsström, Britt-Marie Blota, soa och senda 1999 Näsström1
Näsström, Britt-Marie Vem var Nerthus – spåren efter en gudinna Näsström2
Nørgaard Die Halskragen der Bronzezeit im nördlichen Mitteleuropa und Südskandinavien 2011 Nørgard
Ohlmarks, Åke Fornnordiskt lexikon 1982 Ohlmarks1
Ohlmarks, Åke Svenska krönikan 1981 Ohlmarks2
Ohlsson, Ralf Hågaspännet: tillverkning nu och för 3000 år sedan 1989 Ohlsson
Olausson, Michael När aristokratin flyttade upp på höjderna, Bebyggelsehistorisk tidsskrift Olausson2
Olausson, Michael När mälardalens elit flyttade upp på höjderna Olausson3
Olausson, Michael Om vallanläggningar i ett bronsålderslandskap Olausson4
Olausson, Michael Runhusa Olausson5
Olausson, Michael Runsa och andra befästa höjdbosättningar i östra Mellansverige Olausson6
Olausson, Michael Två uppländska fornborgar 2002 Olausson7
Olausson, Michael et al Hem till Jarlabanke 2009 Olausson8
Olausson, Michael et al Runnhusa – bosättningar på berget Olausson9
Olson, Oscar Ludvig The Relation of the Hrolfs Saga Kraka and the Bjarkarimur to Beowulf 2005 Olson
Orchard, Andy A critical companion to Beowulf Orchard
Ortnamnsällskapet Forntida jaktteknik 2008 Ortnamnsällskapet1
Ortnamnsällskapet Sjönamnet Skagern 2009 Ortnamnsällskapet2
Osgood, Richard Warfare in the late Bronze Age of North Europé 1998 Osgood
Ottander, Jan Blomsholm 2000 years of settlement 1999 Ottander
Ottosson, Ivar Jungfruns natur Ottosson1
Ottosson, Ivar Ön Jungfrun, litteratur, kartor, handlilngar Ottosson2
Palm, Rune Vikingarnas språk 2004 Palm
Pálson, Heimir Skaldskaparmál – A study of the text 2011 Pálson
Pettersson, Lena Lexikon över urnordiska personnamn 2004 Pettersson
Prescott, Christopher Copper production in Bronzwe Age Norway Prescott
Quist, Ove Guld och politik – Västergötlands guldfynd 1983 Quist
Ramqvist, Per Helgö, bondgård eller handelscentrum 1990 Ramqvist
Rask, Lars Nordisk runläsebok 1996 Rask
Rask, Lars Runstenar Rask2
Rasmussen, Finn Den förkristne religion i Sydjylland 2011 Rasmussen
Reinicke, Rolf Inseln der Ostsee 2001 Reinecke1
Reinicke, Rolf Küsten der Ostsee 2001 Reinecke2
Risberg, Jan et al Expansion eller ödeläggelse – Jordbruk och klimat 2009 Risberg
Rundqvist, Martin Guldgubbar i Östergötland 2007 Rundqvist
Sander, P.A. Eddastudier 1882 Sander
Scheffer, John Laps of the heathenish Gods 1674 Scheffer
Schnell, Ivar Fornborgarna i Västmanlands län Schnell
Schön, Ebbe Älvor, troll och talande träd 2000 Schön
Schönbeck, Bengt Valsgärde, relativ kronologi 2002 Schönbeck
Senior, Michael Vem är vem i mytologin 1985 Senior
Silver, Kjell Kungshögarna 1993-96 Silver
Sjöberg, Rabbe Kammarbergen Sjöberg1
Sjöberg, Rabbe Tunnel-Caves in Sweden 1994 Sjöberg2
Sjöberg, Rabbe Tunnelgrottor i södra och mellersta Sverige 1983 Sjöberg3
