Utvalt inlägg

2016-02-18, Inspirationskällor!

Den Eldrökta har skrivits efter en del instudering av ämnet. Eller ämnena, snarare. För att bara nämna några: klimat, guldsmide, astronomi, fornborgar, religionshistoria, grottor (!), folk- och bygdenamn, runor, runmagi, de isländska sagorna. Beowulf. Något kunde jag väl innan, och jag har lärt mig mycket mer, men det har alltid och kommer alltid att finnas ännu mer intressanta saker att ta till sig, kanske redan på nästa sida… Fast en god del av vad jag läst är ju förstås inte alls särskilt inspirerande och/eller har inte passat in i min tänkta handling. Ibland har jag tvingats göra ändringar av just det skälet – eller fått söka vidare för att kunna stå fast vid mina idéer. Vilket ofta lett till följdändringar, avdrag eller tillägg – d v s det kan vara en risk med att lära sig för mycket! Men för det mesta är det helt enkelt så förbannat roligt att söka efter nya vinklingar och uppslag att det kan kännas helt omöjligt att sluta, fastän jag redan har massor med bra material som jag aldrig kommer att få plats att berätta om. Tyvärr – eller som tur är! Detta är en underhållningsroman, utan staplade fakta och pekpinnar. Konsten har varit – och är – att sovra och bara ta med vad som är nödvändigt för att stödja berättelsen.

Så, den långa listan som återges nedan är inte bara ett mått på vad som krävts för att få ihop en någorlunda sann historia om järnåldern, utan ännu mer ett mått på hur mycket som måste skalas bort för att göra den spännande och underhållande. Den som läser min bok kommer bara få med sig en försvinnande bråkdel av allt som min källförteckning innehåller. Men förhoppningsvis det allra mest intressanta! För övrigt är listan inte fullständig. Dels eftersom jag började skriva utan att vara så noggrann med att föra bok över källorna. Dels – och framförallt – eftersom jag mestadels får min information från Wikipedia, och dessa källor har jag inte tagit med här alls, det skulle bli en hel bok bara det. Listan lever och kommer säkert fyllas på, min nyfikenhet förbjuder mig att sluta vända sidor…

Jag vill inleda med att redovisa ursprungskällorna. Då menar jag inte några ”mossiga” gamla läroböcker som slunkit med eftersom jag tycker det är kul att veta vad man fick lära sig i den gamla folkskolan; det var ju inte samma saker som på åttiotalet – de ärorika kungarna t. ex. utraderades som bekant (och sen sov vi oss igenom de gråtrista historielektionerna). Nej, jag menar de antika skrifterna och isländska sagorna, samt bl.a. Beowulf. Med denne som pedagog hade historielektionerna varit mer levande kan jag lova. Beowulf, Völuspá, Svipdagsmál m.fl. är de sanna mästerverken och utgör den verkliga måttstocken. Sann inspiration!

Herodotus Researches, Histories c. 450BC H
Strabo Geographica c. 10BC S
Plinius d ä Historia Naturalis 77-79 Pl
Tacitus Germania 98 T
Ptolemaios Geographia c. 150 Pt
Procopius De Bellis, (About the Wars), De bello Gothico (the Gothic Wars) c. 545 Pr
Jordanes The Origins and Deeds of the Goths (eng. övers. Mierow) c. 551 J
okänd thule + engelsk poet Widsith spoke (engelsk översättn) 600-t WS
okänd engelsk poet Finnesburg fragment 600-t FF
okänd nordisk + engelsk poet Beowulf (eng. översättningar) 700-t BW
okänd nordisk + engelsk poet Beowulf (sv. övers. Rudolf Wickberg 2013) 700-t BW
Paul the Deacon Origo Gentis Langobardorum (Origin of the Lombard People) 787 PD
Paul the Deacon Historia Langobardorum (övers. Helge Wiemarck 1971) 787 PD
okänd tysk poet Hildebrandslied (Sången om Hildebrand) c. 830 HL
okänd tysk upphovsman Merseburger Zaubersprüche (Merseburgbesvärjelserna) 800-900-t M
okänd tysk poet Nibelungenlied (Sången om nibelungarna) c. 1180 HL
okänd engelsk poet Deor 856 D
okänd engelsk poet Waldere c. 1000 W
Den poetiska eddan (kvädena) Völuspá 900-t
Den poetiska eddan (kvädena) Skirnismál 900 ca SkM
Den poetiska eddan (kvädena) Vǫlundarkvida 900-950 VK
Den poetiska eddan (kvädena) Atlakvida, Atlamál 900, 1100 AK, AM
Den poetiska eddan (kvädena) Grímnismál 900, 1200 GM
Den poetiska eddan (kvädena) Grottasǫngr 950-1000 GS
Den poetiska eddan (kvädena) Bjarkamál c. 1000 BM
Den poetiska eddan (kvädena) Helgakvida Hundingsbane I-II, Helgakvida Hjorvardsonar 900-1200 HH1-2, HHj
Den poetiska eddan (kvädena) Helreid Brynhildar, Sigrdrífumál 900-1200 HB, SdM
Den poetiska eddan (kvädena) Hyndluljód 950-1000 Hy
Den poetiska eddan (kvädena) Lokasenna 1000-1200 LS
Den poetiska eddan (kvädena) Vaftrudnismál 1000-1200 VM
Den poetiska eddan (kvädena) Svipdagsmál, Grogaldr 1150-1220 SvM
Den poetiska eddan (kvädena) Fjölsvinnsmál 1150-1220 FM
Tjodolf av Hvin Ynglingatal 800-t YT
Sturlasson, Snorre Ynglingasagan (Heimskringla) c. 1225 YS
Sturlasson, Snorre Snorres Edda (den prosaiska Eddan i svensk övers. 1999) c. 1220 SE
Saxo Grammaticus Gesta Danorum 1200-t SG
Fornaldarsagor Ásmundar saga kappabana (Åsmund Kämpabanes saga) 1300-1350 ASK
Fornaldarsagor Bósa saga ok Herrauðs (Herröds och Bosa saga) c. 1300 BSH
Fornaldarsagor Friðþjófs saga ins frækna (Fritjof djärves saga) c. 1300 FSF
Fornaldarsagor Fundinn Noregr (Hur Norge grundades) c. 1230 FN
Fornaldarsagor Gautreks saga 1250-1300 GautS
Fornaldarsagor Gríms saga loðinkinna (Grim Ludenkinds saga) 1300-1350 GSL
Fornaldarsagor Hervarar Saga ok Heidreks (eng. övers. G. Turville-Petre) 1200-t HS
Fornaldarsagor Hervarar saga ok Heiðreks (norrön övers. Gudni Jónsson) 1200-t HS
Fornaldarsagor Hervarkvädet (dansk övers. G. Thorarensen) 1200-t HS
Fornaldarsagor Hervars och Hedreks saga (svensk övers. Lars Lönnroth) 1200-t HS
Fornaldarsagor Historia Norwegiæ 1500 HN
Fornaldarsagor Hrolfs Saga Kraka (Rolf Krakes saga) c. 1400 HKS
Fornaldarsagor Hversu Noregr byggðist, Ættartölur (Hur Norge bebyggdes) 1300-t HNB
Fornaldarsagor Norna-Gests þáttr (Norna-Gästs saga) c. 1300 NG
Fornaldarsagor Sögubrot af nokkrum fornkonungum (Sagubrot) 1180-1200 SB
Fornaldarsagor Sörla Þáttr (Sagan om Sörle, Sörles tåt) 1300-t ST
Fornaldarsagor Þiðreks saga af Bern (Didrik av Berns saga) c. 1250 DSB
Fornaldarsagor Þorsteins saga Víkingssonar (Torsten Vikingssons saga) 1300-t TSV
Fornaldarsagor Völsa Þáttr (Sagan om Völse) 1000-t VT
Fornaldarsagor Völsunga Saga (norsk övers. Kjell Tore Nilssen) 1350-1400 VS

Referenser används ju så klart inte i boken, men när jag uppdaterar ordlistan kommer jag ibland att använda de förkortningar som finns i den högra kolumnen. I ordlistan kommer man också att kunna läsa lite mer om dessa källtexter.

Eftersom materialet jag använt är så stort vill jag så göra en ”shortlist” avseende de övriga källor som är extra läsvärda och/eller betydelsefulla i mitt skrivande. Det mesta är moderna forskningsrapporter, som jag tror ger en ganska komplett bild av var vi vet idag,men jag har med en del äldre författare också: dels därför att de ofta gjort väl så skarpa analyser; t ex Viktor Rydberg, akademiledamoten Elias Wessén och Eric Elgqvist, dels därför att många av dem har stått outlånade i Vitterhetens hyllor under de senaste sjuttio åren. Det är sorgligt, och det känns häftigt att återuppväcka gammal kunskap som varit död och bortglömd i flera generationer. Rätt sållat tror jag att min bok faktiskt därmed kan innehålla mer sanning och logik än vad den etablerade vetenskapen vill berätta. Jo, det handlar just om att vilja och våga. Att sticka ut hakan och påstå något, även om det inte kan beläggas strikt naturvetenskapligt, som en del purister tycks anse vara nödvändigt. Det kommer aldrig gå när det gäller historien, och vågar vi inte göra intelligenta gissningar, som Wessén, Rydberg och Elgqvist, så blir historien grå och intetsägande.

 

Agrell, Sigurd Lapptrummor och Runmagi 1934 Agrell
Andersson, Kent Guldålder – svenska arkeologiska skatter 2011 Andersson
Andersson, Kent Romartida guldsmide i Norden I-III 1995 Andersson2
Ármann Jakobsson A contest of cosmic fathers God and giant in Vafþrúðnismál 2008 Jakobsson
Arrhenius, Birgit Det forna Sveariket – en myt eller en arkeologisk realitet 2004 Arrhenius
Arrhenius, Birgit En nyfunnen svärdknapp från Uppsala Västhög 1963 Arrhenius2
Bratt, Peter Makt uttryckt i jord och sten – Storhögar 2008 Bratt
Brink, Stefan Fornskandinavisk religion 1999 Brink
Charpentier Ljungqvist, Fredrik Den långa medeltiden 2015 Charpentier
Davidson, H R Ellis Nordens gudar och myter 1993 HRD
Duczko, Wladislaw Uppsalahögarna som symboler och arkeologiska källor 1993-96 Duczko
Elgqvist, Erik Njordkulturens spridning bland de nordiska folken 1952 Elgqvist2
Elgqvist, Erik Skälv och Skilfingar 1944 Elgqvist
Gräslund, Ann-Sofie Gamla Uppsalas ställning i kulten 1999 Gräslund1
Gräslund, Bo Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen 536-537 2007 Gräslund2
Götene, Tvärvetenskapligt symposium Kult, guld, makt 2007
Hagerman, Maja Försvunnen värld 2011 Hagerman
Harari, Yuval Noah Sapiens 2015 Harari
Hedeager, Lotte Huns in Scandinavia, svar Näsman 2008 Hedeager
Hellberg, Lars Hedendomens spår i uppländska ortnamn 1986 Hellberg
Hellstam, Antonia Hunner eller heruler? – Skånes kontinentala kontakter under folkvandringstid 2012 Hellstam
Holmqvist, Wilhelm Guldhalskragarna 1980 Holmqvist
Jensen, Jörgen Danmarks Oldtid – Urotider 200-400AD, Angrepp fra Öst 2001 Jensen
Kraft, John Hednagudar och hövdingadömen 1999 Kraft
Kraft, John Tidiga spår av Sveariket 2001 Kraft2
Landström, Lars Med Uppsala i centrum 2013 Landström
Larsson, Mats G. Götarnas riken 2002 Larsson1
Larsson, Mats G. Svitjod – resor till Sveriges ursprung 1998 Larsson2
Lindström, Jonathan Bronsåldersmordet 2009 Lindström
Ljungkvist, John En hiar atti rikR, Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala 2006 Ljungkvist
Malone, Kemp Widsith 1935 KM
Nordberg, Andreas jul, disting och förkyrkllig tideräkning 2006 Nordberg
Olausson, Michael Det inneslutna rummet 1995 Olausson1
Pesch, Alexandra Der Kraft der Tiere 2015 Pesch
Rausing, Gad Beowulf och gutarna 1985 Rausing
Renck, Anna Maria Erövrad mark, erövrat släktskap 2009 Renck
Rydberg, Viktor Undersökningar i Germansk Mytologi I-II 1896 UGM1-2
Vikstrand, Per Gudarnas platser 2001 Vikstrand
Wessen, Elias De nordiska folkstammarna i Beowulf 1927 Wessén
Wessen, Elias Eddadiktningen om Helge Hundingsbane 1927 Wessén2

Det var den korta listan… och här kommer den långa:

Adler, Wolfgang Der halsring von Männer und Göttern 2004 Adler
Agrell, Sigurd Runmagin och den nyfunna Torsamuletten 1931 Agrell2
Agrell, Sigurd Runornas Talmystik 1927 Agrell3
Agrell, Sigurd Senantik Mysteriereligion 1931 Agrell4
Ale kommun Värdefulla miljöer och åtgärdsförslag Ale k.
Alkarp, Magnus Det Gamla Uppsala Alkarp
Almgren, Oskar Kung Björns hög och andra fornlämningar vid Håga 1904 Almgren
Alström, Ulf et al Norra Gärdet, utgrävningar 1993-94 1993-96 Ahlström
Anders Baeksted Målruner och Troldruner 1952 Baeksted
Andersson, Christoffer Järnåldersboplatser och historiska Byar Andersson C
Andersson, Ingalill Fornborg – Folkets fäste Andersson I
Andersson, Kent I skuggan av Rom 2013 Andersson3
Andersson, Kent Juno på Öland 2011 Andersson4
Andersson, Kent Några synpunkter på Vitteneguldet Andersson5
Andersson, Kent Suionem hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. Andersson6
Andrén, Anders Det Medeltida Gotland 2011 Andrén
Andrén, Anders Tracing Old Norse Mythology 2014 Andrén
Arbman, Holger Folkvandringstida stildrag i konsten 1945 Arbman
Arp, Lars Henrik Sveriges ursprung Arp
Arrhenius, Birgit Bebyggelsestruktur i det förhistoriska Vendel Arrhenius3
Arrhenius, Birgit Excavations at Helgö XVIII Arrhenius4
Arrhenius, Birgit Hur har högarna fått sitt namn? Arrhenius5
Arrhenius, Birgit Signums konsthistoria, järnåldern Arrhenius6
Arrhenius, Birgit Tuna och Husby i Vendel Arrhenius7
Ava Maria Press Creation of Adam 2011 Ava Maria
Baudou, Evert Regioner i Norden under bronsåldern period 4-6 1956 Baudou
Berglund, Anders Långt före Olof Skötkonung Berglund
Bergström. Pär Guldet från Tuna i Västerljung 1998 Bergström
Bohusläns museum Bronser – bronsåldersfynd i Göteborgs och Bohus län 1998 Bohus Länsm
Bojs, Karin Mannen med yxan kom hit med en helt ny tid Bojs1
Bojs, Karin Neandertalarna hade aldrig en chans Bojs2
Bojs, Karin När Doggerland gick förlorat i havet 2015 Bojs3
Bojs, Karin På spaning efter äldsta konsten Bojs4
Bojs, Karin Spansk förmänniska släkt med mystisk sibirisk art Bojs5
Bojs, Karin Tidernas största svenska fornfynd 2013 Bojs6
Bojs, Karin Tre vågar av invandrare formade Europa Bojs7
Bojs, Karin Tre vågor formade Europas folk Bojs8
Bolin, Gunnar Stockholms uppkomst Bolin
Bradley, Henry The Goths 1887 Bradley
Brandt, Troels Røkstenen – Gåder og svar 2007 Brandt
Brather, Sebastian Völker, Stämme und gentes im RGA Brather
Bratt, Peter Mälaröarnas kulturhistoriska miljöer 1988 Bratt2
Brink, Stefan Nordens husebyar – unga eller gamla Brink2
Brink, Stefan Ortnamn och bebyggelse i Tierpsbygden Brink3
Brink, Stefan Social order in the erly Scandinavian landscape Brink4
Broadbent Lapps and Labyrinths 2010 Broadbent
Bägerfeldt, Lars Forna Götar och Svear – ett sammandrag av källor Bägerfeldt2
Bägerfeldt, Lars Längs gotiska vägar 2004 Bägerfeldt3
Bägerfeldt, Lars När Sverige blev till – en annorlunda teori Bägerfeldt
Calisendorff Ortnamn i Uppland Calisendorf
Callmer, Johan Handelsplatser och kustplatser – yngre järnåldern Callmer
Carlsson, Anders Tolkande arkeologi, Bronsåldern 2001 Carlsson
Carlsson, Anders Tolkande arkeologi, del 1 1998 Carlsson2
Cartledge, Paul Sparta 2003 Cartledge
Charpentier Ljungqvist, Fredrik Global nedkylning : klimatet och människan under 10 000 år Charpentier2
Christoffersson, Rolf Om den samiska trumman 2009 Christoffersson
Clarke, M.G. Sidelights on the Teutonic History during the Migration Period 1911 Clarke
Connolly, Peter Hannibal och Romarriket 1978 Connolly
Dahlén, Ashk Krigarkung föregrep mänskliga rättigheter 2014 Dahlén
de Bruijn, A.G. Geesten en goden in Oud Oldenzaal (a summary) de Bruijn
Drejholt Tureholmsringen, föredrag Drejholt
Duczko et al Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala 1993-96
Duczko, Wladislaw Kungsgården 1993-96 Duczko2
Dunn, Marilyn Belief and Religion in Barbarian Europé 2014 Dunn
Ekholm, Gunnar Bragbysvärdet 1916 Ekholm2
Ekholm, Gunnar Folkvandringstidens guldringar, deras utveckling och släktskap 1918 Ekholm
Elgqvist, Erik Studier i Södra Smålands bebyggelsehistoria 1931 Elgqvist3
Ericsson, Alf et al Att hägna med stenmurar 2009 Ericsson
Eriksson, John Jungfrun 1905 Eriksson
Everett, Anthony Augustus, Roms förste kejsare 2007 Everett
Fabech, Charlotte Kult og Samfund i yngre jaernalder – Ravlunda Fabech
Fahlbeck, Pontus Beowulfskvädet som källa för nordisk fornhistoria Fahlbeck
Fast, Carl Otto Götaland 1937 Fast
Fischer, Svante et al De gnistrande kammargravarna 2009 Fischer
Fischer, Svante et al Hem till Jarlabanke 2009
Fischl et al Transformations in the Carpathian Basin around 1600BC Fischl
Fox, Robert Lane Antikens värld 2008 Fox
Fülep, Ferenc Hunner, Germaner, Avarer, folkvandringstid i Ungern Fülep
Gabrielsson, Jonathan Beowulf och Sutton Hoo 2004 Gabrielsson
Gahrn, Lars Bland svear och götar 1989 Gahm
Gannholm, Tore The Origins of Svear Gannholm
Gedl, Marek Die Halsringe und Halskragen in Polen I 2003 Gedl
Goldhahn, Joakim Dödens hand Goldhahn
Goldhahn, Joakim Skeppen som grav, kenotaf och geoglyf Goldhahn2
Grandjean, Johnny et al Naturgeografi och historisk regionalitet 2008 Grandjean
Grimberg, Carl Svenska folkets underbara öden 1938 Grimberg
Grimberg, Carl Sveriges historia för folkskolan 1948 Grimberg2
Grimberg, Carl, Wirsén, Ragnar Sveriges historia för folkskolan 1952 Grimberg3
Grönwall, Richard Kammargraven som symbol för hög status 2010 Grönwall
Gunther, Maria Dansk nationalsymbol kan ha varit svensk 2015 Gunther1
Gunther, Maria Svenska fyndet avslöjar européernas ursprung 2014 Gunther2
Görman, Marianne The Necklace as a Devine Symbol Görman
Haas, Jonathan Twin goods, from leaders to rulers Haas
Havs- och Vattenmyndigheten Vättern anno 1723, vattenrapport 111 Havs o Vattenmynd.
Hawking, Stephen Kosmos, en kort historik 1996 Hawking
Haywood, John Världshistorisk atlas 1999 Haywood
Heather, Peter Empires and Barbarians 2010 Heather
Heather, Peter The Goths Heather2
Hedeager, Lotte Danmarks jernalder – mellem stamme og stat Hedeager2
Hedeager, Lotte Skygger av en annan virkelighet – Oldnordiske myter Hedeager3
Helgesson, Bertil Järnålderns Skåne, del 1-2 Helgesson
Helgesson, Bertil Vä – Bebyggelse och vallgrav 1997 Helgesson2
Hellberg, Lars Karlebyarna 1950 Hellberg2
Hellberg, Lars Uppländska ortnamn 1986 Hellberg3
Helmbrecht, Michaela A winged Figure from Uppåkra 2012 Helmbrecht
Henriksson, Alf Antikens historia 1958 Henriksson A1
Henriksson, Alf Byzantinsk historia år 326 till år 1453 1988 Henriksson A2
Henriksson, Göran Riksbloten och Uppsala Högar 2007 Henriksson
Henriksson, Göran Uppsalahögar ur astronomisk synvinkel Henriksson2
Henriksson, Louise et al Askeberga Skeppssättning 2011 Henriksson L
Hermelin, E. M. Om Södermanlands fornborgar 1929 Hermelin
Hermodsson, Lars Goterna Hermodsson
Herschend, Frands Livet i hallen Herschend
Holland, Tom Rubicon, den romerska republikens uppgång och fall 2004 Holland
Holmqvist, Wilhelm Fynden från Helgö 1957 Holmqvist2
Holmqvist, Wilhelm Ryttaren från Möjby runsten Holmqvist3
Hultenkrantz, Åke Vem är vem i nordisk mytologi? 1991 Hultenkrantz
Hultgård, Anders Kultens språk Hultgård
Hyenstrand, Åke Teofora ortsnamn 1999 Hyenstrand
Ilkjær, Jørgen Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl Illkjaer
Indreleid, Sven Fjell och utmark i förhisorisk tid Indreleid
Ingras, Maria Från fornborg till kloster – Julita 2009 Ingras
Jansson, Tora Germanerna 2010 Jansson
Johansson, Erik L Vänersnäs förr och nu Johansson
Jordanes Getica, Om goternas ursprung och bedrifter c. 551 J
Jungner, Hugo Uppsala och vendelkonungarnas mystiska ättefäder 1919 Jungner
Kaliff, Anders Himmel och jord, eld och vatten Kaliff2
Kaliff, Anders The Goths and Scandinavia 2008 Kaliff
Kalmar Läns Museum Rågö med Horsö, Kalvö, Skärbäckholmen och Stora Trollholmen Kalmar Länsm.
Karlenby, Leif, red Mittens rike 2003 Karlenby
Karlsson, Mats Den brutala bronsåldern 2013 Karlsson
Kennedy, Hugh Mongols, Huns, Vikings, Nomands at War 2002 Kennedy
Kilsberger, Carl-Henrik Fornborgar – järnåldersbygd i Närke 1981 Kilsberger
Klinge, Matti Östersjövärlden 1995 Klinge
Knape, Anita, red Guldets Magi i saga och verklighet 1994 Knape
Kobbergård, Lise Christie Herulernas återkomst 1997 Kobbergård
Kolmårdens kommun Kolmården I-II 1965 Kolmårdens K
Kraft, John En historisk vandring i Badelundabygden 1989 Kraft5
Kraft, John Ledung och sockenbildning 2005 Kraft3
Kraft, John Trojeborgen i Badelunda 1994 Kraft4
Kuckenburg, Martin Die kelten 2011 Kuckenburg
Lagerqvist, Lars O. Sveriges regenter 1996 Lagerqvist
Lamm, Jan Peder Goldhalskragen 2007 Lamm1
Lamm, Jan Peder Hågafyndet tyvärr aktuellt igen 1989 Lamm2
Lamm, Jan Peder Stulna fornminnen 1987 Lamm3
Lamm, Jan Peder Söderbyskatten 2006 Lamm4
Lamm, Jan Peder The Vittene Hoard 2003 Lamm5
Lamm, Jan Peder Timboholmsskatten 2006 Lamm6
Lamm, Jan Peder Tureholmsskatten 2006 Lamm7
Lappalainen, Tomas Så styrde hjältarnas våld i antika Grekland 2014 Lappalainen
Larsson, Lars Gjort och ogjort i Uppåkra 1998 Larsson L1
Larsson, Lars Neandertahlarna var inga primitiva varelser 1999 Larsson L2
Larsson, Lars Uppåkra, ett hövdinga- eller kungssäte Larsson L3
Larsson, Lars et al Centrala platser, centrala frågor 1998
Larsson, Olle Smålands historia 2006 Larsson O
Larsson, Thomas B. Form, mening och kontext Larsson T1
Larsson, Thomas B. Signums konsthistoria, bronsålder Larsson T2
Latvakangas, Arto Riksgrundarna: varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning Latvakanga
Lehtosalo, Pirkko-Lisa Luistari I, the Graves Lehtosalo
Linde, Gunnar Ortnamn i Västergötland 2001 Linde
Lindgren, Håkan Katastrofen år 536 visar sig i myterna 2013 Lindgren
Lindqvist, Ann Centralplatser i Mälardalen Lindqvist A
Lindqvist, Herman Historien om Sverige, Från islossning till kungarike 1992 Lindqvist H
Lindqvist, Sune Beowulf och Sutton Hoo 1948 Lindqvist1
Lindqvist, Sune Ottarshögen i Vendel 1917 Lindqvist2
Lindqvist, Sune Åker och Tuna 1918 Lindqvist3
Lindström, Jonathan et al Nibble – en bronsåldersmiljö i Uppland Lindström2
Linge, Per Domarringar, Bohuslän Linge
Linnell, Stig Gåtfulla platser i Sverige 2001 Linell
Ljungkvist, John Den förhistoriska bebyggelsen i Gamla Uppsala 2000 Ljungkvist2
Looijenga Runes Runology Runologists Looijenga
Lundahl, Ivar Hunner som benämning på invånare i Medelpad Lundahl
Lundqvist, Lars Centralplatser och centralområden i Västsverige 1998 Lundqvist
Låås, Sigfrid Stenhamraminnen från sekelskiftet 1959 Låås
Löfving, Carl Den nordliga vägen Löfving
Lönn, Marianne Ortnamn längs E6 2003 Lönn
Manker, Ernst Sametecken 1934 Manker
Mannervik, Cyrus Sagor och sägner 1963 Mannervik
Moberg, Wilhelm Min svenska historia 1970 Moberg
Monikander, Anne Våld och vatten 2010 Monikander
Montelius, Oscar Vadstenabrakteaten och en nyfunnen guldbrakteat 1906 Montelius
Nerman, Birger Kung Agnes ring 1919 Nerman1
Nerman, Birger Sveriges första storhetstid 1942 Nerman2
Nerman, Birger Sveriges rikes uppkomst 1941 Nerman3
Nerman, Birger Sviagríss – Adils ring 1945 Nerman4
Nerman, Birger Vandalernas äldsta hem 1930 Nerman5
Nerman, Birger Var låg centrum i Attundaland 1960 Nerman6
Nordberg, Andreas Krigarna i Odins sal 2004 Nordberg2
Nordgren, Ingemar Goterkällan 2000 Nordgren
Nordgren, Ingemar guldringar, goterkällan 2007 Nordgren2
Nordman, C.A. Gotland och Uppland i finsk forntid 1934 Nordman
Nordström, Mikael Västmanlands historia 1992 Nordström
Norr, Svante Gamla Uppsala, kungamakt och skriftliga källor 1993-96 Norr
Norr, Svante Royal Minors and Minor Royalty 2001 Norr2
Norr, Svante To Rede and to Rown 1998 Norr3
Norr, Svante Ynglingarna Norr4
Nylén, Erik Guldringen från Havor och den stora silverkitteln från Gundestrup 1967 Nylén2
Nylén, Erik Sagan om Ringarna 1996 Nylén3
Nylén, Erik Skatten från Havors fornborg 1962 Nylén
Nylén, Erik, et al The Havor Hoard 2005 Nylén4
Nyström, Staffan Ortnamn i Haninge Nyström
Näsman, Ulf Från Attila till Knut den Store 2009 Näsman2
Näsman, Ulf Huns in Scandinavia, svar Hedaegger 2009 Näsman3
Näsman, Ulf Scandinavia and the Huns 2008 Näsman1
Näsman, Ulf Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi Näsman
Näsström, Britt-Marie Blota, soa och senda 1999 Näsström1
Näsström, Britt-Marie Vem var Nerthus – spåren efter en gudinna Näsström2
Nørgaard Die Halskragen der Bronzezeit im nördlichen Mitteleuropa und Südskandinavien 2011 Nørgard
Ohlmarks, Åke Fornnordiskt lexikon 1982 Ohlmarks1
Ohlmarks, Åke Svenska krönikan 1981 Ohlmarks2
Ohlsson, Ralf Hågaspännet: tillverkning nu och för 3000 år sedan 1989 Ohlsson
Olausson, Michael När aristokratin flyttade upp på höjderna, Bebyggelsehistorisk tidsskrift Olausson2
Olausson, Michael När mälardalens elit flyttade upp på höjderna Olausson3
Olausson, Michael Om vallanläggningar i ett bronsålderslandskap Olausson4
Olausson, Michael Runhusa Olausson5
Olausson, Michael Runsa och andra befästa höjdbosättningar i östra Mellansverige Olausson6
Olausson, Michael Två uppländska fornborgar 2002 Olausson7
Olausson, Michael et al Hem till Jarlabanke 2009 Olausson8
Olausson, Michael et al Runnhusa – bosättningar på berget Olausson9
Olson, Oscar Ludvig The Relation of the Hrolfs Saga Kraka and the Bjarkarimur to Beowulf 2005 Olson
Orchard, Andy A critical companion to Beowulf Orchard
Ortnamnsällskapet Forntida jaktteknik 2008 Ortnamnsällskapet1
Ortnamnsällskapet Sjönamnet Skagern 2009 Ortnamnsällskapet2
Osgood, Richard Warfare in the late Bronze Age of North Europé 1998 Osgood
Ottander, Jan Blomsholm 2000 years of settlement 1999 Ottander
Ottosson, Ivar Jungfruns natur Ottosson1
Ottosson, Ivar Ön Jungfrun, litteratur, kartor, handlilngar Ottosson2
Palm, Rune Vikingarnas språk 2004 Palm
Pálson, Heimir Skaldskaparmál – A study of the text 2011 Pálson
Pettersson, Lena Lexikon över urnordiska personnamn 2004 Pettersson
Prescott, Christopher Copper production in Bronzwe Age Norway Prescott
Quist, Ove Guld och politik – Västergötlands guldfynd 1983 Quist
Ramqvist, Per Helgö, bondgård eller handelscentrum 1990 Ramqvist
Rask, Lars Nordisk runläsebok 1996 Rask
Rask, Lars Runstenar Rask2
Rasmussen, Finn Den förkristne religion i Sydjylland 2011 Rasmussen
Reinicke, Rolf Inseln der Ostsee 2001 Reinecke1
Reinicke, Rolf Küsten der Ostsee 2001 Reinecke2
Risberg, Jan et al Expansion eller ödeläggelse – Jordbruk och klimat 2009 Risberg
Rundqvist, Martin Guldgubbar i Östergötland 2007 Rundqvist
Sander, P.A. Eddastudier 1882 Sander
Scheffer, John Laps of the heathenish Gods 1674 Scheffer
Schnell, Ivar Fornborgarna i Västmanlands län Schnell
Schön, Ebbe Älvor, troll och talande träd 2000 Schön
Schönbeck, Bengt Valsgärde, relativ kronologi 2002 Schönbeck
Senior, Michael Vem är vem i mytologin 1985 Senior
Silver, Kjell Kungshögarna 1993-96 Silver
Sjöberg, Rabbe Kammarbergen Sjöberg1
Sjöberg, Rabbe Tunnel-Caves in Sweden 1994 Sjöberg2
Sjöberg, Rabbe Tunnelgrottor i södra och mellersta Sverige 1983 Sjöberg3
Sohlenius, Rikard Guldringar från äldre bronsåldern 1995 Sohlenius
Sollentuna kommun Järnålderns landskap, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby Sollentuna
Stenberger, Mårten En bronshalsring med ryttarfigurer 1932 Stenberger
Stenlund, Evy Solförmörkelsen 30:e juni 1954 2013 Stenlund
Stierna, Knut Drakskatten i Beovolf 1906 Stierna
Stockholms läns museum Makt Kult Plats 2010 Sth länsm.
Sturlasson, Snorre Halfdan Svartes Saga (Heimskringla) c. 1225 HSS
Sturlasson, Snorre Harald Hårfagres Saga (Heimskringla) c. 1225 HHS
Sturlasson, Snorre Heimskringla (i svensk övers.) 1999 HK
Ståhl, Harry Ortnamn i Västmanland Ståhl
Sundqvist, Olof Freyer’s Offspring Sundqvist1
Sundqvist, Olof Gamla Uppsala i ny belysning Sundqvist2
Swahn, Jan Öivind Sävsjö stad, tre socknar, del 2 Swahn
Söderstam, Göran et al Grottor i Stockholms län Söderstam
Söderström, Göran Bergtagen, nya berättelser kring bergen 2001 Söderström1
Söderström, Göran Berättelser kring bergen 2001 Söderström2
Thomasson, Joakim Dominus terrae Scania Thomasson
Thrane, Henrik Germansk Oldtidskunskap som leksikon 2010 Thrane
Vernant, Jean-Pierre De grekiska myterna Vernant
Victor, Helena Hågaundersökningen Victor1
Victor, Helena Kammargravar i Lilla Sylta Victor2
Victor, Helena Med graven som granne Victor3
Victor, Helena Solidifördelning, karta Victor4
Victor, Helena et al Sommaränge skog Victor5
Vikstrand, Per Kan ortnamnet skälv, fsv. skialf, skiælf, ha haft en sakral innebörd? 1996 Vikstrand2
Vikstrand, Per Ortnamn och den äldre järnålderns högstatusmiljöer 2010 Vikstrand3
Vikstrand, Per Ortnamnet Runsa Vikstrand4
Vitterhetsakademien Det medeltida Sverige – Uppland, Attundaland DMS1
Vitterhetsakademien Det Medeltida Sverige – Uppland, Fjädrundaland DMS2
Vitterhetsakademien Gamla mått och vikter DMS3
Västra Tunhems Hembygsförening Västra Tunhem – en socken med tusenårig historia VTHF
Wahlberg, Mats red. svenskt ortnamnslexikon 2003 Wahlberg
Warmind, Morten Wyryld cyning – veraldar god. Maktens religiösa bas hos germanerna 1999 Warmind
Welinder, Stig Sveriges historia Welinder
Wells, Peter S. The Ancient Germans Wells
Wessen, Elias De nordiska folkstammarna 1969 Wessén3
Westerdahl, Christer Kulturhistoria och grottor Westerdahl
Westman, K.G. Fäderneslandets historia 1948 Westman
Zachrisson, Torun Helgö – mer än ett vi 2010 Zackrisson
Åberg, Nils Den historiska relationen mellan folkvandringstid och vendeltid 1953 Åberg1
Åberg, Nils Det gotiska kulturinslaget 1936 Åberg2
Åberg, Nils Folkvandringstid och Vendeltid 1953 Åberg3
Åkerlund, Sonja Heliga öar 2004 Åkerlund
Årdal kommune Frå vikinggrav till verdsveven 2009 Ardal
Åström, Lars-Erik Grottor i Sverige Åström
Älvsborgs länsmuseum Guldet vid hunneberg 1998 Älvsb länsm.

Förkortningar Bok 3, Ynglingakonungarna

Järnåldern (se fig. 13.0.1)
ÄJÅÄldre järnåldern (se fig. 13.0.1)
YJÅYngre järnåldern (Vendeltid-Vikingatid) (se fig. 13.0.1)
FRJÅFörromersk järnålder (Keltisk JÅ) (se fig. 13.0.1)
RJÅRomersk järnålder (se fig. 13.0.1)
ÄRJÅÄldre romersk järnålder (se fig. 13.0.1)
YRJÅYngre romersk järnålder (se fig. 13.0.1)
FVTFolkvandringstid (se fig. 13.0.1)
Bronsåldern
MESMittel-Elbe-Saale-området (Sachsen-Anhalt/Thüringen)
YTYnglingatal
YSYnglingasagan
Skj.SSkjöldungasagan
HNBHversu Noregr byggðist
HNHistoria Norvegiæ
ISIslänningasagan
PHRP. H. Resens förlorade manuskript, AM 1 e β II fol., 85v–91r
HSHervararsagan
VKVölundarkvida
VSVölsungasagan
HHu IFörsta kvädet om Helge Hundingsbane
HHu IIAndra kvädet om Helge Hundingsbane
HHjKvädet om Helge Hjörvardsson
HSGHrómundar saga Gripssonar
ONOld Norse (fornnordiska)
OEOld English
MHGMiddle High German, Medelhögtyska
PPGmcPre-Proto-Germanic
PGmcProto-Germanic
GestaSaxo Grammaticus, Gesta Danorum
VRViktor Rydberg, Germanisk mytologi

Recension Ynglingakonungarna, Arne Weinz

Ynglingakonungarna är den tredje och sista boken i Magnus Stenlunds stora historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Projektet inleddes med Blodet och jorden, om stenåldern, där den nya genetiska arkeologin får stort utrymme, sedan följde Svärdet och gudarna, om bronsåldern, där metallerna och krigen, men också våra äldsta myter och gudar analyseras med nya metoder och många häpnadsväckande slutsatser som resultat. Praktfulla och unika böcker om Sveriges förhistoria som förtjänar sin plats i varje sann patriots bokhylla. För, som Stenlund frågar retoriskt, vem kan med rätta kalla sig svensk utan att veta vad en svensk är?

Ynglingakonungarna har så mycket material att den delats i två volymer. Pärmarna är hårda, som i hela serien, och färgbilagorna är en fröjd att bläddra i; varje bild är genomtänkt, med vackra föremål och spännande kartor som stöttar texten perfekt. Konstnären Åke Blomdahl har här gjort ett mycket fint jobb med sättningen. Att det här är ett gediget arbete intygas också av en 42 sidors källförteckning. Ordregister saknas, men med underrubriker, som Stenlund refererar till i texten, högst upp på varje uppslag, så är det lätt att hitta. Avsnittstitlarna är ’klickbeten’; det är bland dem jag själv på måfå valt vad jag vill läsa om, ett utmärkt sätt att ta sig runt utan att känna sig fången i det digra materialet.

Ynglingakonungarna handlar om den äldre järnåldern och den slutar halvvägs in i vikingatiden. Stenlund har alltså inte riktigt kunnat avhålla sig från att ta upp vikingarna, eller varjagerna som de kallades i österled. Som vanligt hittar han sådant som allmänheten knappast hört talas om, fastän det rimligen borde ha gett präktiga rubriker i varje svensk skolbok. Sådana ’scoop’ borde det inte finnas många av kan man tycka, men det här är en gren som En ny men gammal historia om Sverige excellerar i – och det kanske viktigaste skälet till varför böckerna är värda varje krona i inköpspris. Ett exempel är de s k Ulfberhtsvärden, med oslagbar stålkvalitet, som våra vikingar hade i händerna långt innan korsfararna kom över sådant stål; de sätter också fokus på östliga handelsleder via Birka, med fjärran länder som Sri Lanka.

Tack vare östliga kontakter kom järnet till Mälardalen nära 500 år innan järnåldern faktiskt börjar, ändå var det inte självklart att ersätta bronserna. När järnet väl slog igenom försvann motiven för handeln inom Europa, råvaran fanns ju tillgänglig lokalt. 500 år av keltisk dominans lade en järnridå mellan nord och syd – förbi kelterna kom vi inte förrän vid Kristi födelse, då romersk järnålder inleds. Här väljer Stenlund att utnyttja ynglingarnas regentlängd så att varje konung kopplas till en historisk period. Syftet är i första hand att presentera epoken som sådan, men han argumenterar också för att de s k sagokungarna verkligen varit historiska och ger skäl för att placera dem i tiden på det sätt som valts. Detta grepp ger färg åt berättelsen, på ett sätt som få andra historieböcker lyckas göra.

Härifrån, drygt halvvägs in i del 1, om inte förr, så blir det naturligt att läsa hela historien i ett stycke, men eftersom jag redan valt att hoppa runt och har kort tid på mig för att skriva min recension, så fortsätter jag med det. Att ynglingarna kan ha haft ett ursprung i Västmanland låter efter Stenlunds plädering sannolikt, än mer välargumenterat stöd får langobardernas hemvist i sörmländska Vil. Storhögarnas dolda skatter får mig att önska mig nya utgrävningar och att det funnits en ännu större hög än Uppsalas, vid Mora stenar, var en nyhet för mig. Goterna får stor plats i berättelsen och att de kommer från Sverige finns, efter att ha läst Stenlund, inga tvivel om. Att även danerna har samma ursprung är flera danska historiker överens med Stenlund om; svenska forskare vågar däremot inte ha någon åsikt i frågan. De danska vapenofferfynden är starka indicier för en tidig svensk närvaro på Jylland – och därmed överfarter till Nordsjön och till Sutton Hoo i England.

Goda argument ges för fornborgarnas funktion som vårdkaseplatser, såväl på Mälaröarna där Helgö och Birka legat, som i norra Västergötland; i Sörmlands vattensystem visar Stenlund hur de fungerat som spärrborgar. Han gör en komplett genomgång av alla större svenska kulturbygder, när och hur de införlivades i Sveariket, men också hur de troligen bröts ur detta, bl a under folkvandringstidens hunnervälde. Klimatkatastrofen 536 och vendeltidens fantastiska båtgravar har beskrivits på andra håll, men Stenlund gör egna tolkningar och knyter samman allt till en mycket trovärdig berättelse om Sverige. Det är fascinerande att se att det går att dra fram så mycket ur ibland så tillsynes oväsentliga detaljer.    

Innehållsförteckningens smörgåsbord kan verka överväldigande om man inte väljer att, som jag, börja med att plocka russin ur kakan. Efter att på detta sätt bekantat mig med det ena ’klickbetet’ efter det andra slås jag främst av det djup Stenlund gräver sig ned i varje ämne. Vill man veta något om ormhuvudringar eller Bragnumringar, så lär ingen fackbok vara lika uttömmande. Detta skulle kunna upplevas som tyngande för en fritidsläsare, men Stenlunds entusiasm retar min nyfikenhet, liksom det faktum att alla ledtrådar leder fram till slutsatser! Inte sällan är härledningarna briljanta, de lämnar mig oftast rimligt övertygad och får mig att fortsätta ’plocka smågodis från hyllorna’ långt in på småtimmarna. Referenser till de tidigare båda böckerna avslöjar också spektakulära samband över tiden mellan föremål och företeelser, inte minst till Stenlunds käpphästar, de mystiska bragningarna. Svärd som Tyrfing och ringar som Svíagris passade väl in i Svärdet och gudarna, där deras mytiska bakgrund förklarades, men det är i järnåldern som de får sin historiska inramning. Få lär som Stenlund med sådan bravur kunna visa att myt och historia är två oskiljaktiga delar av en och samma helhet.

Här slås ibland även etablerade sanningar och dito forskare i huvudet med knivskarpa analyser; argumentationen är öppen och saklig, och alltid övertygande. Exemplen på forskningsfusk är beklämmande. Här görs skoningslösa avslöjanden, samtidigt som pris ofta ges åt de forskare som förtjänar det. När jag kommit så långt är jag inne i 19 kapitlet, där alla synpunkter summeras. Jag har långt ifrån läst allt och får lust att börja från början igen – jag kan nu lättare se den röda tråd som Stenlund lagt ut. För att få ut största möjliga läsupplevelse tror jag ändå att det kan vara rätt att börja som jag gjorde, det här är något av ett uppslagsverk – och ett ytterst imponerande sådant. Ynglingakungarna känns ändå mer lättläst än de tidigare böckerna, jag tycks ha vant mig vid Stenlunds tämligen faktaspäckade stil, och hans ibland avancerade ordval.

Jag skrev i min recension av Svärdet och gudarna att En ny men gammal historia om Sverige håller på att bli en klassiker. Med Ynglingakonungarna sätter Stenlund pricken över i:et – det här är de svenska historieböcker som vi så länge har saknat; de fyller en stor brist inom genren, här presenteras de stora linjerna och de viktiga slutsatserna dras. Flera tusen timmars arbete har lagts ned sedan 2011, och det märks. Resultatet är djupt imponerande, ett medel för oss svenskar att återupptäcka vår egen identitet. Stenlund har gjort sitt, nu är det vår tur att sprida kunskapen vidare.

Arne Weinz

Recensionen är införd i Nya Tider, 2023-12-06

Ynglingakonungarna, litteraturlista

Abegg-Wigg, Angelika – Die Grabkammern aus Holz der Römischen Kaiserzeit von Neudorf-Bornstein, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Abegg-Wigg, Angelika & Lau, Nina – Kammergräber im Barbaricum, Eingestellung und Ergebnisse der Tagung in Schleswig, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Adam, Brian – History of the Vandals, 2017, roman-empire.net/articles/article-016.html, hämtad 2023-08-18

Alexandersson, Kenneth – Möre i centrum. Mesolitikum i sydöstra Kalmar län, i Möre, historien om ett småland, 2001

Alinei, Mario – The Paleolithic Continuity Theory on Indo-European Origins – an Introduction, 2004

Allentoft et al – Population genomics of Bronze Age Eurasia, 2015

Almgren, Oscar – Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, 1897

Altheim, Franz – Geschichte der Hunnen, 1975

Altuntaş, Leman – Ancient golden neck ring found in Denmark, i arkeonews.net/ancient-golden-neck-ring-found-in-denmark/ hämtat 2022-04-24

Ambrosiani, Björn – Metallförsörjning i Birka, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Amorim et al – Understanding 6th-century barbarian social organization and migration through paleogenomics, 2018

Ambrosiani, Björn – Fornlämningar och bebyggelse – Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria, 1964

Ambrosiani, Björn – Södermanland mellan forntid och medeltid, 1985

Amundsen, Bård – Hvorfor lagde noen 450 bygdeborger i Norge?, i forskning.no/historie-humaniora/hvorfor-lagde-noen-450-bygdeborger-i-norge/1994601, nätkälla 2022-03-13

Andersson, Birgitta – Mossfynd i form av krigsbyten från romersk järnålder – En jämförelse mellan Illerup Ådal och Finnestorp, 2006

Andersson, Björn – Runor, magi, ideologi, 1997

Andersson, Kent – Dansk prinsessa död i Tuna, 2006

Andersson, Kent – Gold des Nordens / Skandinavische Schätze – von der Bronzezeit bis zu den Wikingern, 2008

Andersson, Kent – Gödåker – ett romartida centrum i Uppland, 2016

Andersson, Kent – I skuggan av Rom, 2015

Andersson, Kent – Krigarna från Valsgärde, 2017

Andersson, Kent – Några synpunkter på Vitteneguldet, 2001b

Andersson, Kent – Rik eller fattig, medveten eller omedveten? Kvinnan i Uppland och Västmanland under romersk järnålder, 1998

Andersson, Kent – Romartida guldsmide I, 1993a

 Andersson, Kent – Romartida guldsmide II, 1993b

Andersson, Kent – Romartida Guldsmide III, 1995

Andersson, Kent – Romerska kärl i Uppland och Västmanland, 2001a

Andersson, Kent – Skandinaviens guldfynd från romersk tid som indikatorer på politiska och/eller ekonomiska centra, 1991

Andersson, Thomas – Rugier 1. Namenkundliches, i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, vol. 25 (2 ed.), 2003

Andersson, Thorsten – Tuna-problem, i Namn och bygd 56, 1968

Andersson, Thorsten – Die Schwedische Bezirksbezeichnungen hund und hundare, i Frühmittelalterische Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschnung der Universität Münster, 1979

Andrén, Anders – En centralort utan textbelägg? – Uppåkra som ett historiskt-arkeologiskt problem, 1998

Andrén, Anders – I skuggan av Yggdrasil, 2004

Andrén, Anders – Tracing Old Norse Mythology, 2014

Andrzejowski, Jacek – The Gothic migration through Eastern Poland – the archaeological evidence, in Interacting Barbarians Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, 2019

Antonsson, Karin – Holocene Climate in Central and Southern Sweden, 2006

Apel, Jan Erik – Hällkistor i Östra Mellansverige, 1991

Archaeological Treasurs of Romania – Dacian and Roman Roots, 2021

Arjava, Anton – The mystery Cloud of the Year 536 CE in the Mediterranean Sources, i Dunbarton Oaks Papers, 2005

Arne, Ture J:son – Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike, Uppland, 1934

Arnold, Jonathan J. – Theoderic and the Roman Imperial Restoration, 2014

Arrhenius, Birgit – Det forna Sveariket – en myt eller en arkeologisk realitet, 2004

Arrhenius, Birgit – En nyfunnen svärdsknapp från Uppsala Västhög, 1963

Arrhenius, Birgit – Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Fünden des frühen Mittelalters, 1971

Arrhenius, Birgit – Merovingian Garnet Jewellery, 1985

Arrhenius, Birgit – Järnåldern, i Signums svenska konsthistoria, band 1, 1994

Arrhenius, Birgit – Snorris Asa-Etymologie und das Gräberfeld von Altuppsala, 1982

Arrhenius, Birgit – The Chronology of the Vendel Graves, 1980

Arrhenius, Birgit & O’Medhra, Uaininn (ed.). – Excavations at Helgö XVIII: Conclusions and new aspects, 2011

Arrhenius, Birgit & Sjøvold, Torstein – The Infant Prince from the East found at Old Uppsala, 1995

arscoin.com/product/celtic-coinage-balkan-area-ae-large-module-proto-money-ring/ hämtat 2020-02-28

Arwidsson, Greta – Birka : Untersuchungen und Studien. 2, Systematische Analysen der Gräberfunde, 1986

Arwidsson, Greta – De finländska runda spännena med ornering i sen stil II, i Fornvännen, 1940

Arwidsson, Greta – Vendelstile, Email, und Glas im 7-8. Jahrhunderts, 1942

Aspeborg, Håkan – Fornborgar inom Nyköpingsåns flodområde, 1989

Aspeborg, Håkan & Appelgren, Katarina – Tankar om begravningar under bronsålder och äldre järnålder. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tensta socken, Forsa 3:3, RAÄ 434. UV GAL, Rapport 2005:11.2005

Atlas över Sverige, utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi, red. Magnus Lundqvist, 1971

avesnoir.com/ravens-in-celtic-mythology, från tidskriften Samhains utgåva av White Dragon, 1998, nätkälla hämtad 2022-06-05

Axboe, Morten – Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Herstellungsprobleme und Chronologie, 2004

Axboe, Morten – En C-brakteat fra Uppåkra, 2001

Axboe, Morten – Guld och gudar i folkvandringstiden, 1991

Axboe, Morten et al – Gallehus I, Reallexikon of Germanic Archaeology, 1998

Axboe, Mårten – Brakteatstudier, 2007

Azzaroli, Augusto – An early history of horsemanship, Brill, 1985

Babcock, Michael A. – The Night Attila Died: Solving the Murder of Attila the Hun, 2005

Babeş, Mircea – Noi date privind arheologia şi istoria bastarnilor, i SCIV 20, 1969

Babes, Mircea – Vilka var Geto-Dakerna?, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter i Rumänien under 7000 år, 2004

Back Danielsson, Ing-Marie – Handlingar på gränsen, 2014

Bandle, Oskar – Ortnamn och kulturgeografi i Norden, i Ortnamn i språk och samhälle, 1997

Barbulescu, Mihai – Religionerna i det romerska Dakien, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Barbulescu, Mihai; Nagler, Thomas – The History of Transylvania: Until 1541, 2005

Batty, Roger – Rome and the Nomads: The Pontic-Danubian Realm in Antiquity, 2007

Bellows, Henry Adams – The Poetic Edda, 1936

Bemmann, Jan – Zur zeitlichen Ordnung von Waffengräber der jüngerer römischen Keiserzeit in Norwegen, i Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung, 1994

Benneke, Pia – Death in the Mesolithic, 1997

Bennett, Agneta – Graven – religiös och social symbol, 1987

Berggren, Eva & Engström, Johan – Gotlands fornborgar efter äldre territoriell indelning, i TOR, 1985

Berglund, Björn E. –  Landskapet under järnåldern, i Burenhult – Arkeologi i Norden 2, red Göran Burenhult, 1999

Bergquist, Anders & Taylor, Timothy – The origin of the Gundestrup Cauldron, 1987

Bierbrauer, V. – Die Goten vom 1.–7. Jahrhundert n. Chr. Siedelgebiete und Wanderbewegungen aufgrund archäologischer Quellen, 1992

Birgisson, E. G. – National historiographies and the Viking Age: A re-examination, 2008

Bitner-Wróblewska, Anna – Sösdala style – Sösdala horizon, i The Sösdala Horsemen, 2017

Björk, Tony – Skäran på bålet. Om den äldre järnålderns gravar i Skåne, 2005

Björk, Tony – En skärvstenshög i Blekinge och de rituella miljöerna under bronsåldern i södra Sverige, 2019

Björkman, E. – Studien über die Eigennamen im Beowulf, 1920

Björner, E.J. – Nordiska Kämpa Dater, 1737

Black, Jeremy & Green, Anthony – Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, 1992

Blankenfeldt, Ruth – Die persönlichen Ausrüstungen, 2015

Blume, Erich – Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit, 1912

Boessneck, J. et al. – The Archaeology of Skedmosse III. Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen, 1968

Bohlin, Sture – Svensk biografiskt lexikon, s.v. Erik Segersäll, band 14, 1953, sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15407, nätkälla hämtad 23-11-16.