Sohlenius, Rikard Guldringar från äldre bronsåldern 1995 Sohlenius
Sollentuna kommun Järnålderns landskap, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby Sollentuna
Stenberger, Mårten En bronshalsring med ryttarfigurer 1932 Stenberger
Stenlund, Evy Solförmörkelsen 30:e juni 1954 2013 Stenlund
Stierna, Knut Drakskatten i Beovolf 1906 Stierna
Stockholms läns museum Makt Kult Plats 2010 Sth länsm.
Sturlasson, Snorre Halfdan Svartes Saga (Heimskringla) c. 1225 HSS
Sturlasson, Snorre Harald Hårfagres Saga (Heimskringla) c. 1225 HHS
Sturlasson, Snorre Heimskringla (i svensk övers.) 1999 HK
Ståhl, Harry Ortnamn i Västmanland Ståhl
Sundqvist, Olof Freyer’s Offspring Sundqvist1
Sundqvist, Olof Gamla Uppsala i ny belysning Sundqvist2
Swahn, Jan Öivind Sävsjö stad, tre socknar, del 2 Swahn
Söderstam, Göran et al Grottor i Stockholms län Söderstam
Söderström, Göran Bergtagen, nya berättelser kring bergen 2001 Söderström1
Söderström, Göran Berättelser kring bergen 2001 Söderström2
Thomasson, Joakim Dominus terrae Scania Thomasson
Thrane, Henrik Germansk Oldtidskunskap som leksikon 2010 Thrane
Vernant, Jean-Pierre De grekiska myterna Vernant
Victor, Helena Hågaundersökningen Victor1
Victor, Helena Kammargravar i Lilla Sylta Victor2
Victor, Helena Med graven som granne Victor3
Victor, Helena Solidifördelning, karta Victor4
Victor, Helena et al Sommaränge skog Victor5
Vikstrand, Per Kan ortnamnet skälv, fsv. skialf, skiælf, ha haft en sakral innebörd? 1996 Vikstrand2
Vikstrand, Per Ortnamn och den äldre järnålderns högstatusmiljöer 2010 Vikstrand3
Vikstrand, Per Ortnamnet Runsa Vikstrand4
Vitterhetsakademien Det medeltida Sverige – Uppland, Attundaland DMS1
Vitterhetsakademien Det Medeltida Sverige – Uppland, Fjädrundaland DMS2
Vitterhetsakademien Gamla mått och vikter DMS3
Västra Tunhems Hembygsförening Västra Tunhem – en socken med tusenårig historia VTHF
Wahlberg, Mats red. svenskt ortnamnslexikon 2003 Wahlberg
Warmind, Morten Wyryld cyning – veraldar god. Maktens religiösa bas hos germanerna 1999 Warmind
Welinder, Stig Sveriges historia Welinder
Wells, Peter S. The Ancient Germans Wells
Wessen, Elias De nordiska folkstammarna 1969 Wessén3
Westerdahl, Christer Kulturhistoria och grottor Westerdahl
Westman, K.G. Fäderneslandets historia 1948 Westman
Zachrisson, Torun Helgö – mer än ett vi 2010 Zackrisson
Åberg, Nils Den historiska relationen mellan folkvandringstid och vendeltid 1953 Åberg1
Åberg, Nils Det gotiska kulturinslaget 1936 Åberg2
Åberg, Nils Folkvandringstid och Vendeltid 1953 Åberg3
Åkerlund, Sonja Heliga öar 2004 Åkerlund
Årdal kommune Frå vikinggrav till verdsveven 2009 Ardal
Åström, Lars-Erik Grottor i Sverige Åström
Älvsborgs länsmuseum Guldet vid hunneberg 1998 Älvsb länsm.

Litteraturlista, Blodet och jorden

Aarnio, Cecilia, 2015, https://web.archive.org/web/20150924021806

Adamczak, Kamil – Communities of the Funnel Beaker Culture, 2013

Adetorp, Johan – De guldglänsande ryttarna, 2008

Ahlström, Torbjörn – Den exogama gränsen, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (Middle Neolithic)

Alinei, Mario – The Paleolithic Continuity Theory on Indo-European Origins – an Introduction, 2004

Allentoft et al – Population genomics of Bronze Age Eurasia, 2015

Alley, Richard B. – The Younger Dryas cold interval as viewed from central Greenland, 2000

Andersen, Niels – The Causewayed Enclosures and Their Settlement Landscape at Sarup, 2013

Andersson et al – Barndomens gränser under mellanneolitikum, 1995

Andersson, Thorsten – Goten: § 1. Namenkundliches. I Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (in German). Vol. 12, 1998

Angel, John L.; Mellink, Machteld Johanna – Troy and the Trojan War: A Symposium Held at Bryn Mawr College, October 1984. Bryn Mawr Commentaries, 1986

Anthony, David – Archaeology, Genetics, and Language in the Steppes: A Comment on Bomhard, 2019

Anthony, David W. – The Horse The Wheel and Language, 2007

Apel, Jan, Darmark, Kim, Victor, Helena – Norra Mälardalen under senneolitikum och bronsålder, 2008 (Land och samhälle i förändring uppländska bygder i ett långtidsperspektiv)

Artursson, Magnus – Kustjägare och bönder, 2008

Axelsson, Tony – Landskap, visuella & rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum, 2010

Augustus – Momentum Ancyranum (Res Gestae Divi Augusti), senast 14 e.Kr.

Barras, Colin – Science, 11/2 2020 

Beau, Alice – Multi-scale ancient DNA analyses confirm the western origin of Michelsberg farmers and document probable practices of human sacrifice, 2017

Bengtsson, Lisbet – Myskdalen, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Bilger, Michael – Der Glockenbecher in Europa – eine Kartierung. Journal of Neolithic Archaeology Special Issue 4, 2019

Björck, Niclas – Uppland under stenåldern, 2008

Björck, Svante – A review of the history of the Baltic Sea, 13.0-8.0 ka BP, 1995

Bojs, Karin, Sjölund, Peter – Svenskarna och deras fäder, 2016

Bomhard, Allan R. – A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: With Special Reference to Indo-European, 2018

Brabanti et al – Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers, 2009

Brace, Selina et al – Ancient Genomes Indicate Population Replacement in Early Neolithic Britain, 2019

Brandt et al – Ancient DNA reveals key stages in the formation of Central European mitochondrial genetic diversity, 2013

Britannica Online Encyclopedia – Hindu Kush

Bägerfeldt, Lars – När våra förfäders bygder växte fram, 2006

Bägerfeldt, Lars – Megalitgravar i Europa – 1 Människor och Kulturer, 2011

Carlin, Mats, mail 19 jan 2020

Carlsson, Tom – Expressing identities Contact as a social strategy during the Mesolithic, 2002

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Global nedkylning, 2009

Chunxiang Li – Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim Basin as early as the early Bronze Age 2010, genealogi Y-DNA R1a

Choi, Charles Q. – Big Freeze: Earth Could Plunge into Sudden Ice Age, 2009

Colarusso, John – Typological Parallels between Proto-Indo-European and the Northwest 

Collins, Roger – Visigothic Spain, 409–711, 2004

Caucasian Languages, 1981

Cook, Arthur Bernard – Zeus: A Study in Ancient Religion I, 1914

d’Huy, Julien, Berenzkin, Yuri – How Did the First Humans Perceive the Starry Night – On the Pleiades, 2017

Damgaard et al – The First Horse Herders and the Impact of Early Bronze Age expansion into Asia, 2018

Davidson, Hilda R Ellis – Nordens gudar och myter, 1966

Davidson, Hilda R Ellis – The Lost Beliefs of Northern Europe, 1993

Davis, Heather A – Dig turns up surprises and questions from ancient Greece, 2008

de Grummond, Nancy Thomson – Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, 2006

Dolukhanov – The Early Slavs: Eastern Europe from the Initial Settlement to the Kievan Rus, 1989