Bóna, István – From Dacia to Transylvania: The Period of the Great Migrations (271–895); The Hungarian–Slav Period (895–1172), 1994

Bonhams Auction, 20801 och 21639, auktionsföremål, hämtat 2021-06-30

Bordewich, Fergus M.  – The Ambush That Changed History, i Smithsonian Magazine. September 2005

Bornfalk, Anders – Fornlämningskategori: fornborg, 2011

Boucheron, Patrick et al – France in the World: A New Global History, 2019

Boye, Linda – Chamber graves on Zealand in the Late Roman Iron Age, i Kammergräber in Barbaricum, 2014

Bradley, Henry – The Story of the Goths, 1888

Brandes, Wolfram – Thüringer/Thüringerinnen in byzantinischen Quellen, 2009

Brather, Sebastian – Völker, Stämme und gentes im RGA, Archäologische Interpretationen und ethnische Identiteten 2012

Bratt, Peter – Gravar och boplats vid Kalvshälla. Tankar kring kontinuitet och diskontinuitet på gravfält under äldre järnålder utifrån undersökningar i Järfälla, 1997

Bratt, Peter – Makt uttryckt i jord och sten – Storhögar, 2008

Bratt, Peter – Mälaröarna kulturhistoriska miljöer, 1988

Bratt, Peter – Rinkabyar och karlabyar, gårdar för krigare, 2014

Brink, Stefan – En bosättningsanalys av centrala Möre, i Möre, historien om ett småland, 2001

Brink, Stefan – Forntida vägar, 2000b

Brink, Stefan – Hälsinglands bebyggelse före 1600, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, 1994

Brink, Stefan – Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige, 1998

Brink, Stefan – Nordens husabyar – unga eller gamla?, 2000

Brink, Stefan – Namnet Valsgärde, 1997

Brink, Stefan – Ortnamn i Hälsingland, 1984

Brink, Stefan – Västsvenska namnmiljöanalyser, i Ortnamn i språk och samhälle, hyllningsskrift till Lars Hellberg, 1997, 2002

Bruce, Alexander M. – Scyld and Scef: Expanding the Analogues, 2002

Bruce-Mitford, Rupert – Aspects of Anglo-Saxon Archaeaology, Sutton Hoo and other discoveries, 1974

Bruce-Mitford, Rupert – Sutton Hoo Ship Burial, 1979

Bruce-Mitford, Rupert – Sutton Hoo, 1972

Brännström, Brita – Storsjöbygden och dess kontakter under folkvandringstid, 1995

Brøndsted, Johannes – Danmarks oldtid. 3, Jernalderen 1940, 1966

Bugge – The Norse Lay of Wayland (“Vølundarkvi‹a”), And Its Relation to English Tradition, 1899

Bugge, Sophus – Det oldnorske Kvad om Volund (Volundar-kvioa) og dets Forhold til engelske Sagn, 1909-10

Burenhult, Göran red. – Arkeologi i Norden 2, 1999

Bury, J.B. – History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, 1923

Bücker, Christel – Germanische Elite oder römische Söldner und Feoderaten?, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Bägerfeldt, Lars – Forna Götar och Svear – Ett sammandrag av källor, 2011

Bägerfeldt, Lars – När Sverige blev till – en annorlunda teori om Svea rikes vagga, 2003

Bägerfeldt, Lars – När våra förfäders bygder växte fram, 2006

Carlsson, Dan – Från offerplats till vapensmedja – Gudingsåkrarna i Vallstena i ny belysning, 2011

von Carnap-Bornheim, Claus – Praktbælterne fra Ejsbøl mose og Neudorf-Bornstein, i  Sejrerns triumf, 2003

von Carnap-Bornheim, Claus – The Social Position of the Germanic Gold Smith, 2001

von Carnap-Bornheim, Claus & Ilkjær, Jørgen – Illerup Ådal, Bd. 5 Die Prachtausrüstungen, 1996

Carver, Martin – Review, Arrhenius & O’Medhra, Excavations at Helgo ̈ XVIII: Conclusions and new aspects, 2011

Carver, Martin – Sutton Hoo: A seventh-century princely burial ground and its context, 2005

Chadwick, Hector Munro – The Heroic Age, 1926

Chakraberty, Chandra – The prehistory of India: tribal migrations, 1948

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Den långa medeltiden, 2015

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Global nedkylning, 2009

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Klimatet och människan under 12 000 år, 2017

Christensen, Arne Søby – Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths, 2002

Christensen, Arne Emil – Review Rieck, Flemming & Rau, Andreas – Nydam Mose volumes 3 and 4 die schiffe, 2013

Christensen, Nils – Guldgraven vid Tuna i Badelunda. 2000

Christie, Neil – The Lombards, 1995

Chronicon Lethrense, Lejrekrönikan, ca 1170

Clarke, Helen & Lamm, Kristina – Helgö Revisited, 2017

Claude, D. – Zur Geschichte der frühmittelalterlischen Königsschätze, 1973

Clauss, Manfred – The Roman Cult of Mithras: The god and his mysteries, övers. till engelska av Gordon, Richard, 2000

Cleasby, Richard & Vigfusson, Gudbrand – Old Norse Dictionary (online: cleasby-vigfusson-dictionary.vercel.app), 1874, hämtat 2023-10-12

Constantinescu et al – Micro-PIXE Study of Gold Archaeological Objects, i Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2003

Corsten, Michael – Kommentar zu einer wenig beachteten Gruppe frühgeschichtlicher Goldhalsringe, 1989

d’Alviella, Eugène Goblet, The Migration of Symbols, 1891

Dagens Nyheter, 21 dec 1986

Dal, Lovisa – Scientific analyses of Sösdala objects, i The Sösdala Horsemen, 2017

Damell, David & Lorin, Olle – Om fornborgsundersökningar i nordvästra Södermanland, i TOR vol. XX, 1985

Danell, Ulf – Mynt eller personmedaljer från folkvandringstiden, Svenska numismatiska föreningen, nätkälla 2015-05-08, hämtat 2023-09-22

Danmarks Nationalbank – Denar til daler, Danmarks mønthistorie indtil 1550

Davidson, H. R. Ellis – Gods and Myths of Northern Europe, 1990

Davidson, H. R. Ellis – Nordens gudar och myter, 1966

Davidson, H. R. Ellis – The Sword in Anglo-Saxon England: Its Archaeology and Literature, 1962

Delamarre, Xavier – Dictionnaire de la langue gauloise. Éditions Errance, 2003

Devoto, Giacomo – Dizionario etimologico, uå

Drejholt, Nils – Tunaskatten, föredrag i Västerljungs sockenstuga, 2005-11-20, nätkälla

Droberjar, E & Knapek, R – Rich Elbe Germanic graves from 3rd to 5th century, 2017

Duczko, Wladyslaw. red. – Gamla Uppsala, kungamakt och skriftliga källor, i Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala, 1996

Dull, Robert et al – Volcanism, Ecology and Culture. A Reassesment of the Volcán Ilopango. The eruption in the Southern Maya Realm, i Latin Antiquity 12, 2001

Dumézil, Georges – From Myth to Fiction: the Saga of Hadingus, 1973

Dumville, David N. – The Anglian collection of royal genealogies and regnal lists, 1976

Eggers, H. J. – Der Römische Import im freien Germanien, 1951

Eggers, H. J. – Lübsow: Ein germanischer Fürstensitz der älteren Kaiserzeit, 1953

Eggers, H. J. – Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit im Freien Germanien, 1955

Eggers, H. J. & Stary, P. F. – Funde der vorrömischen Eisenzeit, der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderung in Pommern, 2001

Ekengren, Fredrik – Ritualization – Hybridization – Fragmentation The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400, 2009

Ekero Eriksson, Kristina – Gamla Uppsala, människor och makter i högarnas skugga, 2018

Ekholm, Gunnar – Bronskärlen av Östlands- och Västlandstyp, 1933

Ekholm, Gunnar – Folkvandringstidens guldringar, 1918

Ekholm, Gunnar – Romerska vinskopor och kärl av Hemmoortyp i skandinaviska fynd, 1961

Edlund, Ida – Drakdödare : En studie av motiv ur Sigurdsagan i kristen miljö i Norden under sen vikingatid och tidig medeltid, 2003

Elgh, Stefan – Völvan i Badelunda, 2014

Elgquist, Eric – Njordkultens spridning bland de nordiska folken, 1952

Elgquist, Eric – Ullvi och Götevi, studier rörande Götalandskapens införlivande med Sveaväldet, 1947

Elgqvist, Eric – Skälv och Skilfingar, 1944

Eliason, Norman E. – Beowulf, Wiglaf and the Wægmundings, 1978

Eliason, Norman E. – The Story of Geat and Mæðhild in ”Deor”, 1965

Eliason, Norman E. – Two Old English Scop Poems, 1966

Elmevik, Lennart – Gödåker – ett försök till nytolkning, 2007

Elschek, Kristian – Die Fürstengräber von Zohor in der Westslowakei und ihr Umfeld im Licht neuer Forschungen, 2017

Elschek, Kristian – Ein isoliertes Körpergrab aus dem 1. Jh. n. Chr. vom germanischen Fürstensitz in Zohor, Westslowakei, 2021

Elwin, Verrier – The Muria and their Ghotul, 1947

Emanuelsson, Maud – Erikslund, kvarteret Kranlinan (Dingtuna, Västmanland), 2007

en.wiktionary.org/wiki/varg

Encyclopædia Britannica, britannica.com/EBchecked/topic/102946/centurion

Encyclopædia Britannica, britannica.com, s.v. The Visigothic Kingdom to c. 500, hämtat 14-03-08

Engelhardt, Conrad – Sønderjyske og fynske Mosefund, Bind 1 Nydam Mosefund, 1970

Engelhardt, Conrad – Sønderjyske og fynske Mosefund, Bind 3 Kragehul og Vimosefundene, 1970

English Place-name Society – Kingdoms of the Germanic Tribes, s.v. Vandali (Vandals) (Germans): Incorporating the Asdingas & Silingi, 1999, hämtat 22-06-10

Englund, Lars-Erik – Guldskatten i Tollesrud, 1991

Engström, Johan – Torsburgen, Tolkning av en gotländsk fornborg, 1984

Enqvist, Arvid – Ett förhistoriskt guldfynd från Medelpad, 1937

Erdrich, Michael – Rom und die Barbaren, 2001

Erdrich, Michael – Zu den Messingeimern vom Hemmoorer Typ. Verbreitung, Datierung und Herstellung. In: Rom an der Niederelbe Katalog zur Ausstellung, 1995

Ericsson, Alf & Strucke, Ulf – Att hägna med stenmurar. En studie av stensträngsbygder i Mälarlandskapen, 2008

Ericsson, Alf – Fossilt odlingslandskap i Närke, 1999

Eriksson, Kristina Ekero (Svensson) – Eketorps fornborg – Unik befästning inspirerad av romarna, i Populär historia, 2008, nätkälla hämtad 23-05-15 popularhistoria.se/artiklar/eketorps-fornborg-unik-befastning-inspirerad-av-romarna/

Eriksson, Thomas – Kärl och social gestik, keramik i Mälardalen 1500 BC-400 AD bok 1, 2009

Eriksson, Thomas – Pottery and Feasting in Central Sweden, 2008

Eriksson, Thomas & Grandin, Lena – Brons – den gyllene metallen, Arkeologi E4 Uppland – studier vol. 5, 2007

Erlandsson, Karl-Oskar – Öländska centralplatser under romersk järnålder och folkvandringstid, 2010

Eutropios – Breviarium ab urbe condita, 368-387

Evans, Angela Care – The Sutton Hoo Ship Burial, 2010

Fabech, Charlotte – Kult og Samfund i yngre jernalder – Ravlunda som eksempel, 1998

Fabech, Charlotte & Ringtved, Jytte – Magtens geografi i Sydskandinavien. Om kulturlandskab, produktion og bebyggelsesmønster.i  Resi, Heid G. (ed.). Produksjon og samfunn. Beretning fra 2. nordiske jernaldersymposium på Granavolden Gjæstgiveri 7.–10. Mai 1992, 1995

Fabech, Charlotte – Nordisk Jernaldersymposium på Sandbjerg Slot, 1991

Fabech, Charlotte – Spacial Distribution of Gold Hoards in Southern Scandinavia, i Roman Gold and the Development of the Early Germanic Kingdoms, 2001

Fabech, Charlotte – The Finds from Sösdala and Fulltofta, i Sösdala Horsemen, 2017a

Fabech, Charlotte – Sösdala and Fulltofta: the ritual depositions, i Sösdala Horsemen, 2017b

Fabech, Charlotte & Näsman, Ulf –Sösdala interpreted in its glocal context, i Sösdala Horsemen, 2017

Fabech et al – The Migration Period landscape of central Scania, i Sösdala Horsemen, 2017

Fagerlie, J. M. – Late Roman and Byzantine Solidi found in Sweden and Denmark, 1967

Fahlbeck, Pontus – Beowulfkvädet som källa för nordisk fornhistoria, 1924

Farwerck – Noord-Europese Mysteriën, 1970

Fast, Carl Otto – Den forngermanska diktningens landskap, 1937

Faulkes, Anthony – The Earliest Icelandic Genealogies and Regnal Lists, 2005

Faulkes, Anthony – The Genealogies and Regnal Lists in a Manuscript in Resen’s Library, 1977

Fell, Christine – Perceptions of Transience, 2007

Fernstål, Charlotte – Delar av en grav och glimtar av en tid – om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X, 2004

Fernstål, Charlotte – Världsvan västmanländska, 2006

Fischer, Thomas – Mutmasslische und gesicherte germanische Kammergräber des 3. bis 5. Jahrhunderts n. Chr. aus dem Vorland des ostraetischen Limes, i Kammergräber im Barbaricum, 2014          

Fischer, Svante – Roman Imperialism and Runic Literacy, 2005

Fischer, Svante – Swedish Migration Period Chamber Graves, 2014

Fischer, Svante – The Material Culture of 5th Century Returning Veterans, i Sösdala Horsemen, 2017

Fischer, Svante & Victor, Helena – De gnistrande kammargravarna i Lilla Sylta, i Hem till Jarlabanke, 2008

Fitzpatrick, A. P. – Ethnicity and Exchange; Germans, Celts and Romans in the Late Iron Age, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Flodeus, Erik – Är Inglinge hög plundrad?, i Fornvännen, 1939

Flood, Joe – Explosion from the Steppe The Distribution of R1a, 2019

Fol, Alexander et al – Ancient Gold: The Wealth of the Thracians: Treasures from the Republic of Bulgaria, 1998

Fol, Alexander; Marazov, Ivan – Thrace & the Thracians, 1977

forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/ nätkälla hämtad 23-05-08.

Forster, J. R. – The History of Voyages & Travels, 1813

Foster, Benjamin R. – ”4 Mesopotamia”. In Hinnells, John R. (ed.). A Handbook of Ancient Religions, 2007

Frassetto, Michael – Encyclopedia of Barbarian Europe: Society in Transformation, 2003

Fredman, Per-Olov – Ringväv. Om ringbrynjor och liknande föremålstyper från förhistorisk tid och medeltid, 1992.

freepages.rootsweb.com/~catshaman/history/s25eril/03aEriler.htm, hämtat 2022-10,13.

Frei, Karin & Klingenberg, Susanne – Re-visiting the Roman Iron Age Hoby chieftain’s burial 100 years after its discovery – adding the strontium isotopic perspective, 2020

von Friesen, Otto – Lister- och Listerby-stenarna, 1916

von Friesen, Otto – Rökstenen, 1920

Friis, Jens Andreas – Lappiske eventyr og folkesagn, 1871

Fromm, Hans – Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen, 1958

Frölich, Annette – Helgö a place for surgical treatment or sacrifice – or both, i Excavations at Helgö XVIII, 2011

Frölund, P. & Göthberg, H. – Helgö, stolphål blir hus, 2011

FTDNA-databasen 2017-06-30

Föll, Helmut – Iron, Steel and Swords, tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/

Förster, Max – Englisher Studien 29, 1920

Gahrn, Lars – Svearna i de uppländska folklanden och det svenska rikets uppkomst, i Kärnhuset i riksäpplet, 1993

Gardell, Carl Johan & Simander, Stefan – Fallet Engeström, 2015

Garland, Robert – A day in the life of a Roman soldier, uå web.archive.org/web/20180701041527/https://www.youtube.com/watch?v=P5e7cl19Ha0

Garmendia, Artz Soloeta – Vikta, hoprullade eller klippta i bitar?  Guldfoliefigurer samt deras fyndkontext, 2014

Gebühr, M. – Zur Definition älterkaiserzeitlicher Fürstengräber vom Lübsow- Typ, i Praehistorische Zeitschrift 49, 1974

Gebühr, Michael – Eine Landesgeschichte, i Witt & Vosgerau (ed.) ’Schleswig-Holstein von den Ursprüngen bis zur Gegenwart’, 2002

Gebühr, Michael, – Fürstengräber, i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 10, 1998

Gedl, Marek – Die Fibeln in Polen, 2003

Geibig, Alfred –  Entwicklung des Schwertes im Mittelalter, 1998

Genrich, A. – Zur Herkunft der Körpergräber auf sächsischen Friedhöfe, i Urgeschichtsstudien beiderseits der Niederelbe: Festschrift für K.H. Jacob-Friesen, 1939

Genrich, A., – Formenkreise und Stammesgruppen, i Schleswig-Holstein nach geschlossenen Funde des 3. bis 6. Jahrhunderts, 1954

geschichte-s-h.de/vonabisz/angelsachsen.htm, nätkälla, hämtat 23-04-16

Gillingstam, Hans – Ingjald Illråde, i Svenskt biografiskt lexikon, 1973-1975, nätkälla sok.riksarkivet, hämtat 23-10-21

Gîngută et al – Maternal Lineages of Gepids from Transylvania, 2022

Gjessing, Gutorm – Idéer omkring Förhistoriske Samfunn, 1977

Glodariu, Ioan – Befästningarna i Sureanbergen, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Goessler, Peter – Der Silberring von Trichtingen, 1929

Goffart, Walter – Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire, 2006, 2009

Gołąb, Zbigniew – The Origins of the Slavs: A Linguist’s view, 1992

Gordon, C. D. – The Age of Attila: Fifth Century Byzantium and the Barbarians, 1966

Grane, Thomas – Romerske kilder til Germaniens geografi og etnografi, i Sejrens triumf, 2003

Gravlee, Clarence C, Russell, H., William, Bernard R. – Leonard Boas’s Changes in Bodily Form: The Immigrant Study, Cranial Plasticity, and Boas’s Physical Anthropology, 2003

Green, Dennis H. – Language and history in the early Germanic world, 1998

Green, Dennis H. – Linguistic and Literary Traces for the Early Migrations of the Goths,  i Heather, Peter (ed.) – The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century, 1999, 2003

Griffin, Edward – The Creature from Jekyll Island, 1998

Grimberg, Carl – Svenska folkets underbara öden, 1913-1939

Grimm, Jacob – Deutsche Mythologie, 1835

Grimm, Jacob – Teutonic Mythology, volume I, övers. till eng. Stallybrass, 1880, 1882

Grimm, Oliver – The Roman Period Chamber Grave in Flagghaus, Avaldsnes, South-Western Norway, i Kammargräber im Barbaricum, 2014

Grundtvig, Svend, & Mulley, Jane – Fairy Tales From Afar, 1900

Gräslund, Bo – Beowulfkvädet, den nordiska bakgrunden, 2018

Gräslund, Bo – Det eneggade svärdet och ridkonstens utveckling, i Tor 20, 1983-1985

Gräslund, Bo – Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen 536-537, 2007

Gräslund, Bo – Folkvandringstidens Uppsala, i Kärnhuset i riksäpplet, 1993

Gräslund, Bo – Visst var geaterna gutar, 2019

Grönwall, , Richard – Mälardalens kammargravar från den äldre järnåldern, 2009

Gurstad-Nilsson, Hans – Hövdingar över vad? Gemenskaper och nätverk kring Kalmarsund 2300-500 f Kr, i Möre, historien om ett småland, 2001

Gustavson, Helmer – Frågor kring en berömd runring, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Gustin, Ingrid – Contacts between Svear and Finns during the Vendel and Viking period, arkeologi.uu.se/Seminars/viking-phenomena-seminar/ föredrag 2018-05-16, nätkälla hämtad 2023-08-26

Gyllensvärd, Bo – The Buddha found at Helgö, i Excavations at Helgö XVIa, 2003

Görman, Marianne – The Necklace as a Divine Symbol and as a Sign of Dignity in the Old Norse Conception, 1997

Göthberg, Hans – Bebyggelse i förändring, Uppland från slutet av yngre bronsålder till tidig medeltid, 2000

Göthberg, Hans – Hus på Helgö, 2015

Hachmann, Rolf – Gundestrup-Studien, 1990

Hackman, Alfred – Die ältere Eisenzeit in Finland, 1905

Hafström, Gerhard – Ledung och marklandsindelning, 1949

Hagberg, Ulf Erik – Sjutton sköldar.  Ett unikt fynd i en forntida Vänervik, i Om makt och offer, red. Karlenby, 2007

Hagberg, Ulf Erik – The Archaeology of Skedemosse I-II, 1967a-b

Hagerman, Maja – Försvunnen värld, 2011

Hald, Christian – Vore stednavne, 1965

Hall, Alaric – Changing style and changing meaning: Icelandic historiography and the medieval redactions of Heiðreks saga, 2005

Hallberg, Göran – Ortnamn i Blekinge, 1990

Hallbäck, Sven Axel – Två fornborgar i Västergötland, i Falbygden 27, 1973

Halsall, Guy – Barbarian Migrations and the Roman West 376–568, 2007

Hammarström, Elna – Fornborgar, en politisk geografi, 1999

Hansen, Axel – Guld, Gravar och Gåtor – Brakteater från folkvandringstid och deras funktion och mening i gravar, 2013

Hansson, Lennart – Halle-Hunneberg – Det forna Asgård – Verkligheten bakom myterna, Kungajaktsmuseet, 2015?

Hansson, Martin – Från renjägare till viking: en arkeologisk historia om södra Småland, i Landen

kring sjöarna, red. Lennart Johansson, 1999

Harbison, Peter – The Helgö Crozier, i Excavations at Helgö XVIa, 2003

Harck, O. – Review. U. Lund Hansen: Römischer Import im Norden, 1988

harekrsna.de, nätkälla hämtad 23-02-16, 17.00

Harper, Kyle – Roms öde – klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång, 2019

Harper’s Dictionary of Classical Literature and Antiquities, 2nd Ed., 1897

Harris, Joseph – Myth and Literary History: Two Germanic Examples, Oral Tradition 19.1, 2004

Harrison, Dick – Har slaget vid Bråvalla ägt rum?, i Populär Historia, nätkälla popularhistoria.se/sveriges-historia/vikingatiden/har-slaget-vid-bravalla-verkligen-agt-rum, 2019-06-29, hämtat 23-11-13

Harrison, Dick – Vandalerna inga vandaler, 2002

Harrison, Dick et al – Vikingaliv, 2007

Hartner, Willy – Die Goldhörner von Gallehus, 1969

Hausmann, Der Depotfund von Dorpat, i Opuscula archæologica Oscari Montelio septuagenario dicata, 1913

Hauck, K. – Der Kollierfund vom fünischen Gudme und das Mythenwissen skandinavischer Führungs- schichten in der Mitte des Ersten Jahrtausends, 1998

Hay, Maciamo – Eupedia.com R1b, senast uppdaterat 2020-01-14, hämtat 2021-11-11

Haywood, John – Dark Age Naval Power, 1999

Heather, Peter – Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe, 2010

Heather, Peter – Goths and Romans, 1991

Heather, Peter – The Goths, 1997, 1998

Heather, Peter – The Huns and the End of the Roman Empire in Western Europe, 1995

Heather, Peter – The Vandals, i The Oxford Classical Dictionary, 2012

Hedeager, Lotte – Gulddepoterne fra ældre germanertid, 1991

Hedeager, Lotte – Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bd 2, Danernes land / fra ca. år 200 f.Kr. – ca. 700 e.Kr., 1998

Hedeager, Lotte – Paradigm exposed : reply to Ulf Näsman, i Fornvännen, 2008

Hedeager, Lotte – Scandinavia and the Huns, i Norwegian Archaeological Review 40, 2007

Hedeager, Lotte – Skygger av en anden virkelighed, 1997

Hedenstierna-Jonson, Charlotte – Garnet Jewellery in Early Medieval Sweden, 2014

Hedenstierna-Jonson, Charlotte – On the Way to the West (utkast), 2022

Hedenstierna-Jonson, Charlotte – With sail over the Baltic Sea, 2022-09-30, youtube.com/watch?v=vn8dW_MNopM, nätkälla, hämtad 23-08-27

Hedenstierna-Jonson, Charlotte & Ljungkvist, John – Elite burials with Bohemian garnets in Vendel Period Sweden (utkast), 2022

Hederström. Ture – Fornsagor och eddakväden i geografisk belysning, 1917-19

Heizmann, Wilhelm & Pieper, Peter – Runica-Germanica-Mediaevalia (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde), 2003.