Dumézil, George –Archaic Roman Religion, 1996

Edenmo, Roger – Prestigeekonomi under yngre stenåldern. Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen, 2008

Edenmo, Roger – Hockergravens ideologi, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Eisenmann, Stefanie – Table names genetic clusters, 2019

Edgar C. Polomé – Types of Linguistic Evidence for Early Contact: Indo-Europeans and Non-Indo-Europeans, When Worlds Collide: The Indo-Europeans and the Pre-Indo-Europeans, 1990

Eriksson et al – Diet and mobility among Mesolithic hunter-gatherers in Motala (Sweden) – The isotope perspective, 2018

Evans, Jim & Welinder, Stig – Dog the Barker, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 

Exon et al – Stonehenge Landscapes: Journeys Through Real-and-imagined Worlds, 2000

Fleming, Andrew – The myth of the Mother-Goddess, 1969

Flood, Joe – Explosion from the Steppe The Distribution of R1a, 2019

Frantz, Laurent et al – Ancient pigs reveal a near complete genomic turnover following their introduction to Europe, 2019

Fraser et al – New insights on cultural dualism and population structure in the Middle Neolithic 

Funnel Beaker culture on the island of Gotland, 2017

Fraser et al – The stone cist conundrum/ A multidisciplinary approach to investigate Late 

Neolithic/Early Bronze Age population demography on the island of Gotland, 2018

Fulk, Robert D. – Provenance of the Goths. A Comparative Grammar of the Early Germanic Languages. Studies in Germanic Linguistics. Vol. 3, 2018

Gaffney, V et al. – Time and a Place – A luni-solar ’time-reckoner’ from 8th millennium BC Scotland, 2013

Gill, Alexander – Äldre Mellanneolitikum i Östergötland, 1993

Gropkeramisk kultur PWC

Gaunitz et al – Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses, 2018

Gimbutas, Marija – The Living Goddesses, 1999

Gjerde, Jan Magne – Alta Overview rock art, 2019

Gjerde, Jan Magne – An overview of Stone Age rock art in northernmost Europe, 2018

Gjerde, Jan Magne – Rock Art and Landscapes, 2010

Glørstad, Håkon – The Nøstvet axe, 2011

Goldhahn, Joakim – Bredarör i Kivik – nya analyser och datering av människoben, 2005

Goldhahn, Joakim – Showen rullar på så länge Bredarör på Kivik består, 2015

Grasgruber, Pavel – The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend, 2014

Grasgruber, Pavel et al – The mountains of giants- an anthropometric survey of male youths in Bosnia and Herzegovina, 2017

Grimberg, C. – Svenska folkets underbara öden

Guinard, Michel – Mesolitikum i Uppland, spåren från de första människorna i Sveriges yngsta landskap, 2008

Gunnell, Terry – How Elvish Were The Álfar?, 2007

Günther et al – Genomics of Mesolithic Scandinavia reveal colonization routes and high-latitude adaptation, 2017

Günther et al – Population genomics of Mesolithic Scandinavia, 2018

Günther et al. – Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-day Basques, 2015

Haak et al, Ancient DNA from european early neolithic farmers reveals their near eastern affinities, 2010

Haak et al – ”Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe, 2015

Haak, Wolfgang; et al. – Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europé, 2015

Hakala, Anu, 2015, www.geologia.fi/index.php/sv/finlands-geologi/oestersjoens-historia
Hall, Alaric – Elves in Anglo-Saxon England, 2007

Hall, Alaric, Timothy Peter – The Meanings of Elf and Elves in Medieval England, 2004

Hallgren, Fredrik – Identitet i praktik, 2008

Hallgren, Fredrik – North of the ’North group’, 2013

Hallgren, Fredrik – Rituell praktik i trattbägarkulturens gränsland, 2015

Hallgren, Fredrik, Sundström, Lars – Tidigneolitisk trattbägarkultur i Uppland, 2008