Helander, Christina – Stensträng och härdar i Väderstad (Östergötland, vid bronsåldershögarna i Tåkern/Omberg), 2014

Helgason, Jón – Hervarar saga ok Heiðreks konungs, 1924

Helgason, Jón – Tveer kvibur fornar, 1962

Helgesson, Bertil – Järnålderns Skåne, 2002

Hellberg, Lars – Aktuell forskning om tuna-namnen 1–5, i Namnspalten, Uppsala Nya Tidning, 1984-85

Hellberg, Lars – De finländska karlabyarna och deras svenska bakgrund, i Festskrift till Åke Granlund, red. L. Huldén et al, 1984

Hellberg, Lars – Forn-Kalmar. Ortnamnen och stadens förhistoria, i Kalmar stads historia 1, s.119–166, 1979

Hellberg, Lars – Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse, i Kumlabygden. Forntid – nutid – framtid, 1967

Hellberg, Lars –Ortnamnen och den forntida Sveastaten, i Inledningar till NORNAs fjärde symposium Ortnamn och samhälle på Hanaholmen, 1975

Hellberg, Lars – Schwedische Ortsnamen und Altwestnordische Dichtersprache, i The Vikings, Proceedings of the symposium of the faculty of Arts of Uppsala University, june 6-9, 1977 s.67-77, 1978

Hellberg, Lars – Studier i de nordiska torp-namnens kronologi, i Namn och bygd 42, 1954

Hellberg, Lars – Vallensjö. Ett uppländskt kultcentrum, i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, 1976

Hellquist, Elof – Lidingöns ortnamn, 1927

Hellquist, Elof – Svensk etymologisk ordbok, 1922

Hellstam, Antonia – Hunner eller heruler? Skånes kontinentala kontakter under folkvandringstid, 2012

Hellstam, Antonia – Ulvarna i gränslandet. Fyra blekingska runstenar i social kontext, 2014

Hellström, Jan Arvid – Biskop och landskapssamhälle i tidig svensk medeltid, 1971

Hemmendorff, Ove – 1971 års röseundersökning i Botkyrka, 1973

Henricsson, Lars G – Glasfragment och Helgö. Identifikation / rekonstruktion, 1990

Herschend, Frands – Myntat och omyntat guld, 1980

Herschend, Frands – The Smell of Huns Toppling the Old Fools of the Roman Iron Age, Comments on Lotte Hedeager: Scandinavia and the Huns: An Interdisciplinary Approach to the Migration Era, i Norwegian Archaeological Review 40, 2007

Herschend, Frands – Two ”W-Geatish greeks”. The gold from Vittene and Timboholm, 2001

Hermelin, E. M. – Om Södermanlands fornborgar, i Fornvännen, 1929

Hermodsson, Lars – En invandrad gud? Kring en märklig gotländsk bildsten, 2000

Hinders, Johan – Ångermanlands fornborgar, 2008

Hjärne, Erland – Land och Ledung, del I, 1979

Hjärthner-Holdar, Eva et al – Några avslutande reflektioner, Arkeologi E4 Uppland Volym 4, 2007

Hodgkin, Thomas – Italy and her invaders, 1895, 2012

Hodne, Bjarne – Personalhistoriske Sägn, 1973

Hofberg, Herman – Swedish Fairy Tales, övers. av W. H. Myers, 1890

Hofstedt, Lars – Fornborgar inom Götaälvs-området, i Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift, 1914-1920

Hollander, Lee M. – The Skalds: A Selection of Their Poems, With Introduction and Notes , 1945

Hollard et al – New genetic evidence of affinities and discontinuities between bronze age Siberian populations 2018

Holmberg, Karl Axel – De svenska tuna-namnen, 1969

Hollmberg, Per – Svaren på Rökstenens gåtor: En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet, 2015

Holmbäck, Åke & Wessén, Elias (red) – Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning, 1962

Holmquist Olausson, Lena – Birkas borg efter avslutad undersökning, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Holmqvist, Wilhelm – Fynden från Helgö, 1957

Hoops, Johannes et al – Lemovii, i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2nd edition, 2001

Horsnæs, Helle et al – Danmarks Nationalbank – Denar til daler, Danmarks mønthistorie indtil 1550, 2018

Horsnæs, Helle – Mönterne i mosen, 2003

Horváth, Eszter et al – Pure gold with poor workmanship – Some unusual pieces of polychrome metalwork from the 5th-century Carpathian Basin, 2019

Hovén, Bengt E. – The Sasanian and Islamic Coins, i Excavations at Helgö X, 1986

Howard-Johnston, James – Comments on Lotte Hedeager: Scandinavia and the Huns: An Interdisciplinary Approach to the Migration Era, i Norwegian Archaeological Review 40, 2007

Houston M. – Chinese climate, history, and state stability in A.D. 536, 2000

Hüls et al – Interpreting 14C Measurements On 3rd–4th Century Ad Iron, 2019

Hufvudstadsbladet (2017-12-31), nätkälla hbl.fi/artikel/12e081cd-455f-4e55-9ce8-bf5f7168483a, ”Nytt forskningsprojekt om vikingagrav på Ösel”, hämtad 2023-08-26

Huldén, Lars – Svenska språkminnen i Satakunta, i Saga och sed, 1983

Hydman, Hubert – Mail och telefonsamtal feb 2016

Hyenstrand, Åke – Centralbygd-Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder, 1974

Hyenstrand, Åke – Lejonet, draken och korset. Sverige 500-1000, 1996

Hyenstrand, Åke – Mälarområdets centralorts-bildning i tids- och rumsperspektiv. Handelsplats – stad – omland, i Symposium om det medeltida stadsväsendet i Mellansverige. Sigtuna 7-8 februari 1979, 1980

Hyenstrand, Åke – När Sverige kom till Närke, socken, härad, hundare, folkland och landskap, i Om makt och offer, om centralmaktens utveckling i tiden före historien, 2007

Hårdh, Birgitta – Produktion och spridning. Näbbfibulor i Skåne, 2001

Hårdh, Birgitta – Centrala platser, centrala frågor : samhällsstrukturen under järnåldern, 1998

Hårdh, Birgitta – Uppåkra – Himlingøje – Hørup/ centralitet i romersk järnålder, i Drik og du vil leve skønt, 2002

Hägerdal, Hans – Ynglingatal. Nya perspektiv på en kanske gammal text, 2010

Hörfors, Olle – Optokablar vid Göta Virke, 2010

igenea.com/en/ancient-tribes/vandals, nätkälla hämtad 23-08-22

Ilkjær, Jørgen – Danske krigsbytteofringer, i ’Sejrens triumf’, 2003b

Ilkjær, Jørgen – Illerup Ådal, Bd. 1, Die Lanzen und Speere, 1990

Ilkjær, Jørgen – Illerup Ådal, Bd. 9 Die Schilde, 2001

Ilkjær, Jørgen – Illerup Ådal. Archaeology as a Magic Mirror, 2003

Ilkjær, Jørgen – Illerup Ådal. Mosefundenes kronologi og proveniens: et resumé, 1994

Ilkjær, Jørgen – Das Mooropfer von Illerup Ådal – Der Stand der Bearbeitung im Jahr 1994, i Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung, 1994b

Ilkjær, Jørgen – Unterschiede zwischen Moorfunden und Waffengräbern in der jüngeren römische Kaiserzeit, i Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum, 2002

Istvánovits & Kultcsár – Sarmatian Chamber Graves in the Great Hungarian Plain and their steppe antecedians, i Kammergräber im Barbaricum, Internat. Tagung, Schleswig 25-27 Nov 2010, 2014

Iversen, R. – Kragehul, ein Kriegsbeuteopfer auf Sydwestfünen, 2010

Iversen, Frode – Estate Division: Social Cohesion in the Aftermath of AD 536–7, i The Agrarian Life of the North 2000 BC–AD 1000: Studies in Rural Settlement and Farming in Norway, 2017

Jahn, Martin – Die Bewaffung der Germanen in der älteren Eisenzeit, 1916

Jahresbericht Schweizerisches Landesmuseum Zürich 19, 1910

Jansson, Henrik – Kring kungakrönikan i Hervararsaga, 2000

Jensen, Jørgen – Danmarks Oldtid del 3, 2002

Ljungkvist, John –   Den förhistoriska bebyggelsen i Gamla Uppsala / preliminära tolkningar och omtolkningar av bebyggelseutveckling och organisation, 2000

Ljungkvist, John – En hiar atti RikR, 2006

Ljungkvist, John – Monumentaliseringen av Gamla Uppsala, i Gamla Uppsala i ny belysning, 2013

Ljungkvist, John – Uppsala högars datering och några konsekvenser av en omdatering till tidiga vendeltiden, 2005

Johansson, Magnus – Ringstad. En östgötsk järnåldersgårds historia, 1997

Jäderlund, Andrea – Nordians hög och Kööhögen i Uppland, 2011

Järve, Mari et al – Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance, 2019

Jónsson, Finnur red. – Are hinn fróþe Þorgilsson : Íslendingabók, 1930

Jørgensen, Erik & Vang Petersen, Peter – Nydam mose – Nye fund og iagttagelser, i Sejrens triumf, 2003

Jørgensen, Lars – Norden i skuggan av ett imperium, i 2003

Kaliff, Anders – Arkeologi i Östergötland, 1999

Kaliff, Anders – Goternas urhem, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Kaliff, Anders – Gothic Connections, 2001

Kaliff, Anders – Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland, 1997

Kaliff, Anders – The Goths and Scandinavia, i Import and Imitation in Archaeology, eds. Biehl, P. & Rassamakin, Ya, 2008

Kaliff, Anders – Östergötland – ett landskap växer fram, i Tor 24, 1992

Kaliff, Anders & Sundqvist, Olof – Oden och Mithraskulten: religiös ackulturation under romersk järnålder och folkvandringstid, 2004

Kalmring, Sven et al – At home with Herigar : a magnate’s residence from the Vendel- to Viking period at Korshamn, Birka (Uppland-S), 2017

Karlsson, Sven et al – Expansion eller ödeläggelse? Om järnålderns och medeltidens jordbruk,  2008

Karlsson, S. & Risberg, J. – Växthistoria och strandförskjutning i området kring Fjäturen och Gullsjön, södra Uppland, 2005

Kaufman, Darrell – Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach, 2020

Kaul, Flemming – Gundestrupkedlen, 1991

Kazanski, Michel – Les Goths, 1991

Kazanski, Michel & Mastykova, Anna – The Sösdala finds in the perspective of Central- and South-Eastern Europe, i The Sösdala Horsemen, 2017

Keller, Wolfgang – Angelsächsischen Palaeographie, 1906

Kephart, Calvin – Sanskrit: its origin, composition, and diffusion, 1949

Kim, Hyun Jin – The Huns, Rome and the Birth of Europe, 2013

Kiss, Attila – A gepidák Kárpát-medencei története [The history of the Gepids in the Carpathian Basin], 2014

Klausen, Aksel – The Flagghaug prince – Rome’s foe? A late Roman Iron Age weapon grave from Avaldsnes, 2013

Kleemann, Jörg – Die Ausgrabungen des städtischen Museums Marienburg im Gräberfeld Malbork-Wielbark Fundstelle 1 in den Jahren 1927-32, 1934 und 1936, 2017

Klingenberg, Heintz – Runenschrift – Schriftdenken – Runeninschriften, 1973

Klingmark, Elisabeth – Gamla Uppsala, i Svenska kulturminnnen 59, Riksantikvarieämbetet, red. Agneta Modig, 2003

Kmieciński, Jerzy – Zagadnienie tzw. Kultury gocko-gepidzk- iej na Pomorzu Wschodnim w okresie wczesnorzymskim, 1962

Knape, Anita (red.) – Guldets Guldets magi i saga och verklighet, Statens Historiska Museum, 1994

Kokowski, Andrzej – Die Einflüsse der Goldschmiedekunst der Hunnen und Ostrogoten auf die skandinavischen Goldschmiede, i Roman Gold and the Development of the Early Germanic Kingdoms, 2001

Kolník, Titus – A German grave from Ostrovany, 2008, nätkälla hämtad 2014-11-29

Kossinna, Gustaf –  Das Reitergrab von Kommerau in Westpreussen, 1922

Kossinna, Gustaf – Der goldene Halsring von Petersitz bei Kolberg in Hinterpommern, 1917

Kraft, John – Hednagudar och hövdingadömen, 2000

Kraft, John – Ledung och sockenbildning, 2005

Kraft, John – Svearnas land: bosättning och samhällsorganisation i Mälardalen under yngre järnåldern, 2015

Krappe, Alexander H. – Yngvi-Frey and Aengus Mac Oc, I: Scandinavian Studies 17, no. 5, 1943

Krzewińska, Kjellström et al. – Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town, 2018

Kristoffersen, Elna Siv – Review, The Sösdala Horsemen and the Equestrian Elite of Fifth Century Europe, 2019

Kuckenburg, Martin – Die Kelten 2011

Kuhn, Hans – Westgermanisches in der altnordischen Verskunst, 1939

Kulikowski, Michael – Rome’s Gothic Wars: From the Third Century to Alaric, 2006

https://kulturbilder.wordpress.com, nätkälla, hämtat 23-10-20

kulturminnesok.no/ hämtat 2023-05-24

Kunow, J. – Der römische Import in der Germania liberia bis zu den Markomannenkriegen. Studien zu Bronze- und Glasgesfässe, 1983

kulturarvvastmanland.se/databas/artikel/kulturmiljo-och-arkeologi/anglosaxare-dod-i-norsa

Kyhlberg, Ola – Late Roman and Byzantine Solidi, 1986

Königsson, Ebba Stina – Om fibulors terminologi, 1970

Köpeczi, Béla ed. et al – History of Transylvania, From Dacia to Transylvania: The Period of the Great Migrations (271–895); ”Forest people”: the Goths in Transylvania; The Gepids before Hun Rule”, 2001 http://mek.oszk.hu/03400/03407/html/1.html, hämtat 23-02-19.

Lamm, Jan Peder – En folkvandringstida kammargrav vid Torsätra, 1973

Lamm, Jan Peder – Söderbyskatten, 1999

Lamm, Jan Peder – Söderbyskatten, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2006b

Lamm, Jan Peder – The Vittene Hoard, 1997

Lamm, Jan Peder – Timboholm, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 30, 2006a

Lamm, Jan Peder – Tureholm, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 31, 2006c

Lamm, Jan Peder – telefonintervju 2016-02-10

Lamm, Jan Peder – Vendeltidens ABC, i Vendeltid, red. Ann Sandwall, SHM, 1980

Lando, Steve – Europas tungomål I/II, 2010

Landström, Lars – Med Uppsala i centrum, 2012

Langenfeld, Kathryn Ann – Forging a History: the Inventions and Intellectual Community of the Historia Augusta, 2017

lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/kulturmiljoer/risberga-gravfalt.html hämtat 2020-02-02

Larsson, Lars – Gräber und Siedlungsreste der Jtingeren Eizenzeit bei Önsvala im si.idwestlichen

Schonen, 1982

Larsson, Lars – Uppåkra – centralplats och tempelplats i Sydsverige, 2007

Larsson, Lars – Uppåkra en järnåldersstad, 2012

Larsson & Åstrand  – Arkeologi i Tiundaland. E4. Arkeologisk förundersökning. Väg E4, sträckan Uppsala – Mehedeby. Delprojekt 2: Fullerö – Läby, delen Labbo – Läby, Uppland, 1996

Larsson, Mats G. – Geofysik på Mora äng, i Fornvännen, 2013

Larsson, Mats G. ­– Götarnas riken, 2002

Larsson, Mats G. – Svitjod, Resor till Sveriges ursprung, 1998

Larsson, Simon – Från ung rabulist till humanioras starke man. Den unge Erik Lönnroth, 2013

Larsson, Thomas B. – The Bronze Age Metalwork in Southern Sweden, 1986

Lau, N. – Das Thorsberger Moor I, Die Pferdegeschirre, 2014

Lau, Lotte & Pieta, Karol – Das Grab von Poprad-Matejovce in der Slowakei, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Leivas, Ivonne Dutra & Karlsson, Catarina – Möre ett av de små landen, i Möre, historien om ett småland, 2001

Lethosalo-Hilander, Pirkko-Liisa – Luistari I, The Graves, 1982

Lindborg, Henrik & Schönbeck, Mattias – Dragby och Åby – ett kronologiskt mönster från två gravfält, 1992

Lindeberg, Inga – Ett ornerat bronskärl av Hemmoortyp från Gotland, 1964

Lindeberg, Marta – Gravar med järnkittlar i Medelpad, 2010

Lindeberg, Marta – Järn i jorden, 2009

Lindgren, Henrietta – Nordens gyllene figurer, 2011

Lindow, John – Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, 2001

Lindquist, Ivar – Galdrar. De gamla germanska trollsångernas stil undersökt i samband med en svensk runinskrift från folkvandringstiden, 1923

Lindquist, Sven-Olof – Möre i ett något större rum, i Möre, historien om ett småland, 2001

Lindqvist, Sune – Den historiska kärnan i Ynglingasagans svenska kungakrönika, 1932

Lindqvist, Sune – Den historiska kärnan i Ynglingasagans svenska kungakrönika, 1932

Lindqvist, Sune – Geretebrakteaten och dess likar, 1927

Lindqvist, Sune – Litteratur och kritik, Mårten Stenberger, Öland under Äldre järnåldern, i Fornvännen, 1934

Lindqvist, Sune – Vår svenska guldålder, 1945

Ljungkvist, John – Den förhistoriska bebyggelsen i Gamla Uppsala / preliminära tolkningar och omtolkningar av bebyggelseutveckling och organisation, 2000

Ljungkvist, John – En hiar atti rikR : om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder, 2006

Ljungkvist, John  & Frölund, Per – Gamla Uppsala – The Emergence of a Centre and a Magnate complex, 2015

Ljungkvist, John – Kungsgården, ett terrasshus från folkvandringstid, 2010

Ljungkvist, John – Monumentaliseringen av Gamla Uppsala, 2013

Ljungkvist, John – Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala, i I maktens närhet, 1997

Ljungkvist, John – Uppsala högars datering och några konsekvenser av en om- datering till tidiga vendeltiden, 2005

Ljungkvist, John et al – Gamla Uppsala: Möjliga och omöjliga stolprader och vallanläggning, 2016

Ljungkvist, John et al – Two workshops with garnet crafts in Gamla Uppsala, i Gemstones in the first millennium AD : mines, trade, workshops and symbolism, 2015

Liversage, D. – Material and interpretation, the Archaeology of Sjælland in the Early Roman Iron Age, 1980

Lorden, Jennifer – Revising the Legendary History of Deor, 2021

Lorin, Olle – Fornborgar och bevakningssystem i Rekarnebygden. 1978

Lukman, N. – Germanische Heldensage, 1946

Lund Hansen, Ulla – Römischer Import im Norden, 1987

Lund Hansen, Ulla – The Nature of Centres, i Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum, 2002

Lund Hansen, Ulla – Himlingøje – Seeland – Europa, 1995

Lund Hansen, Ulla – New analysis of the Helgö drinking glass fragments, i Excavations at Helgö XVIII, 2011

Lund Hansen, Ulla – Våbenoferfundena genem 150 år, i Sejrens triumf, 2003

Lundahl, Ivar – ”Hunner” som benämning på invånare i Medelpad, 1934

Lundahl, Ivar – Det medeltida Västergötland, 1961

Lundqvist, Lars – Centralplatser och centralområden i Västergötland, i Centrala platser, centrala frågor, ed. Lars Larsson & Birgitta Hårdh, 1998

Lundström, Agneta – Survey of the glass from Helgö, i Excavations at Helgö VII, 1981

Lundström, Per – Gravfältsundersökningar vid Fiskeby 1952

Lundström, Per – Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping 1 Studier kring ett totalundersökt komplex, 1970

Löfgren, Johan – Die mineralogische Untersuchung der Granaten von Paviken auf Gotland, 1973

Löfving, Axel – The Dispersal of Gold, 2020

Lönnroth, Lars – Dómaldi’s Death and the Myth of Sacral Kingship, 1986

MacCulloch, J. A. – The Gods of Gaul and the Continental Celts, i The Religion of the Ancient Celts, 1911

MacGeorge, Penny – Late Roman Warlords, 2002

Maczynska, Magdalena & Rudnicka, Dorota – Ein Grab mit römischen Importen aus Czarnówo, Kr. Lêbork (Pommern), 2004

Magnusson, Gert – Järnproduktion och järndistribution i Östersjöområdet, i Samfundsorganisation og regional variation, 1991

Mallory, J. & Adams, D. Q. eds. – Encyclopedia of Indo-European Culture, 1997

Mallory, J. & Adams, D. Q. – Reconstructing the Proto-Indo-Europeans, in The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, 2006.

Malmer, Brita – West European Silver Coins at Helgö, i Excavations at Helgö X, 1986

Malone, Kemp –Agelmund and Lamicho, i The American Journal of Philology, vol. 47, nr 4, 1926

Malone, Kemp – Widsith, 1935, 1960

Man, John – Attila: the Barbarian King Who Challenged Rome, 2009

Man, John – Attila the Hun, 2010

Mangelsdorf, G. – Peterfitz, i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA), 2003

Manneke, Peter, telefonintervju 16-01-25 och 16-08-30

Margaryan, Ashot et al – Population genomics of the Viking world, i Nature, 2020

marketmassdestruction.com/byzantine-coins-and-the-price-of-gold/ hämtat 2022-08-03

Masdalen, K.-O. – Uden Tvivl – med fuldkommen Ret. Hvor lå Sciringes heal?, 2010

Matesic, Suzana – Das Thorsberger Moor Band 3.1 Die militärischen Ausrüstungen, 2015

Maurer, Friedrich – Nordgermanen und Alemannen: Studien zur germanische und frühdeutschen Sprachgeschichte, Stammes- und Volkskunde, 1952

McKinnell, John – Meeting the Other in Norse Myth and Legend, 2005

McKinnell, John – The Context of Vǫlundarkviða, Saga-Book of the Viking Society, 23, 1990

McKinnell, John – Völuspá and the Feast of Easter, 2008

Maenchen-Helfen, Otto – Communications, 1947

Maenchen-Helfen, Otto – The World of the Huns: Studies in Their History and Culture, 1973

Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Medieval Histories – Where Ulfberht Swords Made in Fulda. medieval.eu/ulfberht-swords/ 2014-08-14, hämtat 2021-06-30

Menghin, Wilfried – Die Langobarden, 1985

Merrills, Andy – Vandals, Romans and Berbers: Understanding Late Antique North Africa, 2004

Meyer, Marvin – The Mithras Liturgy, 2006

Mierow, Charles C. – The Gothic History by Jordanes, övers. 1915.

Miles, Alfred H. ed. – Fifty-two fairy tales: wonder stories, legends, visions and fables: from German, Italian, Spanish, Swedish, Oriental, classical, ancient and modern sources, 1892

Miller, D. Gary – The Oxford Gothic grammar. Oxford, 2019

Mitchell, Stephen A. – review of Christine Peel – Guta Saga, the History of the Gotlanders (1999), 2002

Mommsen, Theodor – Iordanis Romana et Getica, 1882

Monaghan, Patricia – The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, 2004

Montelius, Oscar – Den nordiska jernålderns kronologi I-III, 1897

Moorhead, Sam & Stuttard, David – AD 410: The Year that Shook Rome, 2006 

Motz, Lotte – The King, the Champion and the Sorcerer, i Study in Germanic Myth, 1996

Much, Rudolf – Askibourgion Oros, i Zeitschrift fur deutsches Altertum 33, I889

Much, Rudolf – Widsith. Beitrage zu einem Commentar, 1925

Müller, Gunter – Studien zu den theriophoren Personennamen der Germanen, 1970

Müller, Peter Erasmus– Fornjót en urgammal härskare över Gotland, Kvänland och Finland, 1818

Møller, Kirsten – Vikingeætten, 1997

Nandris, John et al – The Dacian Iron Age – A Comment in a European Context, 1976

Napier – Early 8th-century Northumbrian origin, 1902

Navneforskning, Utvalgte stednavnes betydning, Københavns Universitet, navneforskning.ku.dk/stednavne.doc/betydninger.doc, s.v. Danmark, nätkälla hämtat 2023-04-16

Natuniewicz-Sekula, M. & Okulicz-Kozaryn, O. – Wybrane groby z importami rzym- skimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski, stan. 7, 2007

Nerman, Birger – Alrik och Erik, 1960

Nerman, Birger – Det svenska rikets uppkomst, 1925

Nerman, Birger – Dryckeshorn i den s. k. Odenshögen i Gamla Uppsala, 1955

Nerman, Birger – Fynden från Grobin i Lettland, 1930a

Nerman, Birger – Gamla Uppsala – Svearikets hjärtpunkt, 1943

Nerman, Birger – Hur länge har Ynglingaätten regerat i Sverige?, i Rig, 1920

Nerman, Birger – Kung Agne och hans död på Agnefit, 1919

Nerman, Birger – Svearikets uppkomst, 1941

Nerman, Birger – Sveriges första storhetstid, 1942

Nerman, Birger – The Grobin Finds‘ Evidence of the First Incorporation of Gotland under the Svea Kingdom, i Acta Archaeologica, odat

Nerman, Birger – Till vilken ätt ha de stora gravhögarna vid Norsborg i Botkyrka socken hört?, 1961

Nerman, Birger – Vandalernas äldsta hem, 1930b

Nerman, Birger – Vilka konungar ligga i Uppsala högar?, 1913

Nerman, Birger – Ännu en konisk prakthjälm ifrån ett svenskt fynd, 1940

Neumann, Günter – Heruler: § 1. Philologisches. I Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Vol. 14. 1999

Neumann, Günter – Namenstudien zum Altgermanischen, i Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2008

Newton, Sam – The Origins of Beowulf and the Pre-Viking Kingdom of East Anglia, 1993

Nicklasson, Påvel – En vit fläck på kartan, norra Småland under BÅ och JÅ, 2005

Nicklasson, Påvel – Svärdet ljuger inte / vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges fastland, 1997

Nicklasson, Påvel – Vapenfynd från förromersk järnålder på Sveriges fastland, i Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europé, 1997

Nielsen, S. et al – The Gundestrup cauldron: New scientific and technical investigations, 2005

Nooren Kees et al – Explosive eruption of El Chichón volcano (Mexico) disrupted6th century Maya civilization and contributed to global cooling, 2017

Nord, Anders et al – Fornlämningsområden som indikatorer för Miljömålet ”Bara naturlig försurning”, 2006

Noreen, Adolf – Ynglingatal, text, översättning och kommentar, 1925

Nordberg, Andreas – Jul, disting och förkyrklig tideräkning, 2008

Nordberg, Andreas – Nygamla kammargravar i Täby och Botkyrka, 2009

Nordberg, Andreas & Wikell, Roger – Kammargravar på Södertörn, 2006

Nordén, Arthur- Östergötlands järnålder, 1938, 1943)

Nordgren, Ingemar – The Well spring of the Goths, 2004

Nordqvist, Bengt – Offerplats Finnestorp, åren 2000-2010 och de kommande åren, 2010

Nordqvist, Bengt – Offerplats Finnestorp, gravredogörelse avseende arkeologisk undersökning 1902-2012, 2017a

Nordqvist, Bengt – Horse tack from the Finnestorp offering site, i The Sösdala Horsemen, 2017b

Nordin, Andreas – Jordanes Getica, 1997

Nordin, Petra et al – Ryttargravar från äldre romersk järnålder vid Odens sjö kring år 0. Jönköpings kommun, Barnarp socken, Odensjö gård, i Fornvännen 2013

Nordisk familjebok,

nordiskamuseet.se/aretsdagar/trefaldighetsdagen hämtat 2022-05-30

Noreen, Adolf – Ynglingatal,  text, översättning och kommentar, i Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar 28:2, 1925; Namn och bygd1920

Norwich, J. – Byzantium: The Early Centuries, 1988

Nylén, Erik – Skatten från Havors fornborg, 1962

Nylén, Erik, Peter Manneke et al – The Havor Hoard The Ring The Bronzes The Fort 2005

Nylén, Erik, Sagan om ringarna i Vittene 1996

Nylén, Erik & Schönbäck, Bengt – Tuna i Badelunda – guld, kvinnor, båtar I-II, 1994a, 1994b

Näsman, Ulf – Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid. En studie kring glas från Eketorp II, 1984

Näsman, Ulf – Scandinavia and the Huns. A source-critical approach to an old question, i Fornvännen 2008

Näsman, Ulf – Sösdala – Find and Style 1929-1993, i The Sösdala Horsemen, 2017a

Näsman, Ulf – Sösdala and Fulltofta: Bridles and Saddles, i The Sösdala Horsemen, 2017b

Nørgård Jørgensen, Anne – Befæstning og kontrol av færdsel til lands og till vands i førromersk och romersk jernalder, i Sejrerns triumf, 2003