Hawkins, John A – The Major Languages of Western Europé, 1990

Hay, Maciamo – Eupedia genetics I1, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114 Hay, Maciamo – Eupedia genetics I2, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114 Hay, Maciamo – Eupedia genetics N1c, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114 

Hay, Maciamo – Eupedia genetics R1a, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114

Hay, Maciamo – Eupedia genetics R1b, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114

Hellquist, Elof – svensk etymologisk ordbok, 1922

Higham, F. G. Thomas et al – A prehistoric copper-production centre in central Thailand, 2020

Hollard, Clémence – New genetic evidence of affinities and discontinuities between bronze age Siberian populations, 2017

Ilkjær, Jörgen – Illerup Ådal Archaeology as a Magic Mirror, 2003

Jordanes – Getica, 551 e.Kr. The Origin and Deeds of the Goths, eng. övers. Charles C. Mierow, 1997; Jordanes Getica, Om goternas ursprung och bedrifter, sv. övers. Andreas Nordin, 1997

Kivisild, Toomas et al – The Genetics of Language and Farming Spread in India, 2003

Kleineberg, Andreas et al – Germania und der Insel Thule, 2011

Klyosov, Anatole – DNA Genealogy, Mutation rates – 2009

Koebler’s Old Norse Etymological Database, i the Indo-European Etymological Database

Koryakova & Epimakhov – The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages, 2007

Kraft, John – Hednagudar och hövdingadömen, 2000

Kraft, John – Tidiga spår av Sveariket, 2001

Kristensen, Kristian, Ling, Johan – Forskning.se/2019/11/12/bronsaldern-en-tidig-vikingatid/

Kuzmina, Elena, Mallory, J. P. (ed.) – The Origin of the Indo-Iranians, 2007

Königsson, Lars-König – The Quaternary history of the Baltic, 1979

Lappalainen et al – Migration Waves to the Baltic Sea Region, 2008

Lappalainen et al – Regional differences among the Finns: A Y-chromosomal perspective, 2006

Larsson, Lars – Neanderthalarna – våra kära kusiner eller avlägsna släktingar, plagiatörer eller innovatörer?, 1999

Larsson, Lisa K. – Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd, 2008, UV Öst rapport 2008

Larsson, Mats B., Petersson, Maria – Abbetorp – ett landskapsutsnitt under 6000 år, 1998

Larsson, Mats G. – Götarnas riken, 2002

Larsson, Mats G. – Svitjod, 1998

Larsson, Åsa M. – Breaking and Making Bodies and Pots, 2009

Lazaridis et al –Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans, 2013

Lindkvist, Ann, Wikborg, Jonas – Bebyggelsen i Ärentuna Socken, 2007

Li, Hongjie – Study on Y Chromosome Genetic Diversity of Ancient People in Northern China, 2012

Lindow, John – Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, 2001

Lindström, Jonathan – Bronsåldersmordet, 2011

Lipson et al, Parallel paleogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers, 2017

Lundqvist, Lars – Centralplatser och centralområden i Västsverige, 1998

Mackenzie, Donald A. – Myths of Babylonia and Assyria, 2005

Mallory, James P. – In Search of the Indo-Europeans, 1987

Mallory, James P., Adams, Douglas Q. – Encyclopedia of Indo-European Culture, 1997

Mallory, James P., Adams, Douglas Q. – The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, 2006

Malmer, Mats P. – Jungneolithische Studien, 1962

Malmer, Mats P. – The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK and STR, 2002

Malmström et al – Ancient DNA reveals lack of continuity between neolithic hunter-gatherers and contemporary scandinavians, 2009

Malmström et al – Ancient mitochondrial DNA from the northern fringe of the Neolithic farming expansion in Europe sheds light on the dispersion process, 2015

Malmström et al – The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the Corded Ware horizon, 2019

Malmström et al – The Neolithic Pitted Ware culture foragers were culturally but not genetically influenced by the Battle Axe culture herders, 2020

Malone, Kemp – Ptolemy’s Skandia, 1924

Marchenko et al – ”Radiocarbon Chronology of Complexes With Seima-Turbino Type Objects (Bronze Age) in Southwestern Siberia, 2017

Mathieson et al – Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians, 2015

Mathieson et al – Eight thousand years of natural selection in Europe, 2015b

McCormac and Baillie – Radiocarbon to calendar date conversion – calendrical band width as a function of radiocarbon precision, 1993

Meller, Harald, Kai, Michel – Himmelsskivan från Nebra, 2018

Merriam-Webster – Free Merriam-Webster Dictionary, 2014-02-25

Mischka, Doris – Round, Oval or Rectangular?, 2013

Mittnik et al – The Genetic History of Northern Europe, 2017

Mittnik et al – The genetic prehistory of the Baltic Sea, 2018

Motz, Lotte – The King, The Champion and The Sorcerer. 1996

Müller, Johannes et al – Landscapes as Social Spaces and Ritual Meaning, 2013

Mörner, Nils-Axel, The Baltic Ice Lake-Yoldia Sea transition, 1995

Nakhleh, Luay, Ringe, Donald, Warnow, Tandy – Perfect Phylogenetic Networks: A New Methodology for Reconstructing the Evolutionary History of Natural Languages, 2005

Narasimhan et al – The formation of human populations in South and Central Asia, 2019

Narasimhan et al – The Genomic Formation of South and Central Asia, 2018

Nerman, Birger – En bronsåldersbygd med storhögar i Östergötland, 1936

Nord, Anders G., Lagerlöf, Agneta – Påverkan på arkeologiskt material i jord, 2002

Nordgren, Ingemar – Goterkällan, 2000

Nunn, Patrick, Australian Geographer 7/9 2015

Ohlmarks, Åke – Fornnordiskt lexikon, 1982

Ojala, Karin – I bronsålderns gränsland Uppland och frågan om östliga kontakter, 2016

Olalde et al – The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe, 2018

Olalde et al – The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years, 2019

Olsen, Birgit A. – Tracing the Indo-Europeans, 2018, ur Världens historia nr 1, 2022

Parpola, Asko – Formation of the Indo-European and Uralic (Finno-Ugric) language families in the light of archaeology/ Revised and integrated ‘total’ correlations, 2012

Peel, Christine – Guta Lag and Guta Saga: The Law and History of the Gotlanders, 2015

Persson, Per, Manninen, Mikael A., Daskalaki, Eva – The hidden sources, 2019

Petersson, Maria – Abbetorp – ett landskapsutsnitt under 6000 år, 1998

Pettersson, Mattias, Wikell, Roger – Uniting Boats, 2006

Pfeifer, Wolfgang – Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2000

Price, T Douglas – Ancient Scandinavia I, 2015

Przybyl, Agnieszka – On ’Western Circumstances’, 2013

Ptolemaios – Geographica, ca 150 e.Kr.

Quiles, Carlos – Indo-European demic diffusion model 3rd edition, 2017

Quiles, Carlos – A Game of Clans (I), A Clash of Chiefs (II), 2019

Quiles, Carlos – A Storm of Words (A Song of Sheep and Horses book III), 2019b

Racimo, Fernando, Kristiansen, Kristian et al – The spatiotemporal spread of human migrations during the European Holocene, 2020

Reinicke, Rolf – Küsten der Ostsee, 2003

Ringe, Donald – A Probabilistic Evaluation of Indo-Uralic, 1998a

Ringe, Donald – Some Consequences of a New Proposal for Subgrouping the IE Family, 1998b

Rundqvist, Martin – Mead-Halls of the Eastern Geats, 2011

runeberg.org/svetym/0225.html, nätkälla

Rydberg, Viktor – Undersökningar i Germanisk Mytologi I & II, 1886

Saag et al – Extensive Farming in Estonia Started through a Sex-Biased Migration from the Steppe, 2017