Nørgård Jørgensen, Anne & Andersen, Hans Chr. H. – Ejsbøl Mose / die Kriegsbeuteopfer im Moor von Ejsbøl aus dem späten 1. Jh.v.Chr. bis zum frühen 5. Jh.n.Chr., 2014

Oakeshott, Ewart R. – The Archaeology of Weapons: Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry, 1960

Oanta-Marghitu, Rodica – Guldskatten från Pietroassa, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Oddy, W.A. & Meyer, V.E.G. – The Analysis of Gold Finds from Helgö and their Relationship to other Early Medevial Gold, i Excavations at Helgö X, 1986

Odelberg, Maj – Vikingatidens ABC, 1995

Oinonen, Markku et al – Buried in water, burdened by nature—Resilience carried the Iron Age people through Fimbulvinter, 2020

Ojala, Karin – I bronsålderns gränsland Uppland och frågan om östliga kontakter, 2016

Ojala, Karin & Sörman, Anna – Medelhavsbrons i Närke, 2020

Okulicz-Kozaryn, Jerzy – Ett kulturcentrum vid Weichsels mynning under de första århundradena av vår tideräkning, i Dokumentation av Folkvandrings- och äldre medeltida symposiet i Lidköping, 12–13 september 1992: Tema: tidiga nordiska östkontakter, 1992

Okulicz-Kozaryn, Jerzy & Natuniewicz-Sekula, Magdalena – Weklice, A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004, 2011

Ólason, Vésteinn – Old Icelandic Poetry, i A History of Icelandic Literature, Histories of Scandinavian Literature 5, 2006

Olausson, Michael – Det inneslutna rummet, 1995

Olausson, Michael – Runsa fornborg, en befäst stormannagård från folkvandringstid, 1996

Olausson, Michael – När aristokratin flyttade upp på höjderna, 2008

Olausson, Michael – Runnhusa – bosättningen på berget med de många husen, 2011

Olausson, Michael – Undersökningar av Runsa borg, 2010

Olbrycht, Marek Jan – Remarks on the Presence of Iranian Peoples in Europe and Their Asiatic Relations, 2000

Ohlmarks, Åke – Doktor i Lund, 1980

Ohlmarks, Åke – Fornnordiskt lexikon, 1983

Olrik, Axel – Danmarks heltedigtning I, 1903

Olrik, Axel – Loki in younger tradition, 1909

Olsen, Magnus – Ættargård og helligdom, 1926

Olsson, Tim & Persson, Per – Krigsbytesofferrelaterade studier med utgångspunkt från fynden i Finnestorp, Västergötland & Skede mosse, Öland, 2009

Olsson, Ingemar – Keltiskt inflytande på Tuna-namnen?, 1992

Olsson, Ingemar – Tuna-namnen i Sverige — forskningsläget, 1976

Olson, Oscar Ludvig – The Relation of the Hrolfs Saga Kraka and the Bjarkarimur to Beowulf, 1916

Olsson, Per – recension av Lundström, Per – Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, 1970, i Fornvännen 1972

Orchard, Andy – Dictionary of Norse Myth and Legend, 1997

Orosius – The Anglo-Saxon Version, from the Historian Orosius, by Ælfred the Great together with an English Translation from the Anglo-Saxon, översättn. Barrington, Daines, 1773

Oxenstierna, Eric – Die ältere Eisenzeit Östergötlands, 1958

Oxford Classical Dictionary, 2nd Ed., 1970

Ousbäck, Frank – ”Sanningen” om Bråvalla slag?, Format historia, 2022-12-11, nätkälla youtube.com/live/dXkOzsM_IcY?app=desktop, hämtad 23-11-13

Ousbäck, Frank – Stenen som gick upp i Rök. Rökstenens mysterier och gåtor, Format historia, 2020-12-05, nätkälla youtube.com/watch?v=QuVPioqdVTI, hämtad 23-10-21

Ousbäck, Frank – The Viking Phenomenon – Behöver vi verkligen mer ”Vikingatid”?, Format historia, 2023-02-10, nätkälla youtube.com/watch?v=UwzI-5KwNr0, hämtad 23-08-26

Paliga, Sorin – Thracian and pre-Thracian studies, 1999

Parpola, Asko – Formation of the Indo-European and Uralic (Finno-Ugric) language families in the light of archaeology/ Revised and integrated ‘total’ correlations, 2012

Pârvan, Vasile – Getica, 1926

Pauli Jensen, Xenia – Vimosefyndet, i Sejrens triumf, 2003

Pauli Jensen, Jørgensen, Lund Hansen – Den germanske hær, Krigere, soldater och officerer, i Sejrens triumf, 2003

Pedersen, E. A. & Widgren, Mats – i Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år, 1998

Peel, Christine – Guta Saga, the History of the Gotlanders, 1999

Peel, Christine – Guta Lag and Guta Saga: The Law and History of the Gotlanders, 2015

Peets, Jüri – About the swords of Salme, föredrag 2022-10-02, youtube.com/watch?v=b2OH1dFkl08, nätkälla, hämtad 23-08-26

Peets, Jüri – Population genomics of the Viking world, 2019

Perdikaris, Sophia – Pre-Roman Iron Age Scandinavia, i Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: An Encyclopedia of the Barbarian World, 2004 

Pesch, Alexandra – Die Kraft der Tiere, 2015

Petersen Jan – De norske vikingesverd, 1919

Pettersson, Pierre – Terra sigillata från Söderåkra i Möre, Småland, 2007

Petolescu, Carmen Maria – Kung Kosons mynt, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Petré, Bo – Arkeologiska undersökningar på Lovö, 1984

Polybios – Historiai, ca 150 f.Kr.

Preet, Edythe – Sláinte! Birds of Celtic Myths and Legend i Irish America, nätkälla, okt/nov 2015

Price, T Douglas – Ancient Scandinavia III (Iron Age), 2015

Price, Neil – The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia, 2002

Price, Neil – SAL Evening Lecture: The Viking Phenomenon, youtube.com/watch?v=jvxUIw1RxO4, 2021-04-08, nätkälla, hämtad 23-08-26

Price, Neil – Uppsala universitet, arkeologi.uu.se/Research/Projects/viking-phenomenon/, The Viking Phenomenon presentation, nätkälla, hämtad 23-08-26

Prohászka, Peter – Das Kammergrab von Osztrópataka (Ostrovany, Slowakai), i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Puhvel, Jaan – Comparative Mythology. 1989

Quast, Dieter – Sösdala in a western perspective, i The Sösdala Horsemen, 2017

Quiles, Carlos – A Game of Clans (I) + A Clash of Chiefs (II), 2019

Raa.se rapport Fornlämningsområden som indikatorer för Miljömålet ”Bara naturlig försurning”, 2006

Rackham, Harris – Pliny (the Elder) – Natural History, Volume 2, övers. 1971

Ramqvist, Per – Anmälan av Excavations at Helgö XVIII, 2011

Ramqvist, Per – Helgö bondgård eller handelscentrum, 1990

Ramqvist, Per – Högom, 1990b

Ramqvist, Per – Högom. Gravar och boplatser, 2018

Ramqvist, Per – Mittnorden under det första årtusendet e.Kr., 2005

Ramqvist, Per – Perspektiv på regional variation och samhälle i Nordens folkvandringstid, i Samfundsorganisation og regional variation, 1991

Ramqvist, Per – Saddle and bridle from Högom, i The Sösdala Horsemen, 2017

Rasch, Monika red. – Ölands järnåldersgravfält, vol. I-IV, 1987-2001

Rau, Andreas – Nydam Mose. Die personengebundenen Gegenstände. Grabungen 1989-1999, bd. 1-2, 2010, band 3, 2013

Rau, Andreas – Spätkaiserzeitlich-früvölkerwanderungszeitlische Kammergräber der Sætrang-Lilla Jored-Gruppe, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Rau, G. – Körpergräber mit Glasbeigaben des 4. nachchristlichen Jahrhundert im Oder-Weichel-Raum, 1972

Rausing, Gad – Beowulf, Ynglingatal and the Ynglinga Saga, 1985

Rausing, Gad – The Bow. Some notes on its origin and development, 1967

reddit.com/r/europe/comments/swzan6/hundreds_of_roman_gold_solidi_found_perfectly/ hämtat 2022-08-03

Reid, T. R. – Confucius Lives Next Door: What living in the East teaches us about living in the west, 1999

Reiersen, Håkon – The Death of Serpent-Head Rings, 2018

Renck, Anna Maria – Bronsålder i Tierpsbygden, 2008

Renck, Anna Maria – Erövrad mark, erövrat släktskap, i Hem till Jarlabanke, 2008

Renfrew, Colin & Bahn, Paul – Archaeology, 1996

Reynolds, Robert L. & Lopez, Robert S. – Odoacer: German or Hun?, 1946

Rieck, Flemming – Skibene fra Nydam mose, i Sejrens triumf, 2003

Rieck, Flemming – Nydam Mose. Die personengebundenen Gegenstände. Grabungen 1989-1999, band 3-4, 2013

Ripley, William Z. – The Races of Europe, 1899

Rogers, J. H. – Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions, 1998

Rohlfs, Gerhard – Germanisches Spracherbe in der Romania, 1947

Rosengren, Erika – The Iron Age Horse, i The Sösdala Horsemen, 2017

Rosenstock, Eva et al – Human stature in the Near East and Europe ca. 10,000–1000 BC- its spatiotemporal development in a Bayesian errors-in-variables model, 2019

Ross, Anne – Pagan Celtic Britain: Studies in Iconography and Tradition, 1967, 1996

Rundkvist, Martin – A Kragehul type lance head from a Middle Vendel Period grave in Stockholm, 2003

Rundkvist, Martin – Mead-halls of the Eastern Geats, 2011

Rundkvist, Martin – Östergötlands first gold foil figure die found at Sättuna in Kaga parish, 2007

Runer, J. – Bröd för svärd, om brytens gård i Hjulsta, 2013

Rübekeil, Ludwig & Springer, Matthias – People and tribal names, i: RGA 32, 2016

Rydberg; Victor – Undersökningar i germanisk mythologi I & II, 1886

Rzeszotarska-Nowakiewicz, Aleksandra – Neckrings with trumpet shaped terminals, 2010

Sahlgren, Jöran – Vad våra ortnamn berätta, i Namn och bygd, 1931

Salmela, Elina et al – Swedish Population Substructure Revealed by Genome-Wide Single Nucleotide Polymorphism Data, 2011

Samnordisk Runtextdatabas

Sapp, Christopher – Dating Ynglingatal. Chronological Metrical Developments in Kviduhattr, 2002

Sartre, Maurice – Ελληνιστική Μικρασία: Aπο το Αιγαίο ως τον Καύκασο [Hellenistiska Mindre Asien: från Egeiska havet till Kaukasus] (på grekiska), 2006

Sawyer, Peter – Harald Fairhair and the British Isles, i les Vikings et leur civilisation: problèmes actuelles, 1976

sciencenorway.no/archaeology-climate-cultural-history/the-long-harsh-fimbul-winter-is-not-a-myth/1613223, 2017, hämtat 230814

Schaumann-Lönnqvist, Marianne – Skandinavisk och kontinental import som indikatorer på sociala strukturer under yngre romersk järnålder och folkvandringstid, i Samfundsorganisation og regional variation, 1991

Schenker, Alexander M. – The Dawn of Slavic: An Introduction to Slavic Philology, 1996

Schmidt, Berthold – Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland, 1961

Schmidt, Dr. Ludwig – Zur Geschichte der Langobarden, 1885, 2018

Schnell, Ivar – 1600-talsskrock om sörmländska fornminnen, i Sörmlandsbygden, 1931

Schroder, F. R. – Die Wielandsage, 1977

Schumann, H. – Die Gultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit, i Baltische Studien, XLVI, 1896

Schuster, Jan – Bestattungen von Lübsow-typ als Kammargräber – ein Phantom, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Schück, Henrik – Smärre bidrag till nordisk litteraturhistoria, I: Den svenska kungakrönikan i Hervararsagan, 1896

Schück, Henrik – Zwei Fornaldarsögur, 1891

Schütte, Gudmund – Anganty-Kvädets Geografi. 1905

Schütte, Gudmund – Our Forefathers, 1933

Schütte, Gudmund – Ptolemy’s maps of northern Europe: a reconstruction of the prototypes, 1917

Schjødt, Peter Johannes – Krig stat o samfund, i Sejrens triumf, 2003

Schönbeck, Bengt i Nylén, Erik – Tuna i Badelunda – guld, kvinnor och båtar I & II, 1994

Schönfeld, Moritz – Wörterbuch der altgermanischen personen- und völkernamen, 1911

Sergent, Bernard – Ethnozoonymes indo-européens, 1991

SGU, Statens Geologiska Undersökningar,  apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-strandforskjutningsmodell.html

Shchukin, Mark – Rome and the Barbarians in Central and Eastern Europe: 1st Century B.C.-1st Century A.D, 1989

silkroadfoundation.org/newsletter/vol3num2/4_ying.php Nätkälla hämtad 2022-08-03

Silvén, Ulla – Gotländsk vapengrav med Charonsmynt, 1956

Simek, Rudolf – Dictionary of Northern Mythology, 1996, 2007

Simek, Rudolf – The Vanir, an Obituary, 2010

Sîrbu Valeriu & Măndescu, Dragoș – The Geto-Dacians from the Earliest Historical Evidence to the Roman Conquest (Sixth Century BC–First Century AD), i Archaeological Treasurs of Romania – Dacian and Roman Roots, 2021

Siven, Claes-Henric – Salstaborg, 1996

Skre, Dagfinn – Rulership in 1st to 14th century Scandinavia, 2020

Smith, William – Dictionary of Greek and Roman Geography, 1854, perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0064:entry=visburgii-geo&highlight=visbu hämtat 2022-09-12.

Spencer, Kirk – The Mindelheim Sword, 1967, 2006 bronze-age-craft.com/Mindelheim_Sword.htm hämtat 2021-06-30.

sprakochfolkminnen.se/NAU-ortnamn/Svenneby hämta 2022-09-09

Stalsberg, Anne – The Vlfberht sword blades reevaluated, i Museum of Natural History and Archaeology, The Norwegian University of Technology and Science, Trondheim, Norway, 2008

Stalsberg, Anna – Swords from the Carolingian Empire to the Baltic Sea and Beyond, 2017

Steinacher, Roland – Studien zur vandalischen Geschichte. Die Gleichsetzung der Ethnonyme Wenden, Slawen und Vandalen vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, 2002, arkiverat 2007-01-19 

Steinacher, Roland – The Herules: Fragments of a History. In Curta, Florin (ed.), Neglected Barbarians, 2010

Steinacher, Roland – Rom und die Barbaren. Völker im Alpen- und Donauraum (300-600), 2017

Stenberger, Mårten – en bronshalsring med ryttarfigurer, 1932

Stenberger, Mårten – Nordisk förhistoria. Volym 4: Sveriges förhistoria, 1977

Stenberger, Mårten – Tuna i Badelunda. A Grave in Central Sweden with Roman Vessels, 1956

Stenberger, Mårten – Öland under äldre järnåldern, 1933

Stephens, George – Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, 1866-1901

Stenvik, L. – Samfunnsstrukturer i Trøndelag i jernalderen, i Jänåldern i mittnorden –

ett sympoium kring nya arkeologiska och ekologiska forskningrön, 1994

Steuer, Heiko – Helm und Ringschwert, 1987

Stevenson, Walter – A Barbarian Myth?, i The Barbarians of Ancient Europe, ed. Larissa Bonfante, 2011

Stolarek et al – A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age, 2018

Stolarek et al – Goth migration induced changes in the matrilineal genetic structure of the central-east European population, 2019

Storgaard, Birger  – Himlingøje: Barbarian empire or Roman inplantation?, i Military aspects of the aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods, 2001

Storgaard, Birger – Kosmopolitiska aristokrater, i Sejrens triumf, 2003

Strabon – Geographica, 7 f.Kr.-23e.Kr.

Strandberg, Svante – Studier över sörmländska sjönamn, 1991

Strömberg, M. – Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen I—II, 1961

Styffe, Carl Gustaf – Skandinavien under unionstiden, 1880

Stylegar, Frans-Arne – Chamber Graves and other oversized Graves in Norway, i Kammergräber in Barbaricum, 2014

Ståhle, Carl Ivar – Studier över de svenska ortnamnen på –inge, 1946

Sundermann, Werner – Mithra in Manicheism, Encyclopaedia Iranica, 2002

Sundkvist, Anneli – East is East and West is West and never the twain shall meet?, i The Sösdala Horsemen, 2017

Sundqvist, Olof – Freyr’s Offspring: Rulers and Religion in Ancient Svea Society, 2002

Sundström, Linda – Gotländska ringsvärd och ringsvärdsknappar från äldre vendeltid, 2016

Suomalainen paikannimikirja (Finsk ortnamnsbok), 2007

Svensk etymologisk ordbok runeberg.org/svetym/1004.html hämtat 220915

svenskhistoria.se/ovanlig-jarnaldersboplats-nara-uppakra-undersoks, 2023, nätkälla hämtad 23-04-18

Svenskt ortnamnslexikon, red. Mats Wahlberg, 2003

Svensk uppslagsbok, 1932

Svensson, Johanna – Kammargravar under äldre järnålder i Uppland, Södermanland och Västmanland, 1995

Söderberg, B. – Guldgubbar och hov i Järrestad.Möten med forntiden, 2001

Söderberg, Gunilla – Taga, bagare, Bragby, 1997

Söderblom, Mikael et al – Järnålderns landskap, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby, 2011

Sørensen, Preben M. – Þorr’s Fishing Expedition (Hymiskviða), uå

Tacheva, M. – Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia: (5th Century BC-4th Century AD), 1983

Tacitus – Annalerna, 16-19 e.Kr.

Tacitus – Germania, 91 e.Kr.

Taylor, Timothy – The Gundestrup cauldron, 1992

Thérus, Jhonny – Runstenars speglingar, Var vikingatidens Närke orienterat mot Mälardalen?, i Makt och offer, Röster om centralmaktens utveckling i tiden före historien, 2007

Thompson, Edward Arthur – The Huns, 1999 (1948)

Thomsen, P. O. – Handelspladsen ved Lundeborg, 1993

Todd, Malcolm – The Early Germans, 2000; Part I Germania 2009

Todd, Malcolm – The Gothic Kingdoms, 2004

Tolkien, Christopher – Hervarar saga ok heidreks, introduction to, 1956

Tolkien, Christopher – The Battle of the Goths and Huns, i Saga-Book of the Viking Society, XIV, 1953-1957

Tolkien, Christopher – The Saga Of King Heidrek The Wise, 1960

Trohani, George – Gold and Silver Art in the Carpathian- Danubian-Pontic Region in the Sixth-Third Centuries BC, ur Archaeological Treasurs of Romania – Dacian and Roman Roots, 2021

Trohani, George – Spåren av Geto-Dakerna, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter i Rumänien under 7000 år, 2004

Turville-Petre, G. – Hervarar saga ok Heidreks, notes and glossary, 1956

Tye, Robert – Coin Weight and Historical Metrology, 2020

Unge Sörling, Suzanne – Från Romarriket till Björksta, 2006

Unverhau, Henning – Untersuchungen zur historischen Entwicklung des Landes zwischen Schlei und Eider im Mittelalter, 1990

Vai, Stefania – A genetic perspective on Longobard-Era migrations, 2019

Vallas, Ago – Fornborgar i östra Mälardalen, ett klassificeringsförsök, 1980

Vallø lokalhistoriske Arkiv, 1997

Van Den Gheyn, Joseph – Les populations danubiennes: études d’ethnographie comparée, 1886

Van Kirk Dobbie, Elliott – The Anglo-Saxon minor poems, 1942

Vang Petersen, Peter – Krigerkunst, tro og symbolik, 2003

Velleius Paterculus – Hist. Rom. II, 106. penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2D*.html#ref:Langobardi

Vennemann, Theo – Dating the division between High and Low Germanic. A summary of arguments, 1994

Verma, Eva M. – Ringschmuck mit Tierkopfenden in der Germania Libera, 1989

Vermaseren, M. J.  – Corpus inscriptionum et monumentorum religionis mithriacae, 1956.

Victor, Helena – Skärvstensbruk och skärstenskult – ett utryck för regionalitet och kosmologi, i Att nå den andra sidan. Om begravningar och ritual i Uppland. Arkeologi E4 Uppland – studier. Vol. 2, 2007

Victor, Helena et al – Museiarkeologi Sydost rapport I-V, VII, 2010-2015, nätkälla https://www.sandbyborg.se/rapporter/ 2019; sammanfattning: https://web.archive.org/web/20160227234707/

http://www.sandbyborg.se/fynden.html, hämtad 2023-03-17

Victorin, Julia – Guldgubbars gestik, 2013

Viking, Ulf – Guldet vid Hunneberg, Älvsborgs länsmuseum, 1998

Vikstrand, Per – Gudarnas platser, 2001

Vikstrand, Per – Gudhem i Västergötland, 2017

Vikstrand, Per – Järnålderns bebyggelsenamn, 2013

Vikstrand, Per – Kan ortnamnselementet skälv, fsv. skialf, skiælf, ha haft en sakral innebörd?, 1996

Vikstrand, Per – Namnet Uppsala, 2013b

Vikstrand, Per – Sakrala ortnamn – och centrala, 2011

Vikstrand, Per – Uppländska härsar, i Uppländska namnstudier. Valda namnspalter ur Upsala Nya Tidning 1982-2002, 2011b

Vinther, B. M. et al – High-resolution palaeoclimatology of the last millennium: a review of current status and future prospects, 2009

von Uslar 1952

Voß, Hans-Ulrich – Die Gräber von Häven in Mecklenburg und ihre Beziehungen nach Skandinavien, i Kammergräber im Barbaricum, 2014

Vries, Jan de – Altnordisches etymologisches Wörterbuch, 1962

Vries, Jan de – Bemerkungen zur Wielandsage, 1952

Wadbring, Bengt, öppen nätkälla, www.wadbring.com/historia/, hämtad 23-03-30, 23-08-08, 23-11-03

Wadsten, Elis – Namnet Danmark, 1918

Waller, Jutta – Helgö Den bortglömda ön, 2020

Waldman, Carl & Mason, Catherine – Encyclopedia of European Peoples, 2006

Warmind, Morten – Wyryld cyning – veraldar god, 1999

Watt, Margrethe – Gold-Foil Figures, 2009

Watt, Margrethe – The Gold-Foil Figures ’Guldgubbar’ from Uppåkra, 2004

Watt, Margrethe – Våbengravene – regionale forskelle inden for våbentyper och gravskick i Danmark 100 f.Kr-400 e.Kr, i Sejrens triumf, 2003

Weaver, Henry Grady – The Mainspring of Human Progress, 1953

Webster, Leslie  – Anglo-Saxon Art, 2012

Wegewitz – Das langobardische Brandgräberfeld von Putensen, Kreis Harburg, 1958

Wegewitz, Willi – Das langobardische Brandgräberfeld von Putensen, Kreis Harburg, 1964, i Problemi della civilita e dell’economia Longobarda, 1972

Wegewitz, Willi – Willi Wegewitz, 1958

Welinder, Stig – Sveriges Historia 13000 f.Kr.-600 e.Kr., 2009

Wells, Peter S. – The Ancient Germans, 2012

Werner, Joachim – Bemerkungen zur mitteldeutschen Skelettgräbergruppe Hassleben- Leuna: Zur Herkunft der ingentia auxilia Germanorum des gallischen Sonderreiches in den Jahren 259–274 n. Chr., i Festschrift für Walter Schlesinger, 1973

Werner, Joachim – Der goldene Armring des Frankenkönigs Childerich und die germanischen Handgelenkringe der jüngeren Kaiserzeit, i Frühmittelalterliche Studien 14, 1980

Weski, Timm – Waffen in germanischen Gräbern der älteren römischen Kaiserzeit südlich der Ostsee, 1982

Wessén, Elias – Eddadikterna om Helge Hundingsbane, i Fornvännen, 1927b

Wessén, Elias – De nordiska folkstammarna i Beowulf, 1927

Wessén, Elias – Die gotische Sprache und ihre Überlieferung, 1972

Wessén, Elias – Hästskede och lekslätt, 1921

Wessén, Elias – Nordiska folkstammar och namn, 1969

Wessén, Elias – Studier till Sveriges hednamytologi och fornhistoria, 1924

Wexell, Astrid – Slinkbacken, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (Gravfält i Uppsala, Danmark sn, Söderby YJÅ)

Wickham, Chris – The Inheritance of Rome, 2010

White, David Gordon – Myths of the Dog-Man, 1991

Widegren Lundin, Lisa – Efter fornborgarna. En granskning av Sten, 2011

Widgren, Mats – Fossila landskap: en forskningsöversikt över odlingslandskapets utveckling från yngre bronsålder till tidig medeltid, 1997

Widholm, Dag – Bronsålder kring Kalmarsund, i Möre, historien om ett småland, 2001

Wijkander, Keith – Kungshögar och sockenbildning. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid, i Sörmländska handlingar 39, 1983

Wikborg, Jonas – Bastubacken, 1996

Wikborg, Jonas – En krigares grav Förromersk begravning i Holmsmalma, 2005b

Wikborg, Jonas – Den äldre järnålderns vapengravar i Mälarområdet, 1998

Wikborg, Jonas – Korpföda och vapengny / vapenkombinationer i gravar från romersk järnålder i Götalandskapen, 1990

Wikborg, Jonas – Skelettgravarna på Bastubacken – Skelettgravskicket i Mälardalen under romersk järnålder, 1996b

Wikborg, Jonas – Sporrar från äldre järnålder i Västmanland, Södermanland och Uppland, 1997

Wikborg, Jonas – telefonintervju 23-05-06 avseende svenska vapenofferfynd.

Wikborg, Jonas – Öst är öst och väst är väst men vid Holmsmalma mötas de två, 2005

William of Malmesbury – Gesta regum anglorum, 1100-tal

Williams, Alan – The Sword and the Crucible A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century, 2012

Williams, Mark – The Story of Spain, 2004

Williams, Rose – The Lighter Side of The Dark Ages, 2005

Winkler, Gerhard – Segimerus 1, i Der Kleine Pauly, Band 5, 1975

Wołągiewicz, Ryszard – Ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jh. v. Chr. bis zum Anfang des 3. Jh. n. Chr., 1995

Wołągiewicz, Ryszard – The Pre-Roman Iron Age in Pomerania, Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe, i Arkæologiske skrifter, vol. 7, 1997

Wolfram, Herwig – History of the Goths, 1988, 1990

Wolfram, Herwig – Origo Gentis: The Literature of Germanic Origins, 2004

Wolfram, Herwig – The Roman Empire and Its Germanic Peoples, 1997, 2005

Woods, David – Gildas and the Mystery Cloud of 536/7, 2010

Woolf, Greg – The Social Significanse of Trade in Late Iron Age Europe, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Wulf, Friedrich-Wilhelm – Das ULFBERHT-Schwert aus Großenwieden, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Archäologische Untersuchungen, 2015

Yu, Taishan – The Origin of the Kushans, 2011

Zachrisson, Torun – Gamla Uppsala – på nytt, i Gamla Uppsala i ny belysning, 2013

Zachrisson, Torun – Helgö, mer än ett vi, 2010

Zachrisson, Torun – Kungsämnen i Söderby och kungens Sigtuna: Om den materiella kulturen i och kring Söderby i Danmarks socken, 2010b

Zachrisson, Torun – The Holiness of Helgö, i Excavations at Helgö XVI, 2004

Zachrisson, Torun – The Odal and its manifestation in the landscape, i Current Swedish Archaeology 2, 1994

Zenczak et al – Y-chromosome haplogroup assignment through next generation sequencing of enriched ancient DNA libraries, 2017

Zeuss, Johann Kaspar – Deutschen und die Nachbarstämme, 2012

Zieling, Norbert – Studien zu germanischen Schilden der Spätlatène- und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien vol II-III, 1989

Ziółkowski, Adam – Pollen, brooches, solidi and Restgermanen, or today’s Poland in the Migration Period – Review of: A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (eds), The Migration Period between the Oder and the Vistula, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 2020, 2022

Åkerlund, Walter – Studier över Ynglingatal, 1939

Ödman, Anders – Introduktion till skånsk järnforskning och en tur i den nordskånska skogsbygden. i Järnets roll, Bertil Helgesson (red).2009

Önnerfors, Alf – Germania, övers. 2005

Ørsnes, Mogens – Ejsbøl I, 1988

Förkortningar använda i En ny men gammal historia om Sverige, Bok 1 och 2

BAC – Battle Axe Culture, Stridsyxingarna, skandinaviska motsvarigheten till CWC
BBC – Klockbägarkultur (Bell Beaker Culture)
BMAC – Bactria Margiana Archaeological Complex, bronsålderskultur i Centralasien
BÅ – Bronsåldern
CHG – Caucasus Hunter gatherers, kaukasisk jägarfolk
CPC  – Cardium Pottery Culture, Kardialkeramikerna
CT – Cucuteni Culture (Tripolye culture), Neolithic–Chalcolithic culture
CWC – Snörkeramisk kultur (Corded Ware Culture)
EEF – Tidiga Europeiska jordbrukare (Early European Farmers)
EHG  – Eastern Hunter , östliga jägare
FBC – Funnelbeaker Culture, Trattbägarna (TRB på svenska)
FRJÅ – Förromersk järnålder (Keltisk järnålder)
FVT – Folkvandringstid
Fvt – Före vår tideräkning
GAC – Globular Amphore Culture, Kägelamforkulturen
GKK  – Gropkeramiska kulturen (PWC på engelska)
JÅ  – Järnåldern
LBK – Bandkeramisk kultur
LBK – Linear band Kultur Linear Pottery culture (Bandkeramisk kultur)
LBKT –  Linear Pottery culture I Transnubien, västra Ungern
LGM  – Last Glacial Maximum, Istidsmaximum
MES  – Mittel-Elbe Saale regionen (i delstaten Sachsen-Anhalt, i SV f d Östtyskland)
NBA – Nordisk bronsålder (Nordic Bronze Age)
PGmc  – Proto Germanic
PIE – Proto Indo European.Ursprunget till de indoeuropeiska språken. 5000 BC.
PPGmc  – Pre Proto Germanic, språk
PWC  – Pitted Ware Culture ca 3200 -2300 fkr, Samma som GKK
RJÅ – Romersk järnålder
SHG –  Scandinavian Hunter Gatherer, skandinaviska Jägare, blandning av WHG och EHG
SOM – Fransk kultur, Parisbäckenet
STA  – Starčevo culture, tidig jordbrukarkultur i sydöstra Europa, Serbien
TRB – Trattbägarna (FBC på engelska), neolitisk jordbrukarkultur
TRBN – Nordeuropeiska Trattbägare (se TRB, FBC)
WHG – Western Hunter Gatherer, västliga jägare
YBÅ – Yngre bronsåldern
YRJÅ – Yngre romersk järnålder
ÄBÅ – Äldre bronsåldern
ÄRJÅ – Äldre romersk järnålder

Svärdet och gudarna, litteraturlista

Aelian, On the Nature of Animals 4. 4 (A. F. Scholfield, övers.)

Ahlström, G W – Review of Hvidberg-Hansen, La déesse TNT: Une Étude sur la religion canaanéo -punique,1982, Journal of Near Eastern Studies 45(4), 1986

Aikio, Ante – An essay on substrate studies and the origin of Saami, 2004

Albright, William F.  – The Proto-Sinaitic Inscriptions and Their Decipherment, 1969

Allentoft et al – Population genomics of Bronze Age Eurasia, 2015

allmogens.se/gotlands-bildstenar/

Altheim, Franz – Die Krise der alten Welt im 3. Jahrhundert n. Zw. und ihre Ursachen, 1943

Amaya, Berta – De glömda materialen, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Amaya, Berta – Djurhållning, jakt och fiske, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Ambrosiani, Phyllis Anderson – Avbildningar av guldhalsringar i Kiviksgraven, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Ancient Origins – The Amazing Hoddøya Bronze Age Spear – A Gift to the Gods, 2018

Andersson, Björn – Runor, magi, ideologi, 1997

Andersson, Kent – Främmande gudinna på nordlig utflykt, 2011-09-11 Kv Krönika

Andersson, Kent – Järnålderns dolda kvinnor, bloggpost 2021-03-07 kl. 8:55. https://dockentandersson.wordpress.com/2021/03/07/jarnalderns-dolda-kvinnor/

Andersson, Thomas – Rugier 1. Namenkundliches, Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2003

Antiquitates Romanae, II 50, 3 ’Dionysius of Halicarnassus’; Servius Aen. I 17; Paul. ex Fest. s.v. Curiales menses

Antonsen, Elmer H. – A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions, 1974

Antonsen, Elmer H. – Trends in Linguistics, Runes and Germanic Linguistics, 2002

Antonsson, Karin – Holocene Climate in Central and Southern Sweden, 2006

rosiani

Apel, Jan Erik – Hällkistor i Östra Mellansverige, 1991

Apel, Jan, Darmark, Kim, Victor, Helena – Norra Mälardalen under senneolitikum och bronsåldern, Land och samhälle i förändring uppländska bygder i ett långtidsperspektiv, 2008

Apollonios Rhodios (övers. Peter Green) – The Argonautika, 1997

Arbman, Holger – Periferisk bronsålderskultur, 1934

Arne, Ture J. – Några i Sverige funna bronsstatyetter af barbarisk tillverkning, 1909

archaeology.wiki/blog/2019/12/10/new-data-on-the-open-air-sanctuary-of-zeus-in-arcadia

Arrhenius, Birgit – Stora kvinnor och små män, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (Isis, Juno, Venus)

Artursson, Magnus – Bebyggelse och samhällsstruktur. Södra och mellersta Skandinavien under senneolitikum och bronsålder, 2009

Arwidsson, Greta –Demonmask och gudabild i germansk folkvandringstid, 1963

Assmann, Jan – The Search for God in Ancient Egypt, 2001

Babes, Mircea – Vilka var Geto-drakerna?, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Bæksted, Anders – Målruner og Troldruner, 1952

Bammesberger, A. & Waxenberger G. (eds.) – Das fuþark und seine einzelsprachlichen Weiterentwicklungen, Walter de Gruyter, 2006

Barbulescu, Mihai & Nagler, Thomas – The History of Transylvania: Until 1541, 2005

Barnett, Charles – Rethinking_identity_ethnicity_and_Hellenization in pre-roman Liburnia, 2016

Baron, Justyna et al – More Bronze Age less bronze – copper axes in the late Bronze Age hoard from Karmin, Poland, 2020

Barry, Kieren – The Greek Qabalah: Alphabetic Mysticism and Numerology in the Ancient World, 1999

Bartsch, Karl – Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg. 1879

Basanoff, V. – Junon falisque et ses cultes à Rome, 1941

Basanoff, V. – Les dieux des Romains, 1942

Batović, Š. – Liburnska kultura, Matica Hrvatska i Arheološki muzej Zadar, 2005

Baudou, Evert – Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis, 1960

Baudou, Evert – Regioner i Norden under yngre bronsåldern, 1956

Beckman-Thoor, Karin, – Skogstorpsyxorna. En föreställning tar sin början, 2002

Beckwith, Christopher I. – Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, 2009

Bengtsson, B, Bengtsson, B – Sailing Rock Art Boats, 2011

Bennett, Agneta – Nyupptäckta svenska tarandgravar, 1975

Bergerbrant et al – Identifying commoners in the Bronze Age/ burials outside barrows, 2017

Bergerbrant, Sophie – Bronze Age Identities/ Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 1600-1300 BC, 2007

Bergerbrant, Sophie – Fremde Frau eller i lånade fjädrar, Interaktion i norra Europa under period I och II, 2002

Berggren, Åsa & Brink, Kristian – Dösemarken – Limhamn 155_501, 2010

Berglund, Björn E. – Landskapet under järnåldern i Burenhult – Arkeologi i Norden 2, red Göran Burenhult, 1999

Bergström-Hyenstrand – Äldre järnålder i Västergötland, 2009

Bertilsson, Ulf – The Spear – Digital documentation sheds new light on Early Bronze Age spear carvings from Sweden, 2017

Besedow, M. – Das spätbronzezeitliche Friedhod am Besiktepe, 2001

Beskow, Per, 1994 i Signum 4, arkiverad 21 januari 2019 hämtat från the Wayback Machine.

Bjornlie, Shane – Rugians, 2018, i Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity.

Björk, Tony – En skärvstenshög i Blekinge och de rituella miljöerna under bronsåldern i södra Sverige, 2019

Blumbergs, Zaiga – En gotländsk huvudbonad från romersk järnålder, 1972

Boardman, John – The Assyrian and Babylonian empires and other states of the Near East, from the eighth to the sixth centuries B.C., 1991

Bojs, Karin – När det nya samhället fick sin födelse, 2018

Bolin, Hans – The Interplay of past and present, 2004

Bomhard – A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics (3rd edition), 2018

Borza, Eugene N. – In the Shadow of Olympus: the Emergence of Macedon, 1990

Bosch et al – Paternal and maternal lineages in the Balkans show a homogeneous landscape over linguistic barriers, except for the isolated Aromuns, 2005

Bossert, H. T. – Asia, 1946

Brill, E. J. – Visible Religion. Volume IV–V. Approaches to Iconology, 1985

Brink, Stefan – Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige, 1998

Brink, Stefan – En bosättningshistorisk analys av centrala Möre, 2001

Brixhe, C. – Le dialecte grec de Pamphylie. Documents et grammaire, 1976

Bryce, Trevor R. – The Arrival of the Goddess Leto in Lycia, 1983

Bryce, Trevor R. – The Kingdom of the Hittites, 2005

Brøndsted, Johannes – Danmarks oldtid. 2, Bronzealderen 1958

Buck, C. D. – The Greek Dialects, 1955

Bukowski, Zbigniew – Forschungen zur Problematik der Lausitzer Kultur, 1988

Bunnefeld, Jan-Heinrich – The Chief and his Sword, 2018

Bunnefeld, Jan-Heinrich – Älterbronzezeitliche Vollgriffschwerter in Dänemark und Schleswig-Holstein Teil 1 Text und Katalog (B I), 2016

Bunnefeld, Jan-Heinrich – Älterbronzezeitliche Vollgriffschwerter in Dänemark und Schleswig-Holstein Teil 2 Listen, Karten unt Tafeln (B II), 2016

Bunnefeld, Jan-Heinrich – Älterbronzezeitliche Vollgriffschwerter in Dänemark und Schleswig-Holstein, Beilage 1 Kombinationen von Griffstangen-, Knauf- und Heftmotiven bei nordischen Vollgriffschwertern der Periode II (siehe Listen 53-55), 2016

Burenhult, Göran – Arkeologi i Norden 1, 1999

Burenhult, Göran – Arkeologi i Norden 2, 1999

Bäck, Mathias et al – Lilla Ullevi – historien om det fridlysta rummet,1982

Calligas, P.G. – Hero-cult in Early Iron Age Greece, 1988

Campanile, E. – Langues indo-européennes, 1994

Campbell, Mike – ’Meaning, Origin and History of the Name Ida’, 2021-07-28, kl.18.12

Carlquist, Gunnar, red Svensk uppslagsbok. Bd 4, 1938

Carlsson, Anders – Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria, bronsålder, 2001

Carlstedt, Christian – Mälardalsyxan: En jämförande studie mellan Mellansverige och Baltikum samt Ryssland, 2018

Carmichael – Genealogy of Bride, 2018

cartoonresearch.com/index.php/seven-secrets-of-the-seven-dwarfs/

Čače Slobodan – Notes on the Relations Between the Liburnian Communities, 2015

Čače, Slobodan – Secus flumen titium/ on boundaries and changes along the river krka before and at the beginning of principate, 2012

Campbell, Mike, s.v. Ida; wikipedia.en, nätkälla hämtat 2021-07-28, kl.18.12

Carlstedt, Christian – Mälardalsyxan: En jämförande studie mellan Mellansverige och Baltikum samt Ryssland, 2018

Celander, Hilding – Lucia och lussebrud i Värmland, 1936

Chadwick, Nora – The Celts, 1970

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Global nedkylning, 2009

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Klimatet och människan under 12 000 år, 2017

Chirikba, Viacheslav A. – Between Christianity and Islam: Heathen Heritage in the Caucasus, 2015

cleandungeon.com/article/475/Andvaranaut.html

Clarke, Helen & Lamm, Christina – Helgö Revisited, 2017

Claessen, Henri – War and State formation, What is the Connection?, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Clauson, Gerard – An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, 1972

Clifford, Richard – Creation Accounts in the Ancient Near East, 1996

Coles, John – Hällristningar i Uppland. En vägledning, 1995

Coles, John – Patterns in a Rocky Land, 1999

Coles, John – Patterns in a Rocky Land, vol 2, 1999

Coles, John – Shadows of a Northern Past, 2005

Cook, R. M.  – Three Conjectures, 1979

Cotterell, Arthur & Storm, Rachel – The Ultimate Encyclopedia of Mythology, 1999

Crossland, R. A.; Boardman, John – Linguistic problems of the Balkan area in the late prehistoric and early Classical period, 1982

crwflags.com/FOTW/flags/ro-chops.html#aromanian

Czebreszuk, Janusz & Szmyt, Marzena – What lies behind ‘Import’ and ‘Imitation’? Case Studies from the European Late Neolithic, 2008

D’Amico, C. – Neolithic ‘Greenstone’ Axe Blades From Northwestern Italy Across Europe/ A First Petrographic Comparison, 2005

Danaher, Kevin – The Year in Ireland, 1972

Danino, Michel – The Lost River : On The Trails of Saraswati, 2010

Davidson, Hilda R Ellis – Nordens gudar och myter, 1966

Davis, Heather A. – Dig turns up surprises and questions from ancient Greece, 2008. Hämtad 2008-04-08

de Vries, Jan – Altgermanische Religionsgeschichte, volume 2. 3:e uppl., 1970

Delamarre, Xavier – Dictionnaire de la langue gauloise, 2003

Dexter, Miriam Robbins – Whence the goddesses: a source book, 1990

Deutsche Welle – Lužički Srbi – njemački Slaveni protestantske vjere (kroatiska), 2014, hämtat 2014-12-06

Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology: ”Eileithyia”; https://www.theoi.com/Ouranios/Eileithyia.html

Dietrich, Bernard C. – The Origins of  Greek Religion, 1973

Drakenberg, S, Gustawsson, K-A – Ulleråkers slott, 1934

Drews, Robert – The end of the Bronze Age: changes in warfare and the catastrophe ca. 1200 B.C., 1995

Dumézil, Georges – Comparative Remarks on the Scandinavian God Heimdallr, 1973

Dumézil, Georges – De nordiska gudarna, 1966

Dumézil, Georges – Horwendillus et Aurvandill, 1970

Dzino, Danijel – Illyrians in ancient ethnographic discourse, 2014

Dzino, Danijel – Liburni gens Asiatica Anatomy of Classi, 2017

Edens, Christopher & Kohl, Philip – Trade and World Systems in Early Bronze Age Western Asia, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen – The Cambridge Ancient History, Part 2, The Middle East and the Aegean Region c.1380-1000 BC, 1973

Ekholm, Gunnar – Bragby-svärdet – ett märkligt uppländskt bronsåldersfynd, 1916

Ekholm, Gunnar – Ett uppländskt gravfält från la tènetiden och andra fornminnen i trakten av Läbyvad, 1938

Elert, Claes-Christian – Språket i södra Skandinavien under bronsåldern/ finsk-ugriskt, baltiskt germanskt eller…, 1995

Eliade, Mircea – Ivănescu, Maria; Ivănescu, Cezar (eds.). De la Zalmoxis la Genghis-Han, 1970

Elliot, Rachel N. – Håga in context – An analysis of the Håga complex in the Bronze Age landscape of the Mälar Valley region, 2020

en.wikipedia.org Bres

en.wikipedia.org Brigid

en.wikipedia.org Bryges

en.wikipedia.org History_of_archery

en.wikipedia.org Ida, hämtat 2021-07-28, kl.18.12

en.wikipedia.org Imbolc, hämtat 2021-03-24, kl.13:21 (UTC)

en.wikipedia.org IPA_vowel_chart_with_audio, hämtat 22-05-15

en.wikipedia.org Long ship, hämtat 2020-05-12

en.wikipedia.org Proto-Indo-European Mythology, senast editerad 2020-11-26 05:42 (UTC)

Encyclopædia Britannica Online – Rugi (people), nätkälla, hämtat 2022-09-10.

Erich, P. – Die vorgeschichtlichen Totenhäuser und der Hausgedanke in der Bestattungsbrauch, 1949

Eriksson, Thomas – En miniatyrvagn från Järfälla solvagn eller saltkar, 2018

Eriksson, Thomas – Kärl och social gestik, keramik i Mälardalen 1500 BC-400 AD bok 1, 2009

Eriksson, Thomas – Kärl, seder och externa kontakter, 2010b, ur Bronsålder i Stockholms län, 2010, red. Peter Bratt, 2010

Eriksson, Thomas – Slängt och tappat, fynd och avfallshantering, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Eriksson, Thomas – Gravar och människoben, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Eriksson, Thomas – Guld som glimmar, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Eriksson, Thomas & Grandin, Lena – Brons – den gyllene metallen, Arkeologi E4 Uppland – studier vol. 5, 2007

Ethelberg et al – Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og Bronzealder, 2000

ethnologue.com/language/csb. Nätkälla, hämtat 2022-10-01

Falluomini, Carla – Zum gotischen Fragment aus Bologna II: Berichtigungen und neue Lesungen, 2017

familytreedna.com/groups/chuvashia/about/background: 2021-08-19

Fast, Therese – Hörde Möre till svearna? En diskussion om svealändskt inflytande i Möre under yngre järnåldern, 1997

Faulkes, Anthony – Edda (övers.), 1995

Feldt, Björn – Tarandgravar – en ny gravtyp i tid av förändrade samhällsstrukturer, 2002

Findley, Carter V – The Turks in World History, 2005

Finkelberg, M. – Greeks and Pre-Greeks: Aegean Prehistory and Greek Heroic Tradition, 2005

Fischl et al – Transformations_in_the_Carpathian_Basin_around_1600 B.C., 2013

Flo, Rasmus J. – Gamla skaldar och kvad, Haustlöng, 1902

Fluss, M – Liburni, PWRE, Suppl. Bd. V, s.582; Suić, M – Granice Liburnije kroz stoljeća, 1955

Fokkens, H – The longhouse as a central element in Bronze Age daily life, 2005

Forsman & Victor – Sommaränge skog, 2007

Frazee, Charles A. – World History: Ancient and medieval times to A.D. 1500, 1997

Fred W. Clothey – The Many Faces of Murukan̲: The History and Meaning of a South Indian God, 1978

Frei et al – Mapping human mobility during the third and second millennia BC in present-day Denmark, 2019

Frei, Robert & Frei, Karin – The geographic distribution of Sr isotopes from surface waters and soil extracts over the island of Bornholm, 2013

Fristedt, Micaela – Hällkistor i Värmland, 1986

Fyllingen, Hilde – Society and the Structure of Violence, i Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006 (Central Norway)

Föll, Helmut – Iron, Steel and Swords, www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/

Föll, Helmut – Iron, Steel and Swords, www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/kap_a/illustr/sa_1_1c.html

Garg, Gaṅgā Rām – Encyclopaedia of the Hindu World, Volym 1, 1992

Gasparini, Evel – Slavic religion, 2013

”Germanic Tribes”, Late Antiquity. Harvard University Press, 1999

Gibbon, Edward – The History of the Decline and Fall of The Roman Empire vol. 3 Ch. XXXIV Part 1, nätkälla tillgänglig på Wayback Machine.

Gimbutas, Marija – Bronze age cultures in Central and Eastern Europé, 1965

Gimbutas, Marija – The Living Goddess, 1999

Goldhahn, Joakim – Bredarör i Kivik / nya analyser och dateringar av människoben, 2005

Goldhahn, Joakim – Engraved Biographies, Rock Art and the Life-Histories of Bronze Age Objects, 2014

Goldhahn, Joakim – Sagaholm, 2000

Gordon, Seton Paul – Highways and byways in the central Highlands, 1949

Gosline, Anna – Family words came first for early humans, New Scientist, 26 juli 2004

Graf, Fritz – Apollo, 2009

Gramlich, Wolfdieter – Steinernes Zeugnis vergangener Zeit, Südkurier, 2012-07-12

Grandin, Lena – Guldringen från Ryssgärdet, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Graves, Robert – The Greek Myths, 1960, book 38: Deucalion’s Flood

Grayson, A. K. – Assyrian and Babylonian Chronicles, 1975, från The Weidner ’Chronicle’

Green, D. H. – Language and history in the early Germanic world, 1998

Grimm, Jacob – Teutonic Mythology, 1882

Grundy, Stephan – Freyja and Frigg, 1998

Gräslund, Svärd från bronsåldern, 1967

Guinchard, J. – Sweden: Historical and statistical handbook, 1914

Gwynn, E. J. – The Metrical Dindshenchas Vol 3, nätupplaga 2021-04-03

Göransson, Hans – Övertro eller förnuft?, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (skrock)

Göthberg & Holmström – En boplats från bronsålder och järnålder i Håga, 1997

Göthberg, Hans – Från Håga bro till Håga gård GC UTR1_2_rapport 14, 2018

Hagerman, Maja – Försvunnen värld, 2011

Hall, Alaric – Changing style and changing meaning – Icelandic historiography and the medieval redactions of Heiðreks saga, 2005

Hallgren, Fredrik – Identitet i praktik, 2008

Hallgren, Fredrik – Rituell praktik i trattbägarkulturens gränsland, 2015

Hamacher, Duane W. – The Sumerians and Gemini, 2004

Harden, Donald, The Phoenicians, 1962

Harding, A. F. – European Societies in the Bronze Age, 2000

Harding, Anthony – Europé and the Mediterranean in the Bronze Age, Cores and Peripheries, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Harding, Anthony – Warriors and Weapons in Bronze Age Europe, 2007

Harding, Anthony – What Does the Context of Deposition and Frequency of Bronze Age Weaponry Tell us about the Function of Weapons?, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Hart, George – A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 1986

Hay, Maciamo – I1 och I2, eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml, hämtat 2021-11-11

Hay, Maciamo – N1, eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml, senaste uppdatering 2017-06, hämtad 2021-11-11

Hay, Maciamo – R1a och R1b, eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml, senaste uppdatering 2017-06, hämtad 2021-11-11

Heather, Peter – The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians, 2007

Heather, Peter – Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europé, 2009, s.96-107.