Saag et al – Genetic ancestry changes in Stone to Bronze Age transition in the East European plain, 2020

Sanchez-Quinto, Federico – Megalithic tombs in western and northern Neolithic Europe were linked to a kindred society, 2019

Schroeder et al – Unravelling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave, 2019

Schütte, Gudmund – Ptolemy’s Maps of Northern Europé, 1917

Schön, Ebbe – Älvor, troll och talande träd, 2000

Seiler, Anton – Bygden som arkeologerna glömde, 2008

Sell, Christian –Addressing challenges of ancient DNA sequence data obtained with next generation methods, 2017

Shennan, Stephen – The First Farmers of Europe: An Evolutionary Perspective, 2018

Sherratt, A. – The Genesis of Megaliths, 1990

Simek, Rudolf  – Dictionary of Northern Mythology, 2007

Simek, Rudolf – The Vanir, an Obituary, 2010

Skoglund, Pontus et al – Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe, 2012

Skoglund, Pontus, Malmström H et al – Genomic Diversity and Admixture Differs for Stone-Age Scandinavian Foragers and Farmers, 2014

Spasić, Miloš – A Group Find of neolithic Figurines of the Vinča culture From Stubline, Serbia 2014

www.spiegel.de/international/zeitgeist/mapping-ancient-germania-berlin-researchers-crack-the-ptolemy-code-a-720513.html Nätkälla hämtad 2022-09-11

Spretnak, Charlene – Anatomy of a Backlash – Concerning the Work of Marija Gimbutas, 2011

Sten, Sabine & Lindskog, Sven – Hur gamla blev nötkreaturen förr i tiden?, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Stolarek et al – A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age, 2018

Svensk etymologisk ordbok runeberg.org/svetym/1298.html Nätkälla hämtad 220914

Svensk etymologisk ordbok runeberg.org/svetym/0374.html Nätkälla hämtad 220914

Svenskhistoria.se/Motala-strom-foddes-under-stenaldern, öppen nätkälla, hämtat 2020-09-28

Svenskhistoria.se/c14-dateringar-visar-hur-megalitgravar-spreds-over-europa, öppen nätkälla hämtat 2019-02-12

Szecsenyi-Nagy, Anna, Brandt, Guido et al – Tracing the genetic origin of Europe’s first farmers, 2014, 2015

Sørensen, Lasse – The expansion of agrarian societies towards the North – New evidence for agriculture during the Mesolithic/Neolithic transition in Southern Scandinavia, 2012

Sørensen et al. The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia/ Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC, 2013

Tassi et al – Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and the spread of

Tacitus – Germania, ca 98 e.Kr. 

topostext.org/work/209, nätkälla

Indo-European languages, 2017

Vikstrand, Per – Gudarnas platser, 2001

Vikstrand, Per – Järnålderns bebyggelsenamn, 2014

Villalba-Mouco et al – Survival of Late Pleistocene Hunter-Gatherer Ancestry in the Iberian Peninsula, 2019

Wang et al – The genetic prehistory of the Greater Caucasus, 2018

Walker, James et al – A Great Wave- the Storegga tsunami and the end of Doggerland?, 2020

Wessén, Elias – De nordiska folkstammarna i Beowulf, 1927

Wessén, Elias – Forntida gudsdyrkan i Östergötland, 1922

West, Martin L.  – Indo-European Poetry and Myth, 2007

Widerberg Howden, David – Norway DNA prosjektet, hämtat 2020-01-06

Widsith (okänd författare), 600-talet.

Woidich, Manfred – Die Westliche Kugelamphorenkultur, 2014a

Woidich, Manfred – The Western Globular Amphora Culture. A New Model for its Emergence and Expansion, 2014b

Wolfram, Herwig – History of the Goths, 1988

Yu, Taishan – The Origin of the Kushans, 2011

Önnerfors, Alf – Tacitus Germania, 2005