Hedengran, I. – Skeppen i kretsen. Kring symbolstruktur i Mälardalens förhistoria, 1990

Heichelheim, F.M. & J.E. Housman – Sucellus and Nantosuelta in Mediaeval Celtic Mythology, 1948

Helgesson, Bertil – Järnålderns Skåne, 2002

Hellberg, Lars – Forn-Kalmar. Ortnamnen och stadens förhistoria, 1979

Hellberg, Lars – Ortnamnen och den forntida sveastaten, 2013

Hellstam, Antonia – Ulvarna i gränslandet, Fyra blekingska runstenar i social kontext, 2014

Hemmendorff, Ove – 1971 års röseundersökningar i Botkyrka, 1973

Herbert, Máire – Transmutations of an Irish Goddess, 1996

historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/History-of-Arrowheads/

Hjärthner-Holdar, Eva et al – Några avslutande reflektioner, Arkeologi E4 Uppland Volym 4, 2007

Honko, Lauri – “Gjallarbrú (Finland)” i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 1960

Horn, Christian – Combat and Change/ Remarks on Early Bronze Age Spears from Sweden, 2016

Horn, Christian – Showmen and Fighters – Bronze Age Rock Art and Weaponry in Scandinavia, 2020

Horn, Christian – Weapons fighters and combat spears and swords in Early Bronze Age Scandinavia, 2013

Horn, Christian & Karck, Tine – Weapon and tool use during the Nordic Bronze Age, 2019

Hultkrantz, Åke – Vem är vem i nordisk mytologi : gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, 1991

Hyenstrand, Åke – Gravformer och symboltecken under yngre bronsålder, 1968

Hårde, Andreas – Funurary Rituals and Warfare, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006 (Nitra Cultue, Slovakia and Moravia)

Isaksson, Sven – Analys av organiska lämningar i keramik, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Jacob, Alexander – Ātman: A Reconstruction of the Solar Cosmology of the Indo-Europeans, 2005

Jacobson, Jacob – Hällkistor i Mälarområdet, 1992

Jacques, Edwin – The Albanians: An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present, 1995

Jeanmaire, Henri – Couroi et courètes, 1975

Jeffery, Lilian H. – The local scripts of archaic Greece, 1961

Jennbert, K. – Släktens hågkomst. Om bruket av bronsålderns högar, 1993

Jeppson, Amanda – Skärvstenshögen i tid och rum, 2019

Johansson, Åke et al – Ultrabasic-basic Intrusions of Roslagen, East-central Sweden, 2011

Jones, Constance; Ryan, James D.  – Encyclopedia of Hinduism, 2006

Kahl, Thede – The Ethnicity of Aromanians after 1990: the Identity of a Minority that Behaves like a Majority. Ethnologia Balkanica. 6, 2002

Kaliff, Anders – Grav och kultplats, 1997

Kaliff, Anders – Skapelse och transformation, skärvstenshögarna som rituella redskap, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Kaliff, Anders, Oestigaard, Terje – The Great Indo-European Horse Sacrifice, 2020

Kaliff, Anders & Oestigaard, Terje – Bronze Age Håga and the Viking Björn, 2018

Kaliff, Anders & Oestigaard, Terje – Werewolves, Warriors and Winter Sacrifices, 2021

Kaplan, Robert – The Nothing that Is: A Natural History of Zero, 2000

Karin Calissendorffs Ortnamn i Uppland, 1986

Karlenby, Leif – Hus och hem, bebyggelsen på Ryssgärdet, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Karlenby, Leif – Nibble. En bronsåldersmiljö i Uppland. Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2011

Karlenby, Leif – Stenbärarna: kult och rituell praktik i skandinavisk bronsålder, 2011

Karlenby, Leif – Senneolitikum och äldre bronsålder i Skandinavien, eller?, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Kaufman, Darrell – Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach, 2020

Kaul, Fleming – Ships on Bronzes: A Study in Bronze Age Religion and Iconography, 1998

Kerkhof, Peter Alexander – Nehalennia – taalkundige oplossing voor een Zeeuws raadsel, 2016, från holländsk Wikipedia ’Nehalennia’ senast uppdaterad 2021-06-13 kl.18.53

Kershaw, Priscilla K.  – The One-eyed God : Odin and the (Indo-)Germanic Männerbünde, 1997

Kinsley, David – Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, 1988

Knape, Anita red. – Guldets Magi i saga och verklighet, Statens Historiska Museum, 1994

Knape, Anita – Lämna sin skärv, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Knutsson, Helena – Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro, 1995

Kopanias, Konstantinos – The Mushki/Phrygian Problem from the Near Eastern Point of View, 2015

Korfmann, Manfred – Troia im Lichte der neuen Forschungsergebnisse, 2003

Kraft, John – En historisk vandring i Badelundabygden, 1989

Kraft, John – Hednagudar och hövdingadömen, 2000

Kraft, John – Tidiga spår av Sveariket, 2001

Kraft, John – Trojeborgen i Badelunda, 1994

Krantz Kjell, Lena – Ek Erilen, 1987

Krause, W. – Die Sprache der urnordischen Runeninschriften, 1971

Kresten, Peter – Analysis of LBA celts from the collections of the Museum of Nordic Antiquities, University of Uppsala, 2005

Kristiansen, Kristian – Centre and periphery in Bronze Age Scandinavia, 1987

Kristiansen, Kristian – Constructing social and cultural identities in the Bronze Age, 2011

Kristiansen, Kristian – Europe before History, 1998

Kristiansen, Kristian – From Villanova to Seddin, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Kristiansen, Kristian & Larsson, Thomas B – The Rise of Bronze Age Society, 2005

Kristiansen, Kristian & Suchowska-Ducke, Paulina – Connected Histories: the Dynamics of Bronze Age Interaction and Trade 1500–1100 BC, 2015

Kuckenburg, Martin – Die Kelten 2011

Kulturarv i Danmark – docplayer.dk/20581633-Land-of-the-royal-dead.html, hämtat 22-04-22

Kutznetsova, Anna – Shamanism and the Orphic tradition, 2007

Kähler, Mads Rasmussen – Skelhöj and the Bornze Age Barrows of Southern Scandinavia, 2014

Lamm, Jan Peder – Från Vadstena till Havor / om stölder av förhistoriskt guld från svenska museer, 1987

Lamm, Jan Peder, Hågaspännet tyvärr aktuellt igen, 1989

Lamnidis, Thiseas C. et al – Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europé, 2018

Lang, V. – The Bronze and early Iron Ages in Estonia, 2007

Lang, Valter – A Pre-Roman Tarand-grave and Late Medieval Fossil Fields of Ilmandu, NW Estonia, 1995

Lang, Valter – An early Tarand-grave and clearance cairn at Töugu, North Estonia, 1994

Lang, Valter – From Centre to Periphery. Establishment and history of farming settlement in Vihasoo and Palmse area (Virumaa, North Estonia), 2000

Lang, Valter – Stone grave II of Töugu and Some Remains of Prehistoric Land Use in North Estonia, 1996

Lang, Valter – The Bronze and Early Iron Ages in Estonia, 2007

Lang, Valter – Uber die Formierung der frühen Tarandgräber im östlichen Ostseegebiet, 1990

lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/kulturmiljoer/nassja-gravfalt.html

Lanzelotti, M. G. – Attis, Between Myth and History: King, Priest, and God, 2002

Larsson, Lars – Mortuary Building above Stone Age Grave. A Grave from the Battle Axe Culture at Ullstorp, Southern Scania, Sweden, 1988

Larsson, Thomas B. – Materiell kultur och religiösa symboler, 1997

Larsson, Thomas B. – The Bronze Age Metalwork in Southern Sweden, 1986

Lárusson, Magnús Már – Hundrað, 1962

Lavarenne, Dennis – Tillering the Holmegaard Bow, 2005

Lebedinsky, Iaroslav – Les Saces, 2006

Lekberg, Per – Utblick och insikt, några tankar. Kulturell mångfald i Södermanland, bok 1, 2002

Levine, Marsha – Social Evolution and Horse Domestication, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Lindberg, Erika – Från hettiterna till norra Europa, 2005

Lindblad, Robin – Svärdens värld, 2007

Lindborg, Henrik & Schönbeck, Mattias – Dragby och Åby : ett kronologiskt mönster från två gravfält, 1992

Lindfors, Hans, Amaya, Berta, Eriksson, Thomas – Eldens lämningar, skärvstenshögar, kokgropar och härdar, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Lindow, John – Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, 2002

Lindqvist, Sune – En bronsåldersdepå från Storvreta nära Uppsala, 1927

Lindqvist, Sune – Från bronsåldern. 1. Bronsvapen från Sösdala i N. Mellby socken, Skåne, 1925

Lindström, Jonathan – Bronsåldern i norra Mälardalen – en skiss över tvåtusen års historia, 2008

Lindström, Jonathan – Bronsåldersmordet, 2011

Lindström, Jonathan – Norra Mälardalen under bronsåldern, 2011b

Lindström, Jonathan – Samhälle, rit och myt i östra Södermanland 2400 f.Kr., 2006

Lindström, Jonathan – Stridsyxekulturgrupper i östra Mellansverige, 2002

Ling, Johan – Elevated Rock Art, 2008

Ling, Johan et al – Moving metals II: Provenanceing Scandinavian Bronze Age artefacts by lead isotope and elemental analyses, 2013

Ling, Johan et al – Moving Metals IV/ Swords, Metal Sources and Trade Networks in Bronze Age Europe, 2019

Linnér, Sture – Europas ungtid : Nedslag i Europas kulturhistoria, 2002

Liverani, Mario – El Antiguo Oriente: Historia, sociedad y economía, 2008

Lucia, svensk Wikipedia, uppdaterad 2021-05-13 kl.12.24

Lundmark, H. – Vad säger oss bronsföremålen? En diskussion om kopplingen mellan föremålsanalys och samhällsanalys, 1986

Mallory, James P., Adams, Douglas Q. – Encyclopedia of Indo-European Culture, 1997

Mallory, James P.; Adams, Douglas Q. – The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo- European World, 2006

Malone, Kemp – Widsith, 1936

Marchenko, Z. V. et al – Radiocarbon Chronology Of Seima -Turbino Type Objects (Late Bronze Age) In The South Of Western Siberia, 2017

Matasović, Ranko – Etymological Dictionary of Proto-Celtic 2009

May, Jens – Neue Forschungen am Königsgrab von Seddin, 2018

McKinnell, John – Meeting the Other in Old Norse Myth and Legend, 2005.

McNeil, F. Marian – The Silver Bough, 1959

Mees, Bernard – Elmer Antonsen as a Runologist, 2021

Melchert, Craig – Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages: Lydian, 2004

Melheim, Lene & Horn, Christian – Tales of Hoards and Swordfighters in Early Bronze Age Scandinavia – The Brand New and the Broken, 2014

Meller, Harald – Armies in the Early Bronze Age? An alternative interpretation of Únětice Culture axe hoards, 2017

Meller, Harald – Wo ist das Gold von Seddin?, 2018

Meller, Harald et al – Nordish by nature, Die jungbronzezeitlichen, goldenen Eidringe Sachsen-Anhalts an der südlichen Peripherie des Nordischen Kreises in ihrem Kontext, 2014

Meller, Harald, Kai, Michel – Himmelsskivan från Nebra, 2018

Menghin, Wilfried – Acta Praehistorica et Archaeologica, 2000

Mischka, Doris – Round, Oval or Rectangular?, 2013

Mittal, J.P. – History of ancient India : a new version, 2006

Modin, Monica – Tarandgravar i Täby, 1973

Monaghan, Patricia – The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, 2004

Montelius, Oscar – Fynd från bronsåldern i Kalmar län, 1881

Montelius, Oscar – Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse, 1889

Montelius, Oscar – Guldarbeten från bronsåldern funna i Sverige, 1916

Motz, Lotte – The Faces of the Goddess, 1997

Murashkin, A. I. et al –Kola Oleneostrovskiy Grave Field: A Unique Burial Site In The European Arctic, 2016

Mödlinger, Marianne – Herstellung und Verwendung bronzezeitlicher Schwerter, 2010

Mörner et al – A Golden Calendar from the Bronze Age, 2018

Nationalencyklopedin, uppslagsordet polabiska

Nationalmuseum, Köpenhamn, nätkälla: en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/bowls-of-gold/horsehead-handles/ hämtad per 2022-02-15

Natko, David – Ritual Rebellion and Social Inversion in Alpine Austria: Rethinking the “Perchtenlauf” in its Relationship to the Carnivalesque, 2014. Nätkälla, hämtat 2015-04-01.

Nelson, Max.  – The First Olympic Games i Onward to the Olympics: Historical Perspectives on the Olympic Games, 2006

Nerman, Birger – Inglingehögens och Inglingeklotets ålder, 1935

Nerman, Birger – Yngre bronsåldern – en första svensk vikingatid, 1954

Nicholas, Nick – Proposal to add Greek Epigraphical Letters to the UCS, 2005-01-01

Nilsson, Per-Erik – Stone Age Settlement and Mounds. A hypothesis based upon spatial relations, 2002

Nilsson, Sven – Spår efter feniciska kolonier i Skandinavien, 1875

Nordberg, Andreas – Jul, disting och förkyrklig tideräkning, 2006

Nordén, Arthur – Villfarastenen – ett omtvistat fornminne i nyckelställning inom hällristningskronologien, 1946

Nordisk familjebok, 1893

Nordisk familjebok, 1913

Nordquist, Bengt – Hällristningar i Alpområdet och Sydskandinavien, 1975

Nordquist, Gullög & Whittaker, Helène – Comments on Kristian Kristiansen and Thomas B Larsson The Rise of Bronze Age Society Travels Transmissions and Transformations, 2007

Noréus, Dag – Bronssmälta i Mönsterås, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

North, Richard –  Heathen Gods in Old English Literature, 1997

Nuorluoto, Leiwo & Halla-aho – Papers in Slavic, Baltic, and Balkan studies, 2001

Nykamp, Moritz et al – Towards timing and stratigraphy of the Bronze Age burial mound royal tomb (Königsgrab) of Seddin (Brandenburg, north eastern Germany), 2021

Näsström, Britt-Mari – Freyja – The Trivalent Goddess, 1995

Näsström, Britt-Mari – Freyja – a Goddess with Many Names, 1999

Näsström, Britt-Mari – Vem var Nerthus?, 2009

Nørgård Jørgensen, Anne – Befæstning og kontrol av færdsel til lands og till vands i førromersk och romersk jernalder, i Sejrerns triumf, 2003

O’Flaherty, Wendy Doniger – Hindu Myths, 1994

Ó’Hógáin, Dáithí – Myth, Legend & Romance: An encyclopaedia of the Irish folk tradition, 1991

Ohlsson, Ralf et al – Hågaspännet/ tillverkning nu och för 3000 år sedan, 1989

Ojala, Karin – I bronsålderns gränsland Uppland och frågan om östliga kontakter, 2016

Ojala, Karin – Östliga kontakter i Mälardalen under bronsåldern?. 2014

Ojala, Karin, Ojala Carl-Gösta – Northern Connections/ Interregional Contacts in Bronze Age Northern and Middle Sweden, 2020

Olausson, Michael – Arkitektur och social praktik, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (Draget fornborg)

Olausson, Michael – Det inneslutna rummet, 1995

Olausson, Michael – När aristokratin flyttade upp på höjderna, 2008

Olausson, Michael – Runnhusa – bosättningen på berget, 2011

old.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/museum/treasures/moldcape_e The Mold Cape

Oldeberg, Andreas – Det nordiska bronsåldersspännets historia,1933

Oldeberg, Andreas – Die ältere Metallzeit in Schweden I & II, 1974

Oldeberg, Andreas – Tekniska kuriosa rörande bronsålderssvärd, 1962

Orel, Vladimir – A Handbook of Germanic Etymology, 2003

Ottenjann, Helmut – Die Nordischen Vollgriffschwerter der Älteren und Mittleren Bronzezeit, 1969

Otto, Thrane, Vandkilde – Warfare and Society, Archaeological and Social Anthropological Perspectives, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Otto, Ton – Conception of Warfare, in Western Thought and Research, an introduction, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Palincas, Nona – Reconfiguring anatomy/ ceramics, cremation and cosmology in the Late Bronze Age in the Lower Danube, 2010

Paratore, E. & Verdière, R. – ’Varron avait raison’, 1973

Pârvan, Vasile – Dacia, 1928

Pausanius – Rundresa i Grekland, bok 10.27

Pering, Birger – Heimdallr. Religionsgeschichtliche Untersuchungen zum Verständnis der altnordischen Götterwelt, 1941

Pétrequin, Pierre et al – Exchange of Axes and Social Control in Southern Vosges, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Petzoldt, Leander – Spirits and Ghosts, 2002

Pipping, Hugo – Eddastudier, Studier i nordisk filologi 16, 1925

Poinikastas Epigraphic Archive, poinikastas.csad.ox.ac.uk/browseGlyphs.shtml

Pop, Ion Aurel at al – History of Romania: compendium. Cluj-Napoca, 2006

Popovici, Dragomir Nicolae – Cucuteni – en unik civilisation, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Powell, T. G. E. – The Gold Ornament from Mold, Flintshire, North Wales’, 1953

Price, T Douglas – Ancient Scandinavia II (Bronze Age), 2015

Price, T. Douglas – Human Mobility at Uppåkra A Preliminary Report on Isotopic Proveniencing, 2013

Price, T. Douglas et al – Origins of inhabitants from the 16th century Sala (Sweden) silver mine cemetery, 2017

Price, T. Douglas et al – Multi-isotope proveniencing of human remains from a Bronze Age battlefield in the Tollense Valley in northeast Germany, 2017

puffinsandpies.com/2020/10/23/tanfana/, nätkälla hämtad 2022-07-30

Pulak, C. – The Uluburun Shipwreck: an Overview, 1998

Quirke, Stephen – The Cult of Ra: Sun Worship in Ancient Egypt, 2001

Racimo, Fernando, Kristiansen, Kristian et al – The spatiotemporal spread of human migrations during the European Holocene, 2020

Radivojević et al – Tainted ores and the rise of tin bronzes in Eurasia, c. 6500 years ago, 2015

Radivojević et al – The Provenance, Use and Circulation of Metals in the European Bronze Age, 2019

Rafn, Carl Christian – Fornalder sögur nordrlanda, 1830

Randsborg, K. – Hjortspring, Warfare and Sacrifice in Early Europe, 1995

Randsborg, Klavs Christensen, Kjeld – Bronze Age Oak-offin Graves, 2006

Rasch, Monika – Denna ringen den skall vandra, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (guldringar i saga och verklighet)

Razauskas, Dainius – Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aušrinė (ir Vakarinė) (”From rough copies of the Baltic mythic imagery: the Morning Star”), 2011

Rees, Alwyn, & Brinley Rees – Celtic Heritage: Ancient Tradition in Ireland and Wales, 1998

Rehak, P. – Enthroned Figures in Aegean Art and the Function of the Mycenaean Megaron, 1995

Renck, Anna Maria – Bronsålder i Tierpsbygden, ur Land och samhälle i förändring uppländska bygder i ett långtidsperspektiv, 2008

Renck, Anna Maria Frisberg, Kajsa Häringe – Bronsålderboplatsen vid Svanby, 2005

Renck, Anna Maria, Seiler, Anton – En knutpunkt i landskapet Tierpsbygden och omvärlden, 2008

Renfrew, Colin – Trade beyond the material, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Ringeby. En kult- och gravplats från yngre bronsålder, 1995

Richard Osgood, Sarah Monks och Judith Toms – Bronze Age Warfare, 2000

Ringe, Don – Inheritance versus lexical borrowing: a case with decisive sound-change evidence.” Language Log, 2009, jan.

Roller, Lynn Emrich – In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, 1999

Rootsi et al. – Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europé, 2004

Rose, Carol – Giants, monsters, and dragons: an encyclopedia of folklore, legend, and myth, 2001

Rudebeck, Elisabeth – Ales stenar lider skeppsbrott (ur Gropar och monument, en vänbok till Dag Widholm), 2008

Rudi Klijnstra – Tanfana, de Twentse Godin: haar mythen, legenden & heilige plaatsen, Hengelo, 2007

Rundkvist, Martin – Bronze Age Deposition Sites Around Lakes Mälaren and Hjälmaren in Sweden, 2015

Rundkvist, Martin – I landskapet och mellan världarna, Bronsålder i Stockholms län – aktuell forskning, 2010

Rundkvist, Martin – Skärvstenshögar med gravgömmor i östligaste Mälarområdet, 1994

Rydberg, Viktor – Undersökningar i Germanisk Mytologi I och II, 1886

Sabatini, Serena – House Urns: Study of a late Bronze Age Trans-cultural Phenomenon, 2007

Sayers, William – Irish Perspectives on Heimdallr, 1993

Schauer, Peter, Die Goldblechkegel der Bronzezeit, Ein Beitrag zur Kulturverbindung zwischen Orient und Mitteleuropa, 1986

Schmidt, Ylva – Svärd från äldre bronsåldern funna i Skåne, 1986

Schulz, Christian Eberhard – Zum Aufkommen des Schwertes, 2005

Schück, Henrik – En romersk statyett, funnen i svensk jord, 1890

Schütte, Gudmund – Ptolemy’s maps of northern Europe, a reconstruction of the prototypes, 1917

Schön, Ebbe – Asa-Tors hammare : gudar och jättar i tro och tradition, 2004

Schönbeck, Bengt – Bronsåldershus i Uppland, 1952

Schönbeck, Mattias – En runinskrift från yngre romersk järnålder – ett uppländskt fynd på keramik, 1994

Science Daily – New Discoveries At The Ash Altar Of Zeus Offer Insights Into Origins Of Ancient Greece’s Most Powerful God, 2008-01-28

Science Daily – New Evidence From Excavations In Arcadia, Greece, Supports Theory Of ’Birth Of Zeus’, 2011-02-17

Sell, Christian –Addressing challenges of ancient DNA sequence data obtained with next generation methods, 2017

Seppä, Heikki et al – Low-frequency and high-frequency changes in temperature and effective humidity during the Holocene in south-central Sweden, 2005

Sergent, Bernard – Ethnozoonymes indo-européens”. Dialogues d’histoire ancienne, 1991

Sharma S, Rai E et al – The Indian origin of paternal haplogroup R1a1(*) substantiates the autochthonous origin of Brahmins and the caste system. J Hum Genet, 2009

Shaw, Philip A. – Pagan goddesses in the early Germanic world : Eostre, Hreda and the cult of matrons, 2011

Shedden-Ralston, William Ralston – The Songs of the Russian People: As Illustrative of Slavonic Mythology and Russian Social Life, 1872

Sherrat, Andrew – Who are You Calling Peripheral? Dependence and Independence in European Prehistory, ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Shodoev, Nikolai – Spiritual Wisdom from the Altai Mountains, 2012

Science Daily 2011-02-17

Silvén, U. – Bronsåldersgravar vid Kungsbro, Vretakloster sn. Östergötland, 1958

Simek, Rudolf – Dictionary of Northern Mythology, 2007

Simek, Rudolf – Dictionary of Northern Mythology, 1996

Sinor, Denis & Klyashtorny, S. G. – The Türk Empire. I Litvinsky, B. A. (ed.). History of Civilizations of Central Asia: The crossroads of civilizations, A.D. 250 to 750, 1996

Sjödin, Sara – Loke, Ett justitiemord i mytologisk förklädnad, 2006

Sjögren et al – Megaliths and mobility in south-western Sweden. Investigating relationships between a local society and its neighbours using strontium isotopes, 2008

skandinavisktarkeologiforum.org/viewtopic.php?t=89#top Legenden om de fem hyperboreiska sändebuden

Skelton, Christina – Greek-Anatolian Language Contact and the Settlement of Pamphylia, 2017

Spivey, Nigel – The Ancient Olympics, 2005

Stilborg, Ole – Analyser av keramik från Ryssgärdet, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Stille, Leif – Samband mellan hällbilder och runor, 2015

Sturtevant, Albert Morey – Regarding the Old Norse name Gefjon, 1952

Sundqvist, Olof – Freyr´s offspring, 2002

Sylloge Inscriptionum Graecarum: 314, Victors in the Lykaian Games, Greek text: IG_5.2.549

Strömberg, Märta – Stenskeppet vid Kivik, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Söderberg, Gunilla – Taga, bagare, Bragby, 1997

Sörman, Anna – Gjutningarnas arenor, 2018

Tallgren, A M – Sveriges förbindelser med Ryssland under bronsåldern, 1916

Tambets et al. – The Western and Eastern Roots of the Saami – The Story of Genetic ”Outliers” Told by Mitochondrial DNA and Y Chromosomes, 2004

Taffinder, Jacqueline – Stenålderns guld, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (bärnsten)

Tanfana, the Twente gudinna, 2016 (Frontier Magazine 22/4)

Tanner, Arno – The Vlachs—A contested identity, 2004

The Enigma of Pelasgians and Etruscans, Wayback Machine, 2012-12-03

The Perseus Project, Tufts University – The Ancient Olympics. Arkiverat 2010-02-10, hämtat 2010-02-12

Thedéen, Susanne – Gränser i livet – gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap, 2004

Thorpe, I. G. N. – Fighting and feuding in Neolithic and Bronze Age Britain and Ireland, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Thrane, Henrik – Europeiske forbindelser. Bidrag till studiet av fremmede forbindelser i Danmarks yngre broncealder (periode IV–V),1975

Thrane, Henrik – Swords and other Weapons in the Nordic Bronze Age ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Timm, Erika – Frau Holle, Frau Percht und verwandte Gestalten: 160 Jahre nach Grimm aus germanistischer Sicht betrachtet, 2003

Tolkien, Christopher – The Saga Of King Heidrek The Wise, 1960

Toreld, Andreas – Svärd och mord — nyupptäckta hällristningsmotiv vid Medbo i Brastad socken, Bohuslän, 2012

Toreld, Andreas & Tommy Andersson – Kiviksgravens hällbilder – komplettering och rekonstruktionsförslag, 2016

Toreld, Andreas & Tommy Andersson – Ny dokumentation av Kiviksgravens hällbilder, 2015

Turville-Petre, G. – Hervarar saga ok heidreks, notes and glossery, 1956

Trohani, George – Spåren av Geto-dakerna, ur Medelhavsmuseet – Guldskatter Rumänien under 7000 år, 2004

Twohig, Elisabeth Shee – Magalithic Tombs and Megalithic Art in Atlantic Europe,  ur Trade and Exchange in Prehistoric Europe, red. Scarre & Healy, 1993

Ullén, Inga & Drenzel, Leena – Återbesök i Hågahögen – nya analysresultat, 2018

van der Toorn et al – Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 1999

Vandkilde, Helle – Archaeology and War, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Vandkilde, Helle – The Metalwork of the Late Neolithic and Earlier Bronze Age in Denmark, 2006

Vandkilde, Helle – Warfare and Gender according to Homer, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Vandkilde, Helle – Warriors and Warrior Institutions, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Vandkilde, Helle – Warfare, Weaponry and material Culture, an Introduction, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Varenius, B. – Det nordiska skeppet: teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid., 1992

Victor, Helena – Med graven som granne, 2002

Victor, Helena – Skärvstensbruk och skärstenskult – ett uttryck för regionalitet och kosmologi, 2007

Vigfússon, Guðbrandur – An Icelandic-English Dictionary, 1874

Vikstrand, Per – Kristnandet och sockenbildningen i Möre belysta av ortnamnen, 1993

Vikstrand, Per – Gudarnas platser, 2001

Vinther, B. M. et al – High-resolution palaeoclimatology of the last millennium: a review of current status and future prospects, 2009

Vitlycke Hällristningsmuseum – De tidigaste tamhästarna i Sverige, 2013

Vulpa, Alexandru – Rumänien i tidens spegel, ur Guldskatter, Rumänien under 7000 år, 2004

Vygus, Mark – Middle Egyptian Dictionary, 2015

Wagner, C. G. – Historia del cercano Oriente, 1921

Warburton, David – Aspects of War and Warefare in Western Philosophy and History, ur Warfare and Society, red. Otto/Thrane/Vandkilde, 2006

Ward, D. – The Divine Twins, 1968

Warmind, Morten – Wyryld cyning – veraldar god, 1999

Wenskus, Reinhard – Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, 1961

Wenzel, Marian – Bosnian and Herzegovinian Tombstobes – Who Made Them and Why?, 1962

Werner, Tove – Stenskepp i Södermanland – utbredning och datering, 2003

West, Martin L. – Indo-European Poetry and Myth, 2007

White, David Gordon – Myths of the Dog-Man, 1991

Wickler, Stephen – Early Boats in Scandinavia/ New Evidence from Early Iron Age Bog Finds in Arctic Norway, 2019

Wigh, Bengt – Benets vittnesbörd, osteologisk analys av benmaterialet från Ryssgärdet, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Wigren, S. – Sörmländsk bronsåldersbygd: en studie av tidiga centrumbildningar daterade med termoluminescens, 1987

Wikborg, Jonas – Den äldre järnålderns vapengravar i Mälarområdet, 1998

Wikell, Roger – Ostkustens första solhäst, 2011

Wikipedia.se, uppdaterad 2021-05-13 kl.12.24, s.v. Lucia.

Wikiwand.com/en/Seven_Sleepers

Wilkins, W. J. – Hindu Gods and Goddesses, 2003

Winnifrith, Tom – Vlachs, i Clogg, Richard (ed.). Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society, 2002

Wolfram, Herwig – History of the Goths, 1979, 1988

Yardumian, A. et al. – Genetic diversity in Svaneti and its implications for the human settlement of the Highland Caucasus, 2017

Young, Kohler, & Kenneth – The Gordion Excavations 1950-1973: Final Reports Volume 4

Zalloua, Pierre et al – Ancient DNA of Phoenician remains indicates discontinuity in the settlement history of Ibiza, 2018

Zarubin, L. A. – Сходные изображения солнца и зорь у индоарийцев и славян (”Jämförande studie avseende indoariers och slavers kult av sol och gryning”), 1971

Äijä, Karin – Arkeologiska undersökningar: Skärgårdsstad : Uppland, Österåker socken, Översättra, 1994

Östling, Anna – Ristad i sten, hällristningen vid Ryssgärdet, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Östling, Anna – Spridda spår, järnålder på Ryssgärdet, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Östling, Anna, Eriksson, Thomas, Hjärthner-Holdar, Eva – Mellan himmel och jord, en avslutande diskussion, ur Mellan himmel och jord, Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland, 2008

Svärdet och gudarna – recension av Arne Weinz

Svärdet och gudarna är den andra boken i Magnus Stenlunds gigantiska historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Boken handlar om bronsåldern och är dubbelt så omfattande som den första. Projektet omfattar även äldre järnåldern och jag är förvarnad om att den tredje boken Ynglingakonungarna kommer innebära ännu en dubbling. Bronsåldersbokens 593 sidor omfattar nästan 30 sidor källförteckning och 200 bilder. Pärmen är hård och papperskvaliteten hög, inte minst gäller det den 42 sidor tjocka färgbildsbilagan. Även innehållsförteckningen är betydande och att underrubrikerna anges högst upp på varje uppslag är en stor hjälp för att hitta, eftersom Stenlund refererar till dem i texten. En generell kommentar är att allt ger ett mycket gediget intryck: rubriker och underrubriker talar om vad det ska handla om och avsnittstitlarna gör mig nyfiken. Urvalet av bilder är en av bokens största förtjänster; vackra föremål och spännande kartor som för handlingen framåt på ett sätt som gör det svårt att föreställa sig denna bok som en ljudbok utan bildstöd.       

Mellan pärmarna är det här en historia som inte har berättats förut, det räcker med ett ögonkast på innehållsförteckningen för att inse det; handlingen vindlar sig fram och tillbaka över Europakartan och det är vid en första anblick närmast omöjligt att hitta den röda tråden. Ämnen som Nebrarikets högkultur i Sachsen-Anhalt, de danska ekkistegravarna, guldhattarna, slaget vid Tollense och skeppssättningarna är spännande i sig, men skulle lätt kunna upplevas som anekdotiska, om det inte vore för att Stenlund hela tiden låter läsaren förstå att de alla utgör väsentliga pusselbitar i svenskarnas historia. Bevisen är förstås dem man vill lägga på minnet, för att kunna slå alla okunniga på fingrarna med. Det handlar om analys baserad på en mängd olika metoder, varav flera nya: DNA (fast inte lika mycket som i förra boken), blyisotoper, som säger oss varifrån svärden hämtats och strontiumhalter, som talar om vart man vistats.

De arkeologiska fynden, inte minst ringar och svärd, är förstås både viktiga och intressanta, liksom skriftkällor från olika håll, men i centrum står religionshistorien, som ägnas två av bokens sex kapitel, där också mytiska element av naturliga skäl ägnas stort utrymme. Själv blir jag glad, just för att jag ser svärd som Gram och Tyrfing, och ringar som Brísingamen och Svíagris som en viktig del av den svenska historien i sig själva. Jag har aldrig sett en så fullständig sammanställning och de historiska slutsatser som Stenlund drar ska inte avslöjas här, men är förstås grädde på moset. Det är just på det sätt han för fram sina bevis, för att – ibland helt överraskande – sedan uppnå en syntes, som imponerar mest.

Stenlund använder ett kryddat men balanserat språk. Det är inte svårt att förstå om han menar att man borde vara övertygad, eller om man bara borde känna sig nyfiken. Som han själv hävdar: det räcker med att vända bevisbördan, för att detta ska vara den mest sanna historien. Det är ett rimligt förhållningssätt och oftast känner jag mig säker på att det knappast kan finnas bättre underbyggda teser.

Ett av huvudspåren är länkarna med Egeiska havet och de briger som vandrat dit från Östersjökusten. Stenlund ser en mängd olika anknytningar och det som från början förefaller som ett långskott får alltmer konkret grund. Halvvägs genom boken är jag övertygad om att det måste finnas en verklighet som knyter det svenska skelettgravskicket till denna intressanta folkgrupp och kanske är såväl Beowulfs brondingar som Eddans bragningar ättlingar till just densamma.

Greppet att använda det äldre runalfabetet som en fast hållpunkt i den germanska kulten är såvitt jag vet Stenlund ensam om. Med detta fundament lyckas han åskådliggöra hur gudar som Odinn, Loke och Heimdallr utvecklats från en och samma ursprungsgestalt för att sedan under järnåldern genomgå ytterligare förändringar som både förklarar och förklaras av Eddan. Det här är en spännande teori, som förstås inte skulle stå på benen om inte runalfabetets tillkomst kan flyttas tillbaka till ca 500 f.Kr. Jag har läst hans bok Runkalendern och konstaterade då att jag inte riktigt vågade tro på den tidssättningen. Det var därför en positiv överraskning att det finns mer konkreta indicier som han redovisar i bokens avslutande kapitel. Språkvetaren Antonsens helt oberoende framtagna slutsatser faller så väl på plats att jag nu måste erkänna mig besegrad även på denna punkt. För är det något som Stenlund uppfyller så är det hans eget ideal, om att ett teoribygge helst ska utgöra en sammanhängande helhet. Den som vill hävda något annat måste skapa något liknande, och detta lär ingen ens ha försökt. Stenlund ger en trovärdig förklaring på tidsförloppet och den exponentiella ökningen av antalet inskrifter: en ursprunglig runmästare och hans intrikata talmystik, en efterföljande mysteriekult, varefter runan till slut började spridas bland de oinvigda. Otillfredsställande för runologen kanske, men just så kan det mycket väl ha gått till.

Boken avslutas med att knyta samman flera trådar och då befinner vi oss i det gamla Frygien och Troja. När jag vid ett tillfälle slår upp boken på detta ställe efter att ha lagt den ifrån mig, så slås jag av hur osannolikt detta är för en svensk historiebok. Men Stenlund har med säker hand fört mig hit, jag har inte ens funderat på hur det gick till. Ett mycket gott betyg, de återstående frågetecken som jag har i mitt huvud skulle jag bli förvånad om de inte rätas ut i nästa bok, det här är inte ett hastverk där något lämnas åt slumpen.  

Stenlunds berättarteknik kan ibland bli överväldigande. När jag försöker hoppa förbi något för att komma snabbare fram blir jag genast straffad, texten är så komprimerad (eller meningsfull, om man så vill) att det kan bli tröttande. Vi är ju lite till mans vana vid att minst 30% av en bok brukar bestå av svammel, men här finns inget sådant. Om man vänder på det så kan man förstås säga att man alltså får 30% mer bok för pengarna och att man slipper det onödiga ’bruset’, det är bara att anpassa lästakten. Visst är Stenlund pedagogisk och lyckas ofta göra även komplicerade sammanhang intresseväckande, men han väjer aldrig för att använda svåra ord, vilket ibland kan kräva en ordbok, även om facktermerna förklarats. Han behåller dock åtminstone den här läsaren kvar i sitt grepp, trots att anknytningarna ibland blir många och avstånden långa. Man förstår att det finns en underliggande poäng och man vill veta vilken, innan man ger sig.

Stenlunds första bok i serien, Blodet och jorden, som handlade om stenåldern, var nästan färsk då den kom i min hand strax efter julhelgerna. Utan att ge en hel recension vill jag säga att som historieintresserad och Sverigevän, så betraktar jag den som omistlig läsning. Faktum är att Stenlund med sin andra bok har utvecklat sin författartalang ytterligare, innehållet var lättare att smälta. En ny men gammal historia om Sverige håller på att utveckla sig till en klassiker, som när hela trilogin är färdig, mycket väl kan komma att framstå som årtiondets viktigaste svenska historieböcker.    

Litteraturlista, Blodet och jorden

Aarnio, Cecilia, 2015, https://web.archive.org/web/20150924021806

Adamczak, Kamil – Communities of the Funnel Beaker Culture, 2013

Adetorp, Johan – De guldglänsande ryttarna, 2008

Ahlström, Torbjörn – Den exogama gränsen, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 (Middle Neolithic)

Alinei, Mario – The Paleolithic Continuity Theory on Indo-European Origins – an Introduction, 2004

Allentoft et al – Population genomics of Bronze Age Eurasia, 2015

Alley, Richard B. – The Younger Dryas cold interval as viewed from central Greenland, 2000

Andersen, Niels – The Causewayed Enclosures and Their Settlement Landscape at Sarup, 2013

Andersson et al – Barndomens gränser under mellanneolitikum, 1995

Andersson, Thorsten – Goten: § 1. Namenkundliches. I Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (in German). Vol. 12, 1998

Angel, John L.; Mellink, Machteld Johanna – Troy and the Trojan War: A Symposium Held at Bryn Mawr College, October 1984. Bryn Mawr Commentaries, 1986

Anthony, David – Archaeology, Genetics, and Language in the Steppes: A Comment on Bomhard, 2019

Anthony, David W. – The Horse The Wheel and Language, 2007

Apel, Jan, Darmark, Kim, Victor, Helena – Norra Mälardalen under senneolitikum och bronsålder, 2008 (Land och samhälle i förändring uppländska bygder i ett långtidsperspektiv)

Artursson, Magnus – Kustjägare och bönder, 2008

Axelsson, Tony – Landskap, visuella & rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum, 2010

Augustus – Momentum Ancyranum (Res Gestae Divi Augusti), senast 14 e.Kr.

Barras, Colin – Science, 11/2 2020 

Beau, Alice – Multi-scale ancient DNA analyses confirm the western origin of Michelsberg farmers and document probable practices of human sacrifice, 2017

Bengtsson, Lisbet – Myskdalen, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Bilger, Michael – Der Glockenbecher in Europa – eine Kartierung. Journal of Neolithic Archaeology Special Issue 4, 2019

Björck, Niclas – Uppland under stenåldern, 2008

Björck, Svante – A review of the history of the Baltic Sea, 13.0-8.0 ka BP, 1995

Bojs, Karin, Sjölund, Peter – Svenskarna och deras fäder, 2016

Bomhard, Allan R. – A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: With Special Reference to Indo-European, 2018

Brabanti et al – Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers, 2009

Brace, Selina et al – Ancient Genomes Indicate Population Replacement in Early Neolithic Britain, 2019

Brandt et al – Ancient DNA reveals key stages in the formation of Central European mitochondrial genetic diversity, 2013

Britannica Online Encyclopedia – Hindu Kush

Bägerfeldt, Lars – När våra förfäders bygder växte fram, 2006

Bägerfeldt, Lars – Megalitgravar i Europa – 1 Människor och Kulturer, 2011

Carlin, Mats, mail 19 jan 2020

Carlsson, Tom – Expressing identities Contact as a social strategy during the Mesolithic, 2002

Charpentier Ljungqvist, Fredrik – Global nedkylning, 2009

Chunxiang Li – Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim Basin as early as the early Bronze Age 2010, genealogi Y-DNA R1a

Choi, Charles Q. – Big Freeze: Earth Could Plunge into Sudden Ice Age, 2009

Colarusso, John – Typological Parallels between Proto-Indo-European and the Northwest 

Collins, Roger – Visigothic Spain, 409–711, 2004

Caucasian Languages, 1981

Cook, Arthur Bernard – Zeus: A Study in Ancient Religion I, 1914

d’Huy, Julien, Berenzkin, Yuri – How Did the First Humans Perceive the Starry Night – On the Pleiades, 2017

Damgaard et al – The First Horse Herders and the Impact of Early Bronze Age expansion into Asia, 2018

Davidson, Hilda R Ellis – Nordens gudar och myter, 1966

Davidson, Hilda R Ellis – The Lost Beliefs of Northern Europe, 1993

Davis, Heather A – Dig turns up surprises and questions from ancient Greece, 2008

de Grummond, Nancy Thomson – Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, 2006

Dolukhanov – The Early Slavs: Eastern Europe from the Initial Settlement to the Kievan Rus, 1989

Dumézil, George –Archaic Roman Religion, 1996

Edenmo, Roger – Prestigeekonomi under yngre stenåldern. Gåvoutbyten och regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen, 2008

Edenmo, Roger – Hockergravens ideologi, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Eisenmann, Stefanie – Table names genetic clusters, 2019

Edgar C. Polomé – Types of Linguistic Evidence for Early Contact: Indo-Europeans and Non-Indo-Europeans, When Worlds Collide: The Indo-Europeans and the Pre-Indo-Europeans, 1990

Eriksson et al – Diet and mobility among Mesolithic hunter-gatherers in Motala (Sweden) – The isotope perspective, 2018

Evans, Jim & Welinder, Stig – Dog the Barker, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997 

Exon et al – Stonehenge Landscapes: Journeys Through Real-and-imagined Worlds, 2000

Fleming, Andrew – The myth of the Mother-Goddess, 1969

Flood, Joe – Explosion from the Steppe The Distribution of R1a, 2019

Frantz, Laurent et al – Ancient pigs reveal a near complete genomic turnover following their introduction to Europe, 2019

Fraser et al – New insights on cultural dualism and population structure in the Middle Neolithic 

Funnel Beaker culture on the island of Gotland, 2017

Fraser et al – The stone cist conundrum/ A multidisciplinary approach to investigate Late 

Neolithic/Early Bronze Age population demography on the island of Gotland, 2018

Fulk, Robert D. – Provenance of the Goths. A Comparative Grammar of the Early Germanic Languages. Studies in Germanic Linguistics. Vol. 3, 2018

Gaffney, V et al. – Time and a Place – A luni-solar ’time-reckoner’ from 8th millennium BC Scotland, 2013

Gill, Alexander – Äldre Mellanneolitikum i Östergötland, 1993

Gropkeramisk kultur PWC

Gaunitz et al – Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses, 2018

Gimbutas, Marija – The Living Goddesses, 1999

Gjerde, Jan Magne – Alta Overview rock art, 2019

Gjerde, Jan Magne – An overview of Stone Age rock art in northernmost Europe, 2018

Gjerde, Jan Magne – Rock Art and Landscapes, 2010

Glørstad, Håkon – The Nøstvet axe, 2011

Goldhahn, Joakim – Bredarör i Kivik – nya analyser och datering av människoben, 2005

Goldhahn, Joakim – Showen rullar på så länge Bredarör på Kivik består, 2015

Grasgruber, Pavel – The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend, 2014

Grasgruber, Pavel et al – The mountains of giants- an anthropometric survey of male youths in Bosnia and Herzegovina, 2017

Grimberg, C. – Svenska folkets underbara öden

Guinard, Michel – Mesolitikum i Uppland, spåren från de första människorna i Sveriges yngsta landskap, 2008

Gunnell, Terry – How Elvish Were The Álfar?, 2007

Günther et al – Genomics of Mesolithic Scandinavia reveal colonization routes and high-latitude adaptation, 2017

Günther et al – Population genomics of Mesolithic Scandinavia, 2018

Günther et al. – Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-day Basques, 2015

Haak et al, Ancient DNA from european early neolithic farmers reveals their near eastern affinities, 2010

Haak et al – ”Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe, 2015

Haak, Wolfgang; et al. – Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europé, 2015

Hakala, Anu, 2015, www.geologia.fi/index.php/sv/finlands-geologi/oestersjoens-historia
Hall, Alaric – Elves in Anglo-Saxon England, 2007

Hall, Alaric, Timothy Peter – The Meanings of Elf and Elves in Medieval England, 2004

Hallgren, Fredrik – Identitet i praktik, 2008

Hallgren, Fredrik – North of the ’North group’, 2013

Hallgren, Fredrik – Rituell praktik i trattbägarkulturens gränsland, 2015

Hallgren, Fredrik, Sundström, Lars – Tidigneolitisk trattbägarkultur i Uppland, 2008

Hawkins, John A – The Major Languages of Western Europé, 1990

Hay, Maciamo – Eupedia genetics I1, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114 Hay, Maciamo – Eupedia genetics I2, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114 Hay, Maciamo – Eupedia genetics N1c, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114 

Hay, Maciamo – Eupedia genetics R1a, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114

Hay, Maciamo – Eupedia genetics R1b, öppen nätkälla uppdaterad jun 2017 hämtad 20200114

Hellquist, Elof – svensk etymologisk ordbok, 1922

Higham, F. G. Thomas et al – A prehistoric copper-production centre in central Thailand, 2020

Hollard, Clémence – New genetic evidence of affinities and discontinuities between bronze age Siberian populations, 2017

Ilkjær, Jörgen – Illerup Ådal Archaeology as a Magic Mirror, 2003

Jordanes – Getica, 551 e.Kr. The Origin and Deeds of the Goths, eng. övers. Charles C. Mierow, 1997; Jordanes Getica, Om goternas ursprung och bedrifter, sv. övers. Andreas Nordin, 1997

Kivisild, Toomas et al – The Genetics of Language and Farming Spread in India, 2003

Kleineberg, Andreas et al – Germania und der Insel Thule, 2011

Klyosov, Anatole – DNA Genealogy, Mutation rates – 2009

Koebler’s Old Norse Etymological Database, i the Indo-European Etymological Database

Koryakova & Epimakhov – The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages, 2007

Kraft, John – Hednagudar och hövdingadömen, 2000

Kraft, John – Tidiga spår av Sveariket, 2001

Kristensen, Kristian, Ling, Johan – Forskning.se/2019/11/12/bronsaldern-en-tidig-vikingatid/

Kuzmina, Elena, Mallory, J. P. (ed.) – The Origin of the Indo-Iranians, 2007

Königsson, Lars-König – The Quaternary history of the Baltic, 1979

Lappalainen et al – Migration Waves to the Baltic Sea Region, 2008

Lappalainen et al – Regional differences among the Finns: A Y-chromosomal perspective, 2006

Larsson, Lars – Neanderthalarna – våra kära kusiner eller avlägsna släktingar, plagiatörer eller innovatörer?, 1999

Larsson, Lisa K. – Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd, 2008, UV Öst rapport 2008

Larsson, Mats B., Petersson, Maria – Abbetorp – ett landskapsutsnitt under 6000 år, 1998

Larsson, Mats G. – Götarnas riken, 2002

Larsson, Mats G. – Svitjod, 1998

Larsson, Åsa M. – Breaking and Making Bodies and Pots, 2009

Lazaridis et al –Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans, 2013

Lindkvist, Ann, Wikborg, Jonas – Bebyggelsen i Ärentuna Socken, 2007

Li, Hongjie – Study on Y Chromosome Genetic Diversity of Ancient People in Northern China, 2012

Lindow, John – Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, 2001

Lindström, Jonathan – Bronsåldersmordet, 2011

Lipson et al, Parallel paleogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers, 2017

Lundqvist, Lars – Centralplatser och centralområden i Västsverige, 1998

Mackenzie, Donald A. – Myths of Babylonia and Assyria, 2005

Mallory, James P. – In Search of the Indo-Europeans, 1987

Mallory, James P., Adams, Douglas Q. – Encyclopedia of Indo-European Culture, 1997

Mallory, James P., Adams, Douglas Q. – The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, 2006

Malmer, Mats P. – Jungneolithische Studien, 1962

Malmer, Mats P. – The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK and STR, 2002

Malmström et al – Ancient DNA reveals lack of continuity between neolithic hunter-gatherers and contemporary scandinavians, 2009

Malmström et al – Ancient mitochondrial DNA from the northern fringe of the Neolithic farming expansion in Europe sheds light on the dispersion process, 2015

Malmström et al – The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the Corded Ware horizon, 2019

Malmström et al – The Neolithic Pitted Ware culture foragers were culturally but not genetically influenced by the Battle Axe culture herders, 2020

Malone, Kemp – Ptolemy’s Skandia, 1924

Marchenko et al – ”Radiocarbon Chronology of Complexes With Seima-Turbino Type Objects (Bronze Age) in Southwestern Siberia, 2017

Mathieson et al – Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians, 2015

Mathieson et al – Eight thousand years of natural selection in Europe, 2015b

McCormac and Baillie – Radiocarbon to calendar date conversion – calendrical band width as a function of radiocarbon precision, 1993

Meller, Harald, Kai, Michel – Himmelsskivan från Nebra, 2018

Merriam-Webster – Free Merriam-Webster Dictionary, 2014-02-25

Mischka, Doris – Round, Oval or Rectangular?, 2013

Mittnik et al – The Genetic History of Northern Europe, 2017

Mittnik et al – The genetic prehistory of the Baltic Sea, 2018

Motz, Lotte – The King, The Champion and The Sorcerer. 1996

Müller, Johannes et al – Landscapes as Social Spaces and Ritual Meaning, 2013

Mörner, Nils-Axel, The Baltic Ice Lake-Yoldia Sea transition, 1995

Nakhleh, Luay, Ringe, Donald, Warnow, Tandy – Perfect Phylogenetic Networks: A New Methodology for Reconstructing the Evolutionary History of Natural Languages, 2005

Narasimhan et al – The formation of human populations in South and Central Asia, 2019

Narasimhan et al – The Genomic Formation of South and Central Asia, 2018

Nerman, Birger – En bronsåldersbygd med storhögar i Östergötland, 1936

Nord, Anders G., Lagerlöf, Agneta – Påverkan på arkeologiskt material i jord, 2002

Nordgren, Ingemar – Goterkällan, 2000

Nunn, Patrick, Australian Geographer 7/9 2015

Ohlmarks, Åke – Fornnordiskt lexikon, 1982

Ojala, Karin – I bronsålderns gränsland Uppland och frågan om östliga kontakter, 2016

Olalde et al – The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe, 2018

Olalde et al – The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years, 2019

Olsen, Birgit A. – Tracing the Indo-Europeans, 2018, ur Världens historia nr 1, 2022

Parpola, Asko – Formation of the Indo-European and Uralic (Finno-Ugric) language families in the light of archaeology/ Revised and integrated ‘total’ correlations, 2012

Peel, Christine – Guta Lag and Guta Saga: The Law and History of the Gotlanders, 2015

Persson, Per, Manninen, Mikael A., Daskalaki, Eva – The hidden sources, 2019

Petersson, Maria – Abbetorp – ett landskapsutsnitt under 6000 år, 1998

Pettersson, Mattias, Wikell, Roger – Uniting Boats, 2006

Pfeifer, Wolfgang – Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2000

Price, T Douglas – Ancient Scandinavia I, 2015

Przybyl, Agnieszka – On ’Western Circumstances’, 2013

Ptolemaios – Geographica, ca 150 e.Kr.

Quiles, Carlos – Indo-European demic diffusion model 3rd edition, 2017

Quiles, Carlos – A Game of Clans (I), A Clash of Chiefs (II), 2019

Quiles, Carlos – A Storm of Words (A Song of Sheep and Horses book III), 2019b

Racimo, Fernando, Kristiansen, Kristian et al – The spatiotemporal spread of human migrations during the European Holocene, 2020

Reinicke, Rolf – Küsten der Ostsee, 2003

Ringe, Donald – A Probabilistic Evaluation of Indo-Uralic, 1998a

Ringe, Donald – Some Consequences of a New Proposal for Subgrouping the IE Family, 1998b

Rundqvist, Martin – Mead-Halls of the Eastern Geats, 2011

runeberg.org/svetym/0225.html, nätkälla

Rydberg, Viktor – Undersökningar i Germanisk Mytologi I & II, 1886

Saag et al – Extensive Farming in Estonia Started through a Sex-Biased Migration from the Steppe, 2017

Saag et al – Genetic ancestry changes in Stone to Bronze Age transition in the East European plain, 2020

Sanchez-Quinto, Federico – Megalithic tombs in western and northern Neolithic Europe were linked to a kindred society, 2019

Schroeder et al – Unravelling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave, 2019

Schütte, Gudmund – Ptolemy’s Maps of Northern Europé, 1917

Schön, Ebbe – Älvor, troll och talande träd, 2000

Seiler, Anton – Bygden som arkeologerna glömde, 2008

Sell, Christian –Addressing challenges of ancient DNA sequence data obtained with next generation methods, 2017

Shennan, Stephen – The First Farmers of Europe: An Evolutionary Perspective, 2018

Sherratt, A. – The Genesis of Megaliths, 1990

Simek, Rudolf  – Dictionary of Northern Mythology, 2007

Simek, Rudolf – The Vanir, an Obituary, 2010

Skoglund, Pontus et al – Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe, 2012

Skoglund, Pontus, Malmström H et al – Genomic Diversity and Admixture Differs for Stone-Age Scandinavian Foragers and Farmers, 2014

Spasić, Miloš – A Group Find of neolithic Figurines of the Vinča culture From Stubline, Serbia 2014

www.spiegel.de/international/zeitgeist/mapping-ancient-germania-berlin-researchers-crack-the-ptolemy-code-a-720513.html Nätkälla hämtad 2022-09-11

Spretnak, Charlene – Anatomy of a Backlash – Concerning the Work of Marija Gimbutas, 2011

Sten, Sabine & Lindskog, Sven – Hur gamla blev nötkreaturen förr i tiden?, ur Till Gunborg, arkeologiska samtal, 1997

Stolarek et al – A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age, 2018

Svensk etymologisk ordbok runeberg.org/svetym/1298.html Nätkälla hämtad 220914

Svensk etymologisk ordbok runeberg.org/svetym/0374.html Nätkälla hämtad 220914

Svenskhistoria.se/Motala-strom-foddes-under-stenaldern, öppen nätkälla, hämtat 2020-09-28

Svenskhistoria.se/c14-dateringar-visar-hur-megalitgravar-spreds-over-europa, öppen nätkälla hämtat 2019-02-12

Szecsenyi-Nagy, Anna, Brandt, Guido et al – Tracing the genetic origin of Europe’s first farmers, 2014, 2015

Sørensen, Lasse – The expansion of agrarian societies towards the North – New evidence for agriculture during the Mesolithic/Neolithic transition in Southern Scandinavia, 2012

Sørensen et al. The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia/ Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC, 2013

Tassi et al – Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and the spread of

Tacitus – Germania, ca 98 e.Kr. 

topostext.org/work/209, nätkälla

Indo-European languages, 2017

Vikstrand, Per – Gudarnas platser, 2001

Vikstrand, Per – Järnålderns bebyggelsenamn, 2014

Villalba-Mouco et al – Survival of Late Pleistocene Hunter-Gatherer Ancestry in the Iberian Peninsula, 2019

Wang et al – The genetic prehistory of the Greater Caucasus, 2018

Walker, James et al – A Great Wave- the Storegga tsunami and the end of Doggerland?, 2020

Wessén, Elias – De nordiska folkstammarna i Beowulf, 1927

Wessén, Elias – Forntida gudsdyrkan i Östergötland, 1922

West, Martin L.  – Indo-European Poetry and Myth, 2007

Widerberg Howden, David – Norway DNA prosjektet, hämtat 2020-01-06

Widsith (okänd författare), 600-talet.

Woidich, Manfred – Die Westliche Kugelamphorenkultur, 2014a

Woidich, Manfred – The Western Globular Amphora Culture. A New Model for its Emergence and Expansion, 2014b

Wolfram, Herwig – History of the Goths, 1988

Yu, Taishan – The Origin of the Kushans, 2011

Önnerfors, Alf – Tacitus Germania, 2